Parapsikoloji; duyu dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi olayları kapsayan çok disiplinli bir araştırma konusudur. Parapsikoloji uygulamalarını, parapsikologlar yönlendirmektedir. Birçok farklı deney ve yöntemle parapsikoloji bilimsel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bilimsel olarak kanıtlanamadığı için bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. Ancak yine de doğal olayların açıklanmasında parapsikolojik olaylardan yararlanıldığı için sözde bilim olarak geçmektedir. Parapsikoloji; içerisinde ABD ve Yunanistan’ın bulunduğu, ortalama 40 ülkede üniversitelerde kürsüsü bulunan ve okutulan bir sözde bilimdir. Parapsikoloji nedir? sorusunun detaylı cevabı, içeriğimizin devamında.

Fütürizm nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Parapsikolojik Fenomenler Nelerdir?

Parapsikolojik olaylar aşağıda belirtilmiştir:

 • Parapsişik Hadiseler: Telepati, duru görü, sezgiler, psikometri
 • Parafizik Hadiseler: Telekinezi, değnekle su arama ve radyestezi, derma optik algılama
 • Parafizyolojik Hadiseler: Ruhsal cerrahi ve ruhsal şifa, akupunktur, homeopati, inançla tedavi, aura ve kirlian fotoğrafçılığı, ateşte yürüme, stigmata, materyalizasyon ve ektoplazma, levitasyon
 • Ruhsal Hadiseler: Poltergeist vakalar, ruhçuluk

Parapsikolojinin Tarihçesi

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikolojinin geçmişine bakıldığında; parapsikoloji teriminin ilk olarak 1889 yılında kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Alman psikolog Max Dessoir; bu terimi ilk ortaya atan kişi olmuştur ve Rhine de benimsemiştir. Ancak daha sonrasında metapsişik ve parapsişik terimleri Charles Richet ve Emile Boirac tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bedensel duyular kullanılmadan dış dünya ile iletişime geçilebilmesinin ve bilgi edinilebilmesinin mümkün olduğu ise Rhine ortaya atmıştır. Duyular dışı algılama veya duyular dışı idrak olarak isimlendirdiği görüşüdür.

1930lu yıllardan sonra çeşitli metodolojilerle parapsikoloji laboratuvar ortamında incelenmeye başlanmıştır. Yapılan araştırmalar ise; psişik araştırma olarak isimlendirilmektedir. Parapsikolojinin zaman içerisindeki gelişimini ifade eden dönemler ise aşağıdaki gibidir:

 • Antik Dönem
 • Mesmerizm Dönemi
 • Kurumlaşma Dönemi
 • Modern Dönem (Akademik Dönem)

Parapsikolojiye Bilimsel Yaklaşım

Parapsikoloji ve bilim ilişkisine bakıldığında; parapsikoloji ile ilgili uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yapılmasına rağmen, ikna edici bir kanıt ortaya koyulamamıştır. Bilim insanlarının sözde bilim olarak değerlendirdiği parapsikoloji ile ilgili laboratuvar araştırmalarının yapılabilmesi için bazı metodolojiler gerekmektedir. Dünyanın birçok yerinde özel laboratuvarlarda metodolojik parapsikoloji araştırmaları yapılmaya devam etmektedir. Ancak bu araştırmaları finanse eden, sponsorluğunu üstlenen üniversitelerin sayısı fazla değildir. Gazetelerde makale olarak bu akademik araştırmaların sonuçlarına da yer verildiği görülmektedir.

Etiyoloji nedir, türleri nelerdir? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Hayvanlarda Parapsikoloji Nasıldır?

Hayvanların parapsikolojik yetileri konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Kedi familyasından olan hayvanların auraları gördükleri ve farklı alemlere yolculuk ettikleri bilinmektedir. Ayrıca köpeklerin de olabilecekleri önceden hissettikleri ve sahiplerinin başına gelebilecek bir belaya karşılık bu belayı kendi üstlerine çektikleri bilinmektedir. Harvard Üniversitesi’nin öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Rupert Sheldrake; kedi ve köpeklerin parapsikolojik güçlerinin olduğunu savunmaktadır. Tezini kanıtlamak için ise; 200 farklı örnek sunmuş ve bu örnekler ile tezini temellendirmiştir. Geleceği gören bir kedinin; sahibinin bineceği otobüsün kaza yapacağını öğrenince, sahibinin o otobüsü kaçırması için uğraşması örneği bu 200 örnekten biridir. Yangını haber veren, şehirde hortum çıktığında sahibini bodruma yönlendirerek zarar görmesini önleyen kediler de bu örnekler içerisindedir.

Yunusların güçlü iletişimleri ve sesleri ise hala daha araştırılmaya devam etmektedir. Yılanların, bulundukları yere astral seyahat yapıldığında bunu hissettikleri düşünülmektedir. Düşünce okuyabildiği düşünülen bazı hayvanlar da incelenmeye devam edilmektedir.

Parapsikolojinin Bilim Olarak Kabul Edilmeme Sebebi Nedir?

Parapsikolojinin bilim dalı olmama nedeni; modern bilimdeki kabul edilebilirliğin sınırlı olduğu 5 duyu organını aşıyor olmasıdır. Ortaya çıkan sonuçta sabitlik ve nesnellik bulunmamaktadır. Herkesin aynı sonucu alabileceği bir bilim dalı değildir. Algı ötesini ifade etmektedir ve birçok araştırma merkezinde araştırılmaktadır. Ancak bilimsel bir nitelik kazanmasını gerektirecek bir temele oturtulamamıştır. Örnek vermek gerekir ise; akşam saatlerinde 4 kişinin bir odada oturduğu ve oturulan odanın kapısının da açık olduğu düşünülsün. 4 kişiden birinin kapıdan geçen bir görüntü görmesi ve irkilmesi, kalan 3 kişinin de bu görüntüyü gördüğü anlamına gelmemektedir. Gören kişi parmağı ile de gösterse, aynı görüntüyü göremeyebilmektedirler.

Parapsikoloji İle İlgili Video Anlatım

Amerikalı Parapsikologların Parapsikolojiye Yaklaşım Yöntemleri

Amerikalıların parapsikoloji deney yöntemleri aşağıdaki iki yöntemde yoğunlaşmaktadır:

 • RNG yöntemi ile psikokinezinin varlığını ortaya koymayı amaçlamaktadırlar.
 • Duyular ve dış algılamanın varlığını ortaya koyarak uyaranlardan yalıtılmanın mümkün olduğunu Ganzfeld uyarımı ile ortaya koyabilmek mümkündür.

ABD’de gezici durugörü olasılıklarının incelenmesi için devlet sözleşmesi altında gerçekleştirilen parapsikoloji araştırmaları da mevcuttur.

Parapsikoloji Araştırma Merkezleri Olan Ülkeler Hangileridir?

Parapsikoloji araştırma merkezlerine sahip ülkeler şu şekildedir:

 • Rusya
 • ABD
 • Japonya
 • İngiltere
 • Çin
 • Hollanda
 • Almanya
 • Fransa
 • Portekiz
 • İsviçre

Parapsikoloji Araştırma Laboratuvarı Bulunan Ülkeler Nelerdir?

Parapsikoloji araştırma laboratuvarı olan ülkeler aşağıda sıralanmıştır:

 • ABD
 • Almanya
 • Japonya
 • İskoçya
 • Fransa
 • İtalya

Cüzzam nedir? Detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Psikoloji ve Parapsikoloji Arasındaki Fark Nedir?

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji ve psikoloji ayrımı yapıldığında; psikoloji, insanların davranışlarını ve gözlemlenebilir olguların temelini anlamak amacı ile araştırma yapılarak oluşturulan bilim dalıdır. Parapsikoloji ile ise; duyu ötesi algı olan adlandırılan, açıklanamayan olaylar araştırılmaktadır. Psikolojide bir olayı açıklamak için sistematik bilimsel yöntemlerden ve istatistiki analiz yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Ancak parapsikolojide olayları araştırırken doğal nedenlerden, şans eseri ortaya çıkan ve açıklanamayan tablolardan yararlanılmaktadır. Zener kartları olarak da isimlendirilen ESP kartları ile çalışmalar yapılmaktadır.

Zener Kartları Nedir?

Zener kartları; Joseph Banks Rhine’in geliştirdiği ve ESP için kanıt oluşturmayı amaçlayan bir parapsikoloji yöntemidir. 1920 yılı ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Daire, artı, kare, dalga ve yıldız şekillerinin 5’er kere bulunduğu kartlardır. Toplamda 25 adettirler. Bu kartlar kapalı olarak sıralanmaktadırlar ve kartların tahmin edilmesi istenmektedir. İstatistiki olarak bakıldığında; 5 karttan birinin doğru tahmin edilebilme olasılığı %20 olmaktadır. Bu hesaba göre deney 10.000 kere tekrarlandığında, 2.000 kere doğru tahmin yapılması normal sayılmaktadır. Ancak doğru tahmin sayısının 2.200’e çıkması durumunda; iki milyonda bir olan bir ihtimal gerçekleşmiş olmaktadır. Bunun rastlantı olma ihtimali ise; Rhine tarafından 1.7 milyonda 1 olarak değerlendirilmektedir.

Parapsikoloji İle İstihbarat Örgütlerinin ve Polisiye Olayların İlişkisi

Parapsikoloji ve istihbarat örgütlerinin bağlantısına bakıldığında; düşman olarak benimsenen kişi ve devletlerin bilgilerine erişim sağlayabilmek amacı ile istihbarat örgütleri bünyelerinde medyum ve telepat bulundurabilmektedirler. Geçmiş örnekleri ise aşağıda verilmiştir:

 • ABD istihbarat örgütü olan CIA; 1970li yıllarda, bünyesinde 7.000 civarı medyum bulundurmaktaydı. Vietnam Savaşı sırasında da bu kişilerden yardım aldığı bilinmekteydi. Hipnoz ve telepati yöntemleri üzerine çalışan kişilerdi.
 • Rus istihbarat örgütü olan KGB; 1975li yıllarda medyumları da bünyesine katmıştı. O yıllarda medyumların tutuklandığı ve sonrasında KGB adına çalıştırıldığı bilinmekteydi. 1976 yılında kurulan parapsikoloji birimi ile beraber, rejim aleyhine çalışmaların engellenmesi amaçlanmaktaydı.
 • 1951 yılında Londra’da meydana gelen hırsızlık olayı ile beraber; kiliseden 50 kg ağırlığında değerli bir taşın çalındığı duyulmuştu. İngiliz polisinin bu taşı çalan kişiyi yakalayamaması üzerine; Belçika’daki Peder Harkos’tan hırsızın bulunabilmesi için yardım istendi. Bunun üzerine Peder Harkos; hırsızlığın yaşandığı kiliseye gidip parapsikoloji teknikleri ile konsantre olarak hırsızın bulunduğu yeri söyledi. Ardından ilgili adrese baskın yapıldı ve değerli taşı çalan hırsız da orada bulundu.

Deve tabanı nedir? Hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Parapsikoloji Nedir başlıklı içeriğimizle ilgili yorum yapmayı unutmayın!

Kategori: