Sümerler Kimdir?

Sümerler neleri buldu diye araştırmadan hemen önce Sümerler hakkında kısa bir bilgi verelim: Sümerler olarak bilinen toplum, milattan önce 4000 ile 2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesi olarak bilinen, Fırat Nehri ve Dicle Nehri tarafından oluşturulmuş yaşanabilir bir plato, coğrafyası içinde yaşamış olan toplumlardan biridir. Yerleşik medeniyetlerin ilki olarak bilinirler. Sümerler neleri buldular diye düşünürken aslında pek çok şeyi ilk defa yapan devlet olarak bilinirler. Geniş bir coğrafya içinde uzun süreli yaşamalarından dolayı pek çok konuda faaliyetleri olmuş, ancak sonları Babil hükümdarı tarafından getirilmiştir.

Sümerler Neleri Buldu?

Sümerler Neleri Buldu? İlk defa Sümerler tarafından bulunduğu bilinen şeyler, şöyle sıralanabilir:

Bu ürünler ile bilimlerin Sümerler tarafından bulunduğu çeşitli kalıntılar ile kanıtlanmıştır. Yazıyı bulmaları sayesinde Sümerler, yaptıkları her şeyi kolaylıkla yazıya geçirebilmişlerdir.

 

Sümer Tabletleri Nedir?

sumerler-neleri-buldu

Sümer Tabletleri – Sümerler Neleri Buldu?

Kader tabletleri olarak bilinen Sümer tabletleri, Sümerler tarafından yazılmış ve günümüze dek ulaşabilmiş olan ürünler arasında yer alır. Bu tabletler Sümerce ile beraber Akadca ile de, çivi ile yazılmıştır. İsimlerine kader tableti denmesi, Sümerlerin en güçlü tanrılarının evrenin en güçlü yöneticisi olarak tanıtılmasından kaynaklanır.

Sümerlerin Başkenti Neresidir?

Sümer şehrinin başkenti olan şehir, Nippur’dur. Nippur’un başkent olarak seçilmesinin sebebi, bu şehirde tapınakların yapılması ve dini olarak Sümer halkı tarafından önemli sayılmasıdır.

Sümerler Hangi Irktır?

Sümer devletinin ırkının Batı Asya olduğu tespit edilmiştir. Bugün kökeni Batı Asya’ya dayanan pek çok devletin Sümerler olduğu söylenir.

Sümerlere Kim Son Verdi?

Sümer devletinin sonu, bugün Elamlar olarak bilinen devlet tarafından getirilmiştir. Elamların Sümerleri yıkması ile beraber Mezopotamya bölgesinde Akad devletinin hükmü geçmeye başlamıştır.

Sümerler Hangi Dili Konuşuyordu?

Sümerlerin konuşma dili, yazı dilleri gibi Sümerce olmuştur. Sümerler, var oldukları süre boyunca bu dili kullanmaya devam etmişlerdir. Hatta Sümerlerin yıkılmasından sonra Sümerce, milattan sonra 1. Yüzyıla kadar da pek çok devlet tarafından kullanılmaya devam edilmiş, ancak bir süre sonra Akadların yerine de farklı devletlerin gelmesi ile beraber kullanımı tamamen bırakılmış, bundan dolayı da unutulmuştur.

Sümer Dini Nedir?

sumerler-neleri-buldu

Sümer Kabartmaları – Sümerler Neleri Buldu?

Sümerler neleri buldular sorusunda bir sonraki konumuz Sümerlerde dindir. Sümerlerde bugünkü gibi tek bir din mevcut değildir. Sümerlerin belirli bir dini de yoktur. Dönemin inanışları gereği Sümerler hem çok tanrılı hem de tek tanrılı olan dinlere sahiptirler. Devlet tarafından ilan edilmiş olan resmi bir dinleri mevcut değildir. Bununla beraber Sümer halkının büyük bir çoğunluğu çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

Sümer Tabletleri Kaç Tabletten Oluşur?

Sümerler neleri buldular diye düşündüğümüzde şüphesiz ki akla ilk gelenlerden biri olan yazı, dolayısıyla da tabletlerdir. Sümer tabletlerinin toplam sayısı, 22’dir. Bu tabletler dünyada farklı yerlerde sergilenmektedir. Tabletlerin tümü çivi yazısı ile yazılmış, bunun yanında da Sümerler hakkında farklı bilgileri verdiği bilinen tabletlerdir. Tabletlerin sayısının çok daha fazla olduğu ancak zamanla muhafaza edilmemesinden dolayı parçalanarak yok olduğu da birçok uzman tarafından düşünülmektedir.