Eserekli kelimesinin anlamı ruh halinin değişken olması demektir. Ruh hali değişken olan insanlar için kullanılan bir sıfattır. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmesine rağmen pek çok kişi tarafından anlamı tam olarak bilinmemektedir. Eserekli kelimesi, uçarı olan ve ruh hali sürekli değişken olan insanlar için kullanılmaktadır. Böyle insanlar, bir olayın sonucunu düşünmeden hareket ederler. Kimseye danışmadan direkt olarak davranırlar. Günümüzde ise pek çok kişi tarafından kullanılan bir kelime olmuştur. Eserekli kişiler, akıllarına geldiği şeye kafa takarlar ve sonucu ne olursa olsun onu yaparlar.

Eserekli Durumumdan Mütevellit Ruh Halim Ne Demektir?

Eserekli durumumdan mütevellit ruh halim söylemi, aslında bir şarkı sözüdür ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu söylemde kişinin değişken bir hayatı olduğundan ruh halindeki durumu anlatır. Bunu söyleyen kişinin ya kendisi ya da hayatı düzensizdir. Bu durumun ruh haline yansıması hakkında konuşur. Oldukça sık kullanılan bir söylemdir.

Musahhihi Ne Demektir?

Musahhihi Ne Demektir

Musahhihi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre 2 tanedir. İlk anlamı düzelten ve tahsis eden demektir. Musahhihi kelimesinin bir diğer anlamı ise yayımlanacak olan bir yazı ya da kitabın matbaada basılan provalarını aslı ile karşılaştırıp okuyarak yanlışlarını düzelten, tashih eden kişiye denmektedir.

Eserekli Mi, Estirikli Mi?

Eserekli mi estirikli mi diye pek çok ayrım söz konusudur. Eserekli, kelimenin doğru yazılışıdır. Kelimenin ek ve kökleri ise es-mek’ten es-er+ek+li – es-tir-i+k+li şeklindedir. Eserekli, kendini aklına gelen şeyin etkisine bırakan, aklına geleni tutturan kişi demektir.

Uçtum Akıllı Nedir?

Uctum Akilli Nedir

Uçtum akıllı kelimesinin anlamı dengeli davranmayan ve düşünmeden hareket eden kişi demektir. Bu tabirin eş anlamlısı ise “aklı beş karış havada” olarak söylenebilir.

Musahhih Görevi Nedir?

Musahhihin görevi matbaada basılan prova baskılarını, asılları ile karşılaştırarak hataları belirtip düzeltilmesini sağlamaktır.

Eserekli İnsan Ne Demektir?

Eserekli insanın anlamı, oldukça uçarı ve ruh hali değişken insan demektir. Eserekli insanlar, kendi istedikleri gibi sonucunu pek düşünmeden harekete geçerler. Günümüzde ise oldukça sık kullanılan bir tabirdir.

Eserekli Kelimesi Hangi Yöreye Aittir?

Eserekli kelimesinin çıkış yeri Kastamonu olarak bilinmektedir. Kastamonu’da “eserüklü” şeklinde ifade edilir. Ancak doğru yazılışı “eserekli” şeklindedir.

Esriklik Ne Demek?

Esriklik kelimesinin anlamı, sarhoşluk demektir. Esmek fiilinden türetilen esrik kelimesinin anlamı ise sarhoştur. Bu kelimeden türetilmiş olan esriklik kelimesi ise sarhoşluk ya da kendinden geçmek anlamlarına gelir.

Esrik Bakış Nedir?

Esrik Bakis Nedir

Esrik bakış kelimesinin anlamı, herhangi bir sebepten ötürü kişinin kendinden geçmesi sonucu attığı bakıştır. Diğer bir anlamı ise gaşyolmak olarak bilinir. Esriklik kişinin kendisinden geçerek vecde gelmesi demektir.

Eserli Olmak Tabirinin Anlamı Nedir?

Eserli olmak tabirinin manası, ne yapacağı tam olarak belli olmayan kişiler için kullanılan bir tabirdir. Aynı zamanda ani bir şekilde fikir değişikliğine giden kişiler için de kullanılan bir tabirdir.
Kategori: