Onarım kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeleri pek çok kişi araştırmaktadır. Onarım kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri olarak tamir ve tamirat kelimeleri kullanılabilir. Kişiler, isterse onarım isterse de tamirat kelimelerini cümleler içerisinde aynı şekilde kullanabilirler. Bu iki kelime farklı kökenlerden gelse de aynı anlamlara sahiptirler.

Onarım Kelimesinin Kelime Anlamı Nedir?

Onarim Kelimesinin Kelime Anlami Nedir

Onarım kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre şu anlamlara gelmektedir:

 • Onarma işi, tamir işlemi, tamirat.
 • Bir yapının ya da eserin bozulmuş kısmını yeniden yapma, restore etme.
 • Tarihi eser özelliği taşımayan eserlerin ya da yapıların onarılması, renovasyon.

Onarım Kelimesi Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Onarım kelimesinin cümle içerisindeki kullanımı için örnekler şu şekildedir:

 • “Onarımı yeni biten yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti.” – Orhan Kemal
 • Onarımı tamamlamak adına para toplanması gerekiyor.
 • Binanın onarımı, 2 ay sonra bitecekmiş.

Onarım Kelimesinin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Onarımın eş anlamlısının cümle içindeki örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Bugün bozuk musluğun tamiratını yaptım.
 • Babam, elektrik süpürgesini tamir etmeye çalıştı.
 • Bozuk buzdolabını tamir etme işi bana kaldı.

Bozmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bozmak Kelimesinin Anlami Nedir

Bozmak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

 • Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak hale getirmek.
 • Bir yerin ya da bir şeyin düzenini değiştirmek, karıştırmak.
 • Dokunmak, zarar vermek.
 • Geçersiz bir duruma getirme. “Eğer nişanı bozduysa yazıklar olsun.” – Memduh Şevket Esendal
 • Büyük paraları, küçük birimler haline getirerek ayırma.

Onarım Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Onarımın zıt anlamlısı yıkım ve bozmak sözcükleridir. Onarım kelimesi ile bu iki sözcük, birbirlerinin zıddı olarak kullanılabilmektedir.

Onarım Kelimesinin Kelime Kökeni Nedir?

Onarımın kelime kökeni Türkçe bir sözcüktür. Eylem halinde bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler ya da kullanılabilir bir hale getirmek, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek gibi anlamlara sahiptir. Türkçeden alınan “onarmak” kelimesi bir yapının, bir eserin, bir heykelin, bir resmin bozulan kısımlarını tekrardan yapmak, ilk durumuna getirmek, restore etmek anlamında kullanılan bir kelimedir.

Onarımcılık Kelimesi Ne Demektir?

Onarımcılık kelimesinin anlamı, Türkçede “bozulan nesneleri onararak yararlı bir hale getirmek, tamircilik” manasına gelmektedir.

Restore Kelimesi Ne Demektir?

Restore kelimesi Fransızca “restaurer” kelimesinden gelmektedir. Onarmak ve yenilemek anlamlarına gelir. Fransızca fiil, Latince “restaurare” fiilinden bir alıntıdır. Bu fiilin anlamı ise yıkılmış bir şeyi yeniden ayağa kaldırma demektir. Bu kelime, Latince yazılı örneği olmayan “staurare” yani “dikmek, ayağa kaldırmak” fiilinden re+ ön eki ile türetilen bir kelimedir. Latince fiil, Hint – Avrupa ana dilince yazılı örneği olmayan “stau-ro” şeklinden evrilerek türetilmiştir.

Tamir Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tamir kelimesi, Arapça “mr” kökünden gelen “ta mir” kelimesinden gelir. Tamir, “canlandırma, tekrardan inşa etme, onarma” kelimesinden bir alıntıdır.
Kategori: