Allah Cc tabirinin anlamı Allah – u Teala Hazretlerini övmek ve yüceltmek amacı ile söylenmektedir. Allah Cc, Allah Celle Celaluhu demektir. Yüce yaratıcımız olan ve bu dünyadaki her şeyin sahibi olan Allah Azze ve Celle, yalnızca ismiyle anılması eksik ve az olur. Allah Celle Celaluhu tabirinin Türkçesi “O’nun şanı ne yücedir” anlamlarına gelmektedir. Allah’ın şanı yücedir ve bize sonsuz nimetler vermiştir. Bu övgüye Allah’u Teala’nın ihtiyacı yoktur fakat Allah Celle Celaluhu demek, her şeyin sahibi olan Allah’a karşı gösterdiğimiz saygıyı ifade eder. Allah – u Teala’yı zikrederek, namaz kılarak ya da Kuran’ı Kerim okuyarak anabiliriz. Fakat Allah ismini ve Allah’ın 99 ismini anarken saygımızı göstermek için Celle Celaluhu demek en doğrusu olacaktır.

Allah Cc. Zikir Faziletleri Nedir?

Allah Cc. Faziletleri şu şekildedir:

 • Cuma günleri 1000 kez “ya Allah” isminin zikredilmesi, o kişinin evliyalar arasında girmesine yardımcı olur.
 • Cuma günleri cuma namazı öncesi 100 kez “Allah” diyen kişinin istekleri ve duaları kabul edilir.
 • Hasta bir insana Allah Cc. İsmi 200 kez okunursa hastanın eceli gelmemişse şifa bulur.
 • “Ya Allah” ismi zikredilirse, kişinin kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlü ferahlar ve kişinin yüzü nurla dolar. Aynı zamanda insan, hayvan, cin gibi kimseden zarar görmez.
 • Allah’ı zikreden kişiler, diğeri insanlardan saygı görür ve ululuk kazanır. Etrafındaki kişiler tarafından sevilen, sayılan bir insan olur. Bu sayede de kişi, sözü dinlenen önemli kişiler arasında olur.

Allah’ın Zati Sıfatları Nedir?

allah zati sifatlari nedir

Allah’ın sıfatları toplamda 14 tanedir. Bu sıfatlar ikiye ayrılır. Allah’ın zati sıfatları 6 tane, subuti sıfatları ise 8 tanedir. Allah’ın Zati Sıfatları şu şekildedir:

 • Vücut,
 • Kıdem,
 • Beka,
 • Vahdaniyet,
 • Muhalefet – ün lil – havadis,
 • Kıyam bi – nefsihi

Allah’ın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın subuti sıfatları aşağıdaki gibidir:

 • Hayat,
 • İlim,
 • Sem,
 • Basar,
 • İradet,
 • Kudret,
 • Kelam,
 • Tekvin’dir.

Allah İsmi Kuran’da Kaç Kez Geçer?

allah smi kuranda kac kez gecer

Allah ismi Kuran’da toplamda 2 bin 697 yerde geçmektedir. Kuran’ı Kerim’den 2 bin 697 yerde geçen Zat – ı Akdesin ismi Allah Cc. bütün esmaların sultanıdır.

Ya Allah (cc) Zikrinin Faziletleri Nelerdir?

Ya Allah Cc. Zikrinin faziletleri şu şekildedir:

 • “Ya Allah” ismi şerifini her gün zikreden kişi, Allah – u Teala’nın sevgisini kazanır. İslam dininin ruhu, dinin kaynağı, saadet ve kurtuluşun temel nedeni ancak sevgi olmalıdır. Kim Allah’ın sevgisine erişmek isterse, Allah’ı bol bol zikretmelidir.
 • Zikretmek ile insanı ihsan derecesine ulaştırabilir. İhsan derecesi ise Allah’ı görüyormuş gibi ibadet yapmanın nasip olmasıdır.
 • Zikir, kişiyi Allah (cc)’a yönlendirir. Kişiyi doğru yola iletir. Allah’ı zikreden kişi, gitgide öyle bir duruma gelir ki her meselede Allah – u Teala, onun sığınağı, barınağı ve korunağı olur.
Kategori: