Taviz vermek deyiminin anlamı, herhangi bir problem çıkmaması için kişinin, kurumun, kuruluşun ya da devletlerin kendi haklarının büyük veya küçük bir kısmından vazgeçmesi olarak bilinir. Taviz vermek, uzlaşmayı sağlayabilmek için bir tarafın isteklerine onay vermek demektir. Buna ek olarak taviz kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.

Taviz Kelimesinin Kökeni Nedir?

Taviz kelimesi ödün vermek ve müsamaha göstermek anlamlarına gelen bir sözcüktür. Taviz, Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçeye Arapçadan geçen kelimeler arasında yer alan taviz kelimesi Arapçada “taʿvīż” şeklinde telaffuz edilmektedir.

Ödün Vermek Ne Demek?

Ödün vermek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı 2 tane bulunmaktadır. Bu anlamları ise şunlardır:

  • Ödün vermek tabirinin ilk anlamı; bir kişinin tartışmayı bitirmek ya da tartışmayı tatlıya bağlamak adına herhangi bir karşılık vermeden kişisel haklarından ve isteklerinden tamamıyla veya bir kısmından vazgeçmesi demektir.
  • Ödün vermek tabirinin diğer anlamı ise kişinin öyle olduğuna inanmasa bile karşı tarafa hak vermesi demektir.

Kendinden Ödün Vermek Ne Demek?

Kendinden Odun Vermek Ne Demek

Kişinin kendinden ödün vermesi tabirinin anlamı karşı tarafı mutlu etmek amacı ile fedakârlık yapmaya ve verilen kararlardan vazgeçmeye denir.

Pakt Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pakt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı, kısaca anlaşma olarak tanımlanabilir. Özellikle de savaşlar söz konusu olduğu zaman çok sık bir şekilde kullanılan bir kelimedir. “Balkanlar Paktı” sözcüğü, pakt kelimesinin nasıl kullanıldığını gösteren bir örnektir.

Pakt İmzalamak Ne Demek?

Pakt imzalamak tabirinin anlamı genel olarak bir kâğıt üzerinde ele alınan maddeler çerçevesinde iki tarafın da anlaşmayı imzalaması anlamına gelmektedir. Pakt kelimesi genel olarak “pakt imzalamak” şeklinde yaygın bir şekilde kullanılır ve bu kelime grubu üzerinden kullanılmaktadır. Yapılan herhangi bir uyuşmayla birlikte karşılıklı olarak yapılan anlaşma şeklinde ifade edilebilir.

Misilleme Sözcüğünün Kelime Anlamı Nedir?

Misilleme Sozcugunun Kelime Anlami Nedir

Misilleme kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı, “kısasa kısas” şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir olay karşısında yapılan bir duruma karşılık vermek şeklinde tanımlanabilir. Bu durum daha çok kötü bir olay olduğu zaman öne çıkmaktadır.

Misilleme Yapmak Ne Demek?

Misilleme yapmak tabirinin anlamı, yapılan herhangi bir olaya karşılık vermek demektir. Örneğin bir ülke başka bir ülkeye yaptırım uyguluyorsa, misilleme olarak başka bir ülke de aynı yaptırımı uygulayabilir. Yani karşı taraf ne adım atıyorsa, diğer tarafın da aynı amaç ile karşılık vermesine misilleme yapmak denir.

Taviz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Taviz kelimesinin eş anlamlısı, ödün vermektir. Türk Dil Kurumu, taviz vermek tabirini ödün vermek olarak açıklamıştır. Taviz vermek tabiri her ne kadar bazı zamanlar anlayış göstermek demekse de bazen de boş vermek, plandan ödün vermek anlamlarına gelir. Bundan dolayı gevşeme söz konusu olabilir.
Kategori: