Hgb düşüklüğünün açılımı, hemoglobin eksikliği olarak yapılmaktadır. Hemoglobin eksikliğinin ne olduğu ve neden olduğu gibi soruların sorulabilmesi için ise öncelikle hemoglobinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir.

Kişinin hemoglobin düşüklüğünün tedavi edilmesi mümkün olduğundan gerekli tetkiklerin yapılması ve doğru teşhisin konulmasının hemen ardından tedaviye başlanılması önemlidir. Bu sayede meydana gelebilme ihtimali bulunan diğer rahatsızlıkların ortaya çıkması önlenebilecektir.

Siyanoz nedir, tedavisi nasıldır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Hgb Düşüklüğü Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Hemoglobin Nedir?

Hgb Düşüklüğü Nedir? Hemoglobin Düşüklüğünün Tedavisi

Hemoglobinin tıptaki karşılığı, kandaki kırmızı kan hücrelerinde yer alan protein şeklinde tanımlanmaktadır. İçeriğinde kendisini oluşturan dört farklı iyon bulunmaktadır ve bunların başında da demir gelmektedir.

Hemoglobinin en temel görevi, solunum yolu ile akciğerlere taşınan oksijenin kana taşınmasını sağlamaktır. Bu sayede kan aracılığı ile diğer tüm dokulara da oksijen ulaştırılmış olacaktır. Bununla birlikte, bu durumun tam aksi şekilde dokularda üretilmiş olan ve vücuda zarar veren karbondioksit de yine, kan aracılığı ile akciğerlere taşınır ve verilen nefesler ile dışarı atılır.  Dolayısıyla vücut için hayati önleme sahip bir fonksiyon olduğu bilinmektedir.

Yaşamsal açıdan büyük bir öneme sahip olan hemoglobin değerlerinin düşmesi istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebileceğinden kişinin değerlerinin düşük olduğunun saptanması halinde en kısa süre içerisinde tedaviye başlanması gerekmektedir. Bu aşamada doktor tarafından gerekli bulunması halinde kişiye kan nakli yapılması da mümkündür.

Hemoglobin Düşüklüğü Nedir?

Hemoglobin seviyesindeki düşüklük çeşitli sağlık problemlerinin işareti olarak kabul edilmektedir. Ölçüm sonucundaki hemoglobin değerlerinin aralığı ise hangi hastalığın bu tür bir düşüklüğe sebep olabileceğine dair ipuçları vermektedir.

Elbette ki bir karşılaştırma yoluna gidilebilmesi için öncelikle olması beklenen hemoglobin değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Yaş gruplarına göre bireyde bulunması makul karşılanan hemoglobin ölçüm değeri aralıkları ise farklılık göstermekte olup şu şekildedir:

 • Yenidoğanlar için: 13,5 – 24 gr/dl
 • 0 – 3 yaş grubundaki bebekler için: 11 – 13 gr/dl
 • 3 – 11 yaş aralığındaki çocuklar için: 12 – 14 gr/dl
 • Yetişkin erkekler için: 13,5 – 17,5 gr/dl
 • Yetişkin kadınlar için: 12,5 – 15,5 gr/dl

Kan tahlili sonucunda kişinin değerlerinin bu aralıkların altında olduğu saptanır ise anemi teşhisi konularak bunun sebebinin ne olduğu araştırılmaya başlanır ve nedene yönelik bir tedavi yöntemi izlenir.

Sinestezi nedir, türleri nelerdir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Hgb İle İlgili Video Anlatımı

Hgb Düşüklüğü Nedir konusuyla alakalı izleyebileceğiniz bilgilendirici bir video.

https://www.youtube.com/watch?v=e5sjR9Qfhf4

Hemoglobin Düşüklüğüne Neden Olan Faktörler

Hemoglobin değerlerindeki düşüklüğün sebebi çoğunlukla “anemi” olarak saptanmaktadır. Anemilerin ise birden çok oluşum nedeni olduğu bilinmektedir. Doğuştan gelen ve hemoglobin yapısının bozuk olmasından kaynaklanan rahatsızlık olan Akdeniz anemisi ile talasemi, anemi türlerinden yalnızca bazılarıdır.

Hemoglobin eksikliğine sebep olan etmenler ise şunlardır:

 • Kan kaybı: Vücutta beklenmeyen ya da kronik kan kaybı yaşanması halinde hemoglobin eksikliği görülebilmektedir. Bunun en tipik örneklerine cerrahi müdahalelerde, anormal regl kanamalarında ve de travma hallerine rastlanılmaktadır.
 • Kronik hastalıklara bağlı anemiler: Çeşitli kronik rahatsızlıkların mevcudiyeti halinde kişinin demir depoları hasar görebilmekte ve dolayısıyla halk arasında “kansızlık” olarak da tabir edilen durum yaşanabilmektedir.
 • Demir eksikliği anemisi: Vücuda dışardan alınan demirin yeterli gelmeyişi ya da alınan demirin vücut tarafından emilememesi gibi hallerde demir eksikliğinden kaynaklanan hemoglobin eksikliği görülmektedir.
 • Hemoglobinin yapısal hastalıkları: Hemoglobinin yapısındaki bozukluktan kaynaklı yeteri kadar üretimi sağlanmamakta ve bu da Akdeniz anemisi gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.
 • Hemolitik anemiler: Dışarıdan alınan enfeksiyonlar ya da bazı hastalıklardan dolayı vücuttaki kan hücrelerinin yıkıma uğraması ile de hemoglobin seviyesinde düşüş görülebilmektedir.
 • Aplastik anemi gibi özel bazı hematolojik hastalıklar: yapısal bir bozukluktur. Vücudun kan hücrelerini üretememesi ya da ürettiği halde hatalı üretmesi gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.
 • B12 vitamini veya folik asit eksikliğine bağlı anemiler: Bazı vitaminlerin varlığı, kan hücrelerinin üretiminin sürdürülebilmesi için elzemdir. Dolayısıyla B12 ile folik asidin yeterli oranda vücutta bulunmaması halinde de hemoglobin üretimi azalma eğilimi gösterecektir.
 • Anne sütüyle beslenemeyen çocuklar: Özellikle demir bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda, ileriki yaşlarda kansızlık sorunu yaşandığına rastlanılmıştır.
 • Bazı ilaç tedavileri: Birtakım ilaçların kullanımı hemoglobin üretimini baskıladığından kişinin hemoglobin değerlerinde düşüş görülmesini de mümkün hale getirmektedir.

Hmg Düşüklüğünde Görülen Bulgular

Hgb Düşüklüğü Nedir? Hemoglobin Düşüklüğünün Tedavisi

Hemoglobin eksikliği hastalarda günlük hayat kalitesini bozacak semptomlara sebep olmamaktadır. Bundan dolayı çoğunlukla rutin kan testlerinde tanının konduğu bilinmektedir. Ancak bu durumun aksine bazı hastalarda görülen ve hemoglobin eksikliğinden kaynaklanan belirtiler de mevcuttur ve şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Halsizlik hissete-me
 • Benizde solukluk
 • Çarpıntı
 • İştahsızlık
 • Saç dökülmesi
 • Tırnaklarda kırılmaya yatkınlık ile birlikte görülen şekil bozuklukları
 • Özellikle çocuklarda görülen ağlama nöbetleri
 • Çocuklarda dikkatsizlik ve konsantrasyon güçlüğü
 • Kolay üşüme (özellikle el ve ayak parmaklarında)

Hemoglobin Düşüklüğünün Tedavisi

Hemoglobin eksikliği tedavisindeki en önemli husus, eksikliğin sebebinin neyden kaynakladığını tespit etmektir. Böylelikle uygun tedavi seçilip uygulanacaktır.

Örneklemek gerekirse demir ya da vitamin eksikliği gibi sebeplerden kaynaklanan hemoglobin eksikliklerinde takviye yoluna gidilirken yapısal bozukluklarda ise ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Etnoloji nedir? Detaylarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Hgb Düşüklüğü Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

MCH nedir?

“Mean corpuscular hemoglobin” ya da “mean cell hemoglobin” ifadelerinin kısaltmasıdır. Çevirisi, “ortalama eritrosit hemoglobin” değeri biçiminde yapılmaktadır. Eritrositler ise kırmızı kan hücrelerine verilen addır ve hemoglobini bünyesinde barındırmaktadır.

Hct düşüklüğü nedir?

HCT, kırmız kan hücrelerinin kan miktarına oranını ifade eder. Açılımı hematokrittir ve normal koşullarda görülmesi beklenen değer aralığı ise %35-45 arasında kabul edilmektedir.

MCV nedir?

MCV tam kan sayımındaki parametrelerden biridir. Eritrositlerin boyutu hakkında bilgi verir. Olağan değer aralıkları ise yetişkin, yaşlı ve çocuklarda 80-95 fl, yenidoğan bebeklerde de 96 ila 108 fl'dir.

HGB Düşüklüğü Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.

Kategori: