Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik sonrası yaşam standartlarını sürdürmek için kişilerin aktif işlerinde ve yaşamlarında biriktirdikleri parayı uzun vadeli yatırımlar için kullanarak gelir elde etmelerini sağlayan bireysel emeklilik sistemidir. Bireyler gönüllü olarak sisteme katılarak sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik geliri için ek gelir yaratmaktadır. Bu yazımızda sizlerin Bireysel Emeklilik adına bütün soru işaretlerinizi gidermeyi amaçlıyoruz. Bireysel Emekliliğin ne amaçla yapılmalı, hangi kurumlar üzerinden başvuru yapabilirsiniz, hangi fırsat sizin için daha uygun olacak gibi sorularınızın hepsinin yanıtınız bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle Bireysel Emeklilikler neyi amaçlar ona bakalım.

Bireysel Emeklilik’in Amaçları Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Nedir? – Bireysel Emeklilik Özellikleri ve Avantajları

Bireysel Emeklilik neyi amaçlar sorusuna bakacak olursak özetle şunları görebiliriz:

 • Emeklilik birikimlerini yatırım için kullanarak, emeklilikte geliri artırıp kişisel refah düzeyini yükseltmeyi,
 • Ekonomi için uzun vadeli kaynaklar yaratmayı,
 • İstihdamı artırmayı,
 • Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca yeşil kart nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Hakkındaki Detaylar Nelerdir?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında yürürlüğe giren BES; birikimlerin toplanması ve değerlendirilmesi ile kişiye toplu ücret ödenmesine dayanır. Sistem, sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan tıbbi hizmetleri veya diğer hizmetleri sağlamaz. PPS, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin yerine geçmez, ancak bir tamamlayıcıdır. Ödediğiniz katkı payının %25’ine denk olan miktar, devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenir. Katılımcıların bir takvim yılında alabilecekleri devlet katkısı miktarı, ilgili yıldaki toplam asgari ücretin %25’ini geçemez.

Bireysel Emeklilik yani BES’e Nasıl Giriş Yapılmaktadır?

Size en uygun geleceğini düşündüğünüz bir emeklilik şirketinden emeklilik ürünleri (emeklilik planları) satın alarak BES’e girebilirsiniz. Emeklilik şirketi, sisteme girme kararınızı etkileyebilecek konular hakkında sizi bilgilendirecek ve size emeklilik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun emeklilik planı önerileri sunacaktır. Teklifi kabul ederek, belgeleri uygun şekilde doldurup imzalayarak veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak belgeleri onaylayarak emeklilik sözleşmesi edinebilirsiniz. Satın aldığınız emeklilik planı kapsamında emeklilik şirketiniz kesinti yapabilir. Bireysel Emeklilik planınızda karşılık varsa kesinti yapıldıktan sonra emeklilik planı çerçevesinde ödediğiniz katkı payları emeklilik yatırım fonunda değerlendirilecektir.

Tasarruf için hangi fonların kullanılacağına kendi risk ve beklentilerinize göre karar verebilirsiniz. Herhangi bir fon tahsis yöntemi seçmezseniz, birikimleriniz dahil olan emeklilik planınızda sağlanan standart fonlara yatırılacaktır. Fonlar, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Takasbank, fon portföyünde bulunan varlıkları sizin adınıza güvenle saklar. Hemen emeklilik şirketinden veya Takasbank’tan para yatırmaya devam edebilirsiniz. Emeklilik şirketinin fona ilişkin masraflarının ödenebilmesi için kanunda öngörülen kapsamda fondan masraf ve işletme giderleri düşülür. Katkı payı tutarınızı, emeklilik şirketinizi, emeklilik planınızı ve emeklilik sözleşmesi fonlarınızı kanunla belirlenen limitler dahilinde değiştirebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik İle İlgili Video Anlatımı

Bireysel Emeklilik İçin Gerekli Olan Koşullar Nelerdir?

Bireysel Emeklilik sahibi olmanız için gerekli görülen tek bir koşul bulunmaktadır. Gerekli olan koşul aşağıdaki gibidir:

 • Emekli olmak için ilk giriş yaptığınız tarihten itibaren 10 yıl sistemde kalmanız ve ardından 56 yaşında olmanız gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra sistemde kalıp ödemeye devam edebilirsiniz, tasarruflarınız daha da artacaktır.

Bireysel Emeklilik Hakkı Kazanıldığında Hangi Haklara Sahip Oluruz?

Bireysel Emeklilik adına hak sahibi olduğunuz zaman aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

 • Bireysel emeklilik hesabınızdaki ve devlet katkısı hesabınızdaki birikimlerin bir kısmı veya tamamı için toplu ödeme talep edebilirsiniz.
 • Tasarruflarınızı belirlemek için geri ödeme planına göre Bireysel Emeklilik’te kalmayı ve emeklilik şirketinden bir kısım satın almayı tercih edebilirsiniz.
 • Birikimlerinizin yıllık gelir sigortasının bir kısmını veya tamamını satın alarak sabit bir gelir elde edebilirsiniz

Bireysel Emeklilik’ten Ayrılma Durumunda Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Nedir? – Bireysel Emeklilik Özellikleri ve Avantajları

İstediğiniz zaman tasarruf ederek sistemden ayrılabilirsiniz. Ayrılırsanız, gelir vergisi (stopaj), emeklilik şirketi tarafından size ödenen paradan elde edilen gelir tutarından düşülecektir. Stopaj kesinti oraları aşağıdaki gibidir:

 • Sistemden emekli olma hakkına sahip olanlardan vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle sistemden ayrılanlardan %5 ücret alınır,
 • Sistemde 10 yıl kalan ancak emeklilik hakkı almadan sistemden ayrılan katılımcılar için oran %10’dur.
 • 10 yıldan daha az süredir sistem dışında kalan katılımcılar için bu oran %15’tir.

Ayrıca, bireyler kendi adına sisteme doğrudan katılabilir, işverenleri de grup emeklilik sözleşmesi ile çalışanlarını sisteme ekleyebilir. Grup emeklilik sözleşmesi imzalayan işverenler, çalışanlarına doğrudan kendi adlarına katkı payı ödeyebilirler (böylece ödeme ayında kazanılan ücretin %15’ini ve her yıl yıllık asgari ücreti geçemezler).

Bireysel Emeklilik Hangi Kurumların Gözetimi Altındadır?

Bireysel Emeklilik, şeffaf olmak ve bireylerin güvenini kazanmak amacıyla bazı kurumların kontrolü altına alınmıştır. Bu kurumlar şunlardır:

EYT gerçekten İskandinav ülkelerini batırdı mı? Detaylarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Bireysel Emekliliğe Sahibi Olmanın En Önemli Nedenleri Nelerdir?

Bireysel Emeklilik hakkını kullanmak için en önemli nedenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Emeklilikte ikinci gelir kaynağı sahibi olmak,
 • Devlet katkısından yararlanmak,
 • Düzenli bir tasarruf kaynağı edinmek,
 • Güvenli olması,
 • Şeffaf olması,
 • Söz hakkınızın olması,
 • Profesyonel bir hizmet elde etmek,
 • Ödemeye ara verebilme fırsatı,
 • Aktarım yapabilme fırsatı.

Bireysel Emeklilik hakkınızı kullanmak sizler için ekstra bir kaynak olacak ve ileride sizler için bir birikim olarak kenarda duracaktır.

Bireysel Emeklilik Nedir Konusu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Bireysel Emeklilik 10 sene sonra kaç para vermektedir?

Tasarı Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan tasarı ile, 45 yaşın altındaki çalışanların otomatik olarak kişisel emeklilik maaşlarına katılmasına izin veriliyor. Faturanın görüşülmesinde 10 liralık prim ödeyen bir kişinin, 10 yıl sonra emeklilik şartlarını yerine getirmesi halinde 152 liralık maaş alacağı bildirildi.

Bireysel Emeklilik en az kaç TL katkı payı sağlar?

Bireysel emeklilik planları için asgari katkı payı 125 TL'dir.

Bireysel Emeklilik hakkının olup olmadığı nasıl öğrenilir?

Kategori: