Çayda çıra oyununun oynandığı yöre, Elazığ’dır. Elazığ yöresinde yapılan düğünlerde hala çayda çıra oyunu oynanmaktadır.

Çayda Çıra Hikayesi Nasıldır?

Cayda Cira Hikayesi Nasildir

Çayda çıra efsanesi olarak bilinen ve çayda çıranın oynanması, Harıngit Çayı’nın kenarında kurulmuş olan köylerde yaşanan bir olay sonrasında başlamıştır. Köylerin birinin ağasının oğlu, evlenmek ister ve kendisinin de beğendiği bir kızla evlendirilir. 40 gün 40 gece yapılan düğünün son gecesine kadar tüm köy halkı yiyip içip eğlenir. Ancak düğünün son gecesi ay tutulur ve herkes bu durum karşısında çok şaşırarak ay tutulmasının kendilerine büyük uğursuzluk getireceğini söylemeye başlar. Bu durumu gören damadın annesi Pembe Hatun, köyde olan tüm mumları toplatır ve düğünde olan herkese dağıtır. Mumların yakılmasından sonra başta Pembe Hatun oynamaya başlar ve elinde mum olan herkes peşine takılır. Bu oyuna uygun bir ezgi bulunur ve yüzyıllar boyunca çayda çıra oyunu oynanmaya devam eder.

Atabarı Nerede Oynanır? 

Atabari Nerede Oynanir

Atabarı oyununun oynandığı bölge, Artvin’dir. Atabarı oyununun çıkış yeri olarak günümüzde Artvin bilinmez ancak Atabarı oyununun eski adı Artvin Barı’dır. Zamanla değişime uğramış ve oyunu adı Atabarı olarak kalmıştır.

Çayda Çıra Sözleri Nasıldır?

Çayda çıra oyunundaki sözler, şunlardır:

  • Çayda Çıra Yanıyor
  • Hanım Nanay Kız Nanay,
  • Nanay Güzelim Nanay,Nanay Sevdiğim Nanay
  • Ela Göz Uyanıyor
  • Fitil Çifte Yara Bir
  • Yürek Mi Dayanıyor
  • Buralarda Gülüm Yok
  • Söylemeye Dilim Yok
  • Geceler Uykum Yok
  • Gündüzün Kararım Yok

Çayda çıra oyunu oynanırken günümüz teknolojisi ile beraber sözleri de arkadan çalar. Ancak eski zamanlarda bu sözleri oynayanların söylediği ve oyunun aslının da bu şekilde oynanması gerektiği bilinir.

Misket Nerede Oynanır?

Misket oyun havasının oynandığı yer, İç Anadolu Bölgesinde yer alan her ildir. Ancak asıl olarak Misket havasının Ankara’ya ait olduğu bilinir.

Çayda Çıra Kültürel Miras Mıdır?

Elazığ’ın çayda çırası, günümüzde kültürel miras olarak kabul edilmiş oyun havaları arasında yer alır. Elazığ’a ait olduğu kanıtlanmış bir kültürel mirastır.

Çayda Çıra Ne Zaman Çıktı?

Cayda Cira Ne Zaman Cikti

Çayda çıranın oynanmaya başlandığı zamanın yaklaşık 300 yıl öncesine dayandığı söylenir. Elazığ yöresinde 3 yüzyıldan beri bu oyun oynanmaktadır.

Çayda Çıra Nasıl Oynanır?

Çayda çıra oyununun oynanışı eşler ile beraber yapılır. Her erkek, karısının veya sevgilisinin çevresinde bir tur döner. Daha sonra erkekler, eşlerinin çevrelerinde dönmelerinden sonra büyük bir çember oluşturur ve ellerinde yanan mumlarla beraber 8 adım geri gelerek düz bir çizgi oluştururlar. Daha sonra oluşturmuş oldukları bu çizgide ellerinde yanan mumları bırakarak çayda çıra oyunu için yazılmış bir türkü söylerler ve bu böyle çayda çıra için yazılmış birkaç türkü ile beraber devam eder.

Kategori: