Vergiler Türkiye’de ve tüm dünyada bir devletin temel olarak aldığı paraların temelini oluşturuyor. Türkiye bugün vergiler sayesinde geçimini sürdüren nadir devletler arasında yer alıyor ve vatandaşlarından her yıl 150 milyar doların üzerinde vergi topluyor. Türkiye’de toplanan bu vergiler aslında Türkiye ekonomisinin giderlerini karşılamıyor bile. Milyarlarca dolarlık giderler ve biraz daha az olan vergi ve üretim gelirleri sonucunda Türkiye’nin cari açığı artıyor ve giderek daha fazla artan bu açık zaman zaman kritik düzeylerde olabiliyor.

Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti üretimden para kazanan bir devlet statüsünde olsaydı vatandaşlardan 150 milyar doların üzerinde vergi toplamasına gerek kalmayacak, direkt olarak üretimden bu paranın daha fazlasını kazanacaktı.

Peki ya Türkiye hiç mi üretimden kazanmıyor? Elbette kazanıyor. Türkiye’nin yıllık olarak belirli ihracat dallarından direkt olarak vergi dışı kazandığı tutarlar bulunuyor ancak bunlar vergi gelirlerinin yanında neredeyse “barajda 1 bardak su” olarak kalıyor.

Neden Vergi Ödüyoruz?

2019 yılı tablosuna göre Türkiye kasasındaki paranın %85,9’unu vergi gelirlerinden elde etti. %14,1 oranını ise üretim, ihracat ve diğer yollarda elde etti. Eğer ki Türkiye vatandaşları devlete vergi ödemeseydi Türkiye’nin iflası söz konusu olurdu ve bu durumda ülke çalışamaz, işlemez bir hale gelirdi.

Almanya ise vergi geliri olarak %36,9 vergi geliri, kalanı ise üretim, ihracat ve diğer yöntemlerden para kazanıyor. Almanya’da bugün vergi ödenmese bile devletin yapısının zor olsa bile döndürülmesinin mümkün olduğu, ancak Türkiye’de bunun mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Türkiye’nin vergi gelirlerine bağlıyken birçok ülkenin de aslında Türkiye gibi vergi gelirlerine bağlı olduğu, ancak Türkiye’de bu oranın çok aşırı fazla olduğu belirtilmekte.

Türkiye’de vergi gelirlerinin bu kadar fazla olmasının, olmak zorunda kalmasının sebebi üretim, ihracat azlığı sebep olarak gösteriliyor. Türkiye teknoloji üretiminde dünyanın gerisinde kalırken, özellikle en büyük gelir kaynaklarından birisi olarak turizmi görüyor.

Bununla beraber sanayi üretimi son derece kısıtlı olan ve düşük düzeyde olan Türkiye’nin bu kapıdan da gelir kazanamaması vergileri sürekli olarak genel bütçe oranı içerisinde artırmasına sebep olan faktörler arasında ilk sıralarda olmasına sebep oluyor.

Türkiye bu sebeple üretimi artırmadığı sürece yüksek vergilere bağımlı olmak zorunda kalmayı sürdürecek.

Kategori: