Maiotik bilgi yöntemi, ikili bir diyalog esnasında karşı tarafa sorular sorarak öğretilmek istenen asıl ve ana bilginin ortaya çıkarıldığı yönteme verilen isimdir. Maiotik yöntem, ilk defa Sokrates tarafından bir köleye uygulanan yöntem olarak bilinir. Sokrates, köleye sorular yönelterek geometri ile ilgili bir terimi öğretmeye çalışmıştır.

İroni Yöntemi Nedir?

İroni yöntemi, söylenen herhangi bir şeyin tam tersinin kast edildiği bir yöntemdir. İroni yapmak pek çok insan tarafından zor olduğu söylenen yöntemler arasında yer alır. Edebiyat alanında ironiden kinayeli anlatım olarak bahsedilir.

Sokratik Yöntem Nedir?

Sokratik Yontem Nedir

Sokratik öğrenme yöntemi, herhangi bir konuda öğretilecek olan bir bilginin sorular eşliğinde öğretilmesidir. Maiotik yöntemin diğer adı, Sokratik yöntemdir. Bu yöntem ile kişilerin karşısında olan kişi kim olursa olsun, öğrenmek istediği bilgiyi doğrudan alamaz. Öğrenmek istediği şey ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek zorundadır. Aldığı cevaplar sayesinde kendisine yeni bir bilgi yaratmalı ve bu şekilde öğrenmesini gerçekleştirmelidir.

Doğurtma Yöntemi Nedir?

Bilgiyi doğurtma yöntemiyle öğrenme, Sokrates tarafından ortaya konmuş olan ve insanların aslında öğrenmek istedikleri her şeyi bildiklerini ve sadece bu bilgileri ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını öne süren bir öğrenme yöntemidir. Bu metotta da Maiotik yöntemde olduğu gibi kişilere sorular sorulur ve bilmediklerini sanarak öğrenmeye çalıştıkları şeyin aslında bilincinde olduklarını kavramaları amaçlanır.

Maiotik Doğurtma Yöntemi Nedir?

Maiotik Dogurtma Yontemi Nedir

Öğrenmede maiotik doğurtma yöntemi ya da doğurtma yöntemi, insan beyninin aslında her şeyi bilerek var olduğunu savunan bir öğrenme tekniğidir. Bu öğrenme tekniğinde öğretici konumunda olan kişi, öğrenci konumunda olan kişiye çeşitli sorular yönelterek öğrenmesini istediği şeyi kendisinin söylemesini sağlar. Bu sayede öğrenme daha kalıcı olarak sağlanmış olur.

Sokratik Yöntemin Amacı Nedir?

Sokrates yönteminin hedefi, yapılan öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Sokrates, bu yöntemi bilgilerin kalıcılığının yanında kişilerin istedikleri zaman her şeyi öğrenebileceklerini çünkü tüm bu bilgilerin aslında kendi beyinleri içinde zaten var olduğunu da göstermek istemiştir.

Sokrates’in Diyalektik Yöntemi Nedir?

Diyalektik yöntemi, Sokrates ile Platon tarafından oluşturulmuş, anlam kargaşasının yaşanmakta olduğu bazı kavramların anlamlarını kesinleştirmek amacı ile kullandıkları bir yöntemdir. Bu yöntemde öğrenme yoktur ancak herkes tarafından farklı bilinen ve bundan dolayı da karmaşa yaşanan kavramların kesinleştirilebilmesi için tartışmalar vardır.

Hegel’in Diyalektik Yöntemi Nedir?

Hegel’e göre diyaletik kavramı, düşüncenin varlık ile aynı şey olduğunu ifade eder. Sokrates, Maiotik yönteminde bilginin zaten var olduğunu savunmuştur. Hegel ise, düşünce ve bilginin gerçek hayatımızda olan nesneler ile eşdeğer olduğunu söylemiştir. Hegel’e göre herhangi bir şeyi öğrenmek için dünyayı keşfetmek gerekir. Ancak sokrates’e göre her şey insanın kendisinde zaten var olduğu için insan kendisine yönelmeli ve dış dünyaya bilgi bağlamında bağlı kalmamalıdır.

Kategori: