Kız Kulesi efsanesi milattan önceki zamanlara kadar uzanmaktadır. Kuleden ilk defa milattan önce 410 senesinde bahsedilmiştir. Kule Atinalı Alkibiades tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa edildiği zaman boğazdan geçen gemileri kontrol etme işlevini yerine getiriyordu. Aynı zamanda vergi almak amacıyla kurulmuştur. İstanbul’un Roma hakimiyetine geçmesinden sonra, Bizans İmparatoru Manuel Komnenos yapıyı taşlarla güçlendirmiştir. Daha sonra yapı tam bir kule olarak tasarlanmıştır ve savunma binası haline getirilmiştir. Osmanlı zamanında kule yeniden restore edilmiştir. Burada mehter takımının gösterileri düzenlenmiştir. Tarih boyunca kule çok defa restore edilmiştir. Günümüzde kule Üsküdar Salacak açıklarında gidilebilecek bir kafe, müze ve restoran olarak hizmet vermektedir. Kız Kulesi efsanesi kulenin kurulduğu tarihlerden beri günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Gezegenimizi yok ediyoruz, küresel ısınmanın etkileri bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kız Kulesi Hakkında Az Bilinenler Nelerdir?

Kız Kulesi Efsanesi Nedir?

Kız kulesi hakkında az bilinenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kule hem karantina odası hem de sürgün yeri olarak kullanılmıştır.
 • İstanbul’un fethi sırasında Venedikliler kuleyi üst olarak kullanmış ve Bizanslılara yardım edilmiştir.
 • Kulenin b ulunduğu alana, Yunanlı Chares eşi için mermerden bir anıt inşa ettirmiştir. Kız kulesinin bir diğer ismi Damalis’tir. Bu isim, Chares’in eşinin ismidir.
 • Kız kulesini eski isimleri arasında Leandros’un Kulesi, Damalis, Arkla yer alır.
 • Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra kuleyi kaleye dönüştürmüştür. Bu sırada etrafına toplar yerleştirmiştir. İstanbul’un güçlü savunması olduğu için buraya ihtiyaç duyulmamıştır. Zamanla mekan yalnızca gösteri alanı olarak kullanılmıştır.

Yılanlı Kız Kulesi Efsanesi Nedir?

Yılanlı Kız Kulesi Efsanesi bu kule hakkında ilk efsanelerden biridir. Kız Kulesi efsanesine göre Bizans krallarından birinin kızı olmuş ve kız hakkında 18 yaşında bir yılan tarafından sokularak öleceğine dair kehanet ortaya atılmış. Kral bu nedenle denizin ortasında adada bulunan kuleyi restore ettirmiş ve prensesin yaşayacağı bir alan haline getirmiş. Efsaneye göre prenses hizmetçilerin getirdiği bir üzüm sepetinden çıkan yılan tarafından sokularak öldürülmüştür. Genç bir subayın getirdiği çiçek sepeti içinde gelen yılanın prensesi öldürdüğünü söyleyenler de vardır.

Leandros’un Aşkıyla İlgili Kız Kulesi Efsanesi Nedir?

Leandros’un aşkı Yunan mitolojisinden gelen bir efsanedir. Efsaneye göre kulenin bu gün bulunduğu yerde Afrodit’in tapınakları bulunurmuş. Hero ismindeki rahibe burada yaşarmış. Leandros isimli genç, rahibeye aşık olmuş. Bu yüzden her gün karşı kıyıdan tapınağın bulunduğu adaya doğru yüzermiş. Hero Leandros’un yolunu kayıp etmemesi için bulunduğu yerde ateş yakarmış. Fırtınalı bir günde ateş sönmüş ve Leandros yüzerken yolunu kaybederek ölmüştür. Hero, biricik aşkının öldüğünü duyduğunda dayanamayarak intihar etmiştir.

Kız Kulesi İle İlgili Video Anlatımı

Kız Kulesi Hakkında İlginç Bilgiler Nelerdir?

Kız Kulesi hakkında ilginç bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kız Kulesi günümüzde düğün evi ve restoran olarak hizmet vermektedir.
 • 1964 senesinde Kız Kulesi Savunma Bakanlığı’nın hizmetine verilmiştir. 1982 yılında Denizcilik İşletmelerine verilmiştir. Kule bu tarihten itibaren 49 yıllığına kiralanmıştır.
 • Kulenin deniz feneri olarak hizmet vermesi için meşale şeklinde bir fener yerleştirilmiştir. Fener 1920 yılında değiştirilerek otomatik ışık sistemi konmuştur.
 • 1830 senesinde kule kolera salgınında karantina merkezi olarak kullanılmıştır.
 • Kulenin ilk isimlerinden bir tanesi küçük kale anlamına gelen Arkla’dır. Arcla olarak da bilinmektedir.
 • İstanbul’un fethi ile birlikte kule yıkılıp yerine ahşap model inşa edilmiştir. Ahşap kule kayıtlara göre 1719 yılında çıkan yangında yok olmuştur.
 • Kulenin mimarı belli değildir.
 • Kız Kulesi’nin taş versiyonu Osmanlı mimarlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından tasarlanmıştır.
 • Kule üzerindeki kaligrafiler 1857 yılında çizilmiştir.

Deve tabanı nedir? Hakkında bilgileri de öğrenebilirsiniz.

Antik Dönemde Kız Kulesi

Antik dönemde Kız Kulesi önemli bir merkez olarak kullanılıyordu. Kız Kulesi deniz ticareti için gümrük noktası olarak kurulmuştur. Kuran kişi Atinali bir komutandır. Atina o zamanlarda bile önemli ve bölgeye hakim bir şehir devletiydi. Kız Kulesi hakkında pek çok efsane vardır. Ne var ki hakkında en az bilgi sahibi olunan İstanbul eseri de Kız Kulesi’dir. Bazı tarihçilere göre burası dalga kıran olarak inşa edilmiştir. Yüzyıllar sonra Bizans Bizans olunca, ilk kule dikilmiştir. Her ne kadar boğazın kontrol altına alınması için inşa edilen bir yapı olsa da, Kız Kulesi’nin İstanbul’un fethi sırasında önemli bir görev üstlendiği bilinir. Kule hem Roma döneminde hem de Osmanlı zamanında hem sürgün hem de ticaret yeri olarak kullanılmıştır. Roma döneminde özellikle şehirde yaşayan Romalılar kule hakkında pek çok hikaye anlatmıştır. Kız Kulesi’ne efsanelere göre isim verildiği bile olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kız Kulesi

Kız Kulesi Efsanesi Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kız Kulesi savunma amacıyla kullanılmamıştır. Hem Anadolu Hisarı hem de Rumeli Hisarı varken Kız Kulesi’nin böyle bir görevi yerine getirmesine gerek yoktu. Fatih döneminin tarihçileri kulenin sultanın emriyle yeni bir kule yaptırıldığını söylerler. O zamanlar kulenin yine gümrük kulesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. İstanbulluların Küçük Kıyamet olarak adlandırdıkları, 1509 depreminde, kule zarar görmüştür. Dönemin önemli mimarlarından kabul edilen Hayrettin, Kız Kulesi’ni onarmıştır. Onarılmasının üzerinden 200 sene geçtikten sonra, kule fener olarak kullanılmıştır. Kulede kullanılan kandil yağı kulenin tutuşup yanmasına neden oldu. Yerine yeni kule kagir olarak inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Kız Kulesi top atışı ve dini törenler için de kullanılmıştır. Bazı sultanlar kuleyi seyir mekanı olarak da tercih etmişlerdir.

Rivayetlere göre I. Abdülhamit, Kız Kulesi’nde rüzgar sesleriyle sabahlamıştır. I. Mahmut ise, rüşvet aldığı iddia edilen bir Darüssade ağasını burada idam ettirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kız Kulesi

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Kız Kulesi zemini sağlamlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından hemen önce kule yeniden deniz feneri olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllarda kule askeri amaçlı radar istasyonu olarak kullanılmıştır. Günümüzde özel bir şirket tarafından seyir mekanı ve restoran olarak işletilmektedir. Kulenin bulunduğu adaya gitmek için belli bir ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca kule ziyaret saatleri vardır.

Kız Kulesi Battal Gazi Efsanesi Nedir?

Kız Kulesi Battal Gazi Efsanesine göre, Seyid Battal Gazi, dönemin İslam Halifesi olan Harun Reşid ordusuyla birlikte İstanbul kuşatmasına katılır. İslam ordusu kuşatmadan sonuç alamayınca geri çekilir. Bu sırada Üsküdar’da kalmaya devam eder. Tekfurun kızına aşık olduğu için burada kalır. Ne var ki, Üsküdar tekfuru imparatorun izniyle kızını kuleye hapsetmiştir. Kızı Battal’dan koparmak istemiştir. Seyid Battal’da bunun üzerine, bir gece Kız Kulesini basar ve tekfurun kızını alır. Kız Kulesi’nde bulunan hazinelerle birlikte kaçarlar. Halk arasında sık kullanılan atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi buradan gelmektedir.

Nükleer füzelerin sahibi ülkeler neden buna karşı? Merak edilenler yazımızdadır.

Kız Kulesi Hanım Sultan Efsanesi Nedir?

Kız Kulesi Hanım Sultan efsanesine göre, Selçuklu sultanlarından bir tanesi çok sevdiği kızının yılan tarafından ısırılacağını rüyasında görünce vesveye kapılır. Kız Kulesi efsanesinde hanım sultan hastalanır ve ona gönderilen hediyeler arasından bir yılan çıkar ve onu sokarak öldürür.

Kategori: