Borsa terimleri, finans dünyasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olan bir dil gibidir. İlk bakışta karmaşık gibi görünebilirler, ancak aslında oldukça basit ve mantıklıdırlar. Bu rehberimizde, “borsa terimleri” ile baş başa bırakıyoruz ve sizlere bu terimleri kolayca anlamanızı sağlayacak ipuçları sunuyoruz. Hadi başlayalım!

Yazımıza geçmeden önce, Dünya’nın En Güvenilir Borsa Uygulamaları içeriğimize göz atıp, bahsettiğimiz uygulamaya kolayca kayıt olarak, BEDAVA 1 adet hisse senedi veya kripto para kazanabilirsiniz!

Finans dünyası herkes için kafa karıştırıcı olabilir. Ancak borsa terimleri, bu karmaşıklığı biraz daha anlaşılır hale getirir. İşte borsa terimlerinin ne olduğuna dair birkaç açıklama:

Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsa terimleri öğrenmek korkutucu olabilir, ancak aslında oldukça basittirler. İşte bazı temel borsa terimleri ve açıklamaları:

1. Ödünç İşlem

Ödünç işlem, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınarak satılması işlemidir. Bu, bir yatırımcının varlıklarını ödünç vererek gelir elde etmesini sağlar.

2. Hisse Senedi

Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senedidir. Hisse senetleri, şirketin ortaklarına ait payları temsil eder. Hisse Senetleri Nasıl Alınır başlıklı içeriğimizde daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

3. Aracılık

Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder. Bu, finansal araçların alım satımını kolaylaştıran bir süreçtir.

4. Alım Fiyatı

Bir finansal ürün için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyatı ifade eder. Bu fiyat, yatırımcıların bir varlığı satın almaya hazır oldukları fiyattır.

5. Aracı Kurum

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır. Aracı kurumlar, yatırımcıların işlemlerini yönlendiren ve kolaylaştıran finansal kuruluşlardır.

6. Satış Fiyatı

Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumu ifade eder. Bu fiyat, yatırımcıların bir varlığı satmaya hazır oldukları fiyatı temsil eder.

7. Ayı Piyasası

Satış yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar düşme eğilimi içerisindedir. Ayının saldırı tekniği olan üstten pençe vurarak indirme taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

8. Bant Aralığı

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değerinin belli bir fiyat aralığında dalgalanması sırasında oluşan bu fiyat aralığına bant adı verilir.

9. Sermaye Artırımı

Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir.

10. Bedelsiz Sermaye Artırımı

Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır.

11. Pozisyon Emri

İleri bir tarihte belli bir fiyat seviyesinde çalıştırılmak üzere tanımlanmış pozisyon emridir.

12. Menkul Kıymet Borsası

Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır.

13. Boğa Piyasası

Alım yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar yükselme eğilimi içerisindedir. Boğanın doğasındaki saldırı tekniği olan boynuzuyla yukarı fırlatma taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

14. Brüt Takas

Brüt takas uygulaması hisse senetlerinde sadece nakit işlemi ile işlem yapabileceği bir uygulamadır. Brüt takas genel olarak SPK tarafından kısa zamanda yüksek volatilitenin yapıldığı hisselere getirilir.

15. Mum Çubuğu Formasyonu

Piyasanın yükseleceği sinyalini veren gösterge olarak kabul edilen mum çubuğu formasyonu.

16. Bant

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değerinin belli bir fiyat aralığında dalgalanması sırasında oluşan bu fiyat aralığına bant adı verilir.

17. Hisse Senedi Dağıtımı

Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir.

18. Ücretsiz Hisse Senedi Dağıtımı

Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır.

19. Pozisyon Emri

İleri bir tarihte belli bir fiyat seviyesinde çalıştırılmak üzere tanımlanmış pozisyon emridir.

20. Menkul Kıymet Borsası

Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır.

21. Boğa Piyasası

Alım yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar yükselme eğilimi içerisindedir. Boğanın doğasındaki saldırı tekniği olan boynuzuyla yukarı fırlatma taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

22. Brüt Takas

Brüt takas uygulaması hisse senetlerinde sadece nakit işlemi ile işlem yapabileceği bir uygulamadır. Brüt takas genel olarak SPK tarafından kısa zamanda yüksek volatilitenin yapıldığı hisselere getirilir.

23. Mum Çubuğu Formasyonu

Piyasanın yükseleceği sinyalini veren gösterge olarak kabul edilen mum çubuğu formasyonu.

24. Kayıtlı Sermaye

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.

25. Kapanış Fiyatı Grafiği

Sadece kapanış fiyatları üzerinden çizilmek suretiyle gösterilen grafik şekli. En basit gösterimi sağlar.

26. Fiyat-Kazanç Oranı (F/K Oranı)

İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. F/K oranı bir birim kar elde etmek için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini gösteren değerdir.

27. FED

ABD Merkez Bankası’nın kısaltmasıdır (Federal Reserve Bank). FED, ABD’nin para politikalarını belirleyen önemli bir kurumdur.

28. Fibonacci Dizisi

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 diye devam eden ve kendisinden önceki iki sayının toplamı şeklinde giden sayı serisidir. Sayıların birbirleri arasındaki oranından yola çıkarak teknik analiz değerlendirmeleri oluşturulur.

29. Gap

Finansal bir enstrümanın fiyat grafiğinde, arada az veya hiç işlem olmadan aşağı ya da yukarı doğru meydana gelen keskin değişimlerdir.

30. Kanal

Yatırım aracına ait fiyatın grafik üzerinde net olarak belirlenebilen iki yatay, yükselen ya da düşen sınır çizgileri arasında ilerlemesi ile oluşan şekle verilen isim.

31. Piyasa Yapıcısı

Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır.

32. FED

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar vasıtası ile uygulanmak üzere para politikalarını belirleyen komiteye verilen isimdir.

33. Teknik Analiz

Fiyat grafiği üzerinde verilerin belli şekilleri oluşturmasıyla meydana gelen görünümlere verilen isimdir. Teknik analiz, fiyatın geleceğini tahmin etmeye çalışan bir sistemdir.

34. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)

Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.

35. Halka Açıklık Oranı

Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranını ifade eder.

36. Halka Arz

Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini; halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade eder.

37. Hareketli Ortalama

Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş teknik göstergedir.

38. Hisse Senedi

Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.

39. İlk Halka Arz

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.

40. Kamu Ortaklığı

Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş idare ve işletmelerdir.

41. Kote Edilmiş Pazar

Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır.

42. Kotasyon İşlemi

Ortaklık hisse senetlerinin ilk kez Borsa kotuna alınmasını, ortaklığın borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınmasını ifade eder.

43. Teknik Göstergeler

Geçmiş verilerin değerlendirilmesiyle gelecek fiyatların tahmini için matematiksel yöntemlerle sonuç üreten teknik analiz araçlarına verilen genel isim. Teknik göstergeler de denilmektedir.

44. İşlem Hacmi

Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin topla Aradığınız borsa terimleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için size bu rehberimizi sunduk. Unutmayın, finansal dünyada başarılı olmanın anahtarı bilgi ve deneyimdir. Bu terimler hakkında daha fazla öğrenmek ve stratejilerinizi geliştirmek için sürekli olarak kendinizi eğitin. İyi yatırımlar!

Daha stabil, güvenilir bir yatırım aracı arıyorsanız Emtia Nedir başlıklı konumuza mutlaka göz atın.

borsa terimleri sozlugu pdf

Borsa Terimleri İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Borsa terimleri hakkında hala sorularınız mı var? İşte en sık sorulan sorular ve cevapları:

Soru #1: Hisse senetleri nasıl alınır?

Hisse senetleri almak için önce bir aracı kurumda hesap açmanız gerekir. Ardından istediğiniz hisse senetlerini seçip alım emri verirsiniz.

Soru #2: Hangi emir türünü kullanmalıyım?

Hangi emir türünü kullanmanız gerektiği, yatırım stratejinize ve piyasa koşullarına bağlıdır. Piyasa emirleri hızlı işlem gerektiren durumlarda kullanışlıdır, limit emirleri ise belirli bir fiyat seviyesini hedefliyorsanız tercih edilir.

Soru #3: Borsada kazanmak için ne yapmalıyım?

Borsada başarılı olmak için araştırma yapmalı, yatırım stratejinizi belirlemeli ve duygusal kararlar almaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, risk yönetimi çok önemlidir.

Soru #4: Borsa terimlerini öğrenmek neden önemlidir?

Borsa terimlerini öğrenmek, finansal piyasaları daha iyi anlamanıza ve daha bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olur. Ayrıca, iletişim kurarken ve finansal haberleri izlerken de size avantaj sağlar.

Soru #5: Hangi endeksleri takip etmeliyim?

Endeks seçimi, yatırım hedeflerinize bağlıdır. Türkiye’de BIST 100 endeksi en popüler endekslerden biridir, ancak dünya genelinde S&P 500 gibi endeksler de sıkça takip edilir. Ayrıca Borsa Endeksleri konusunda daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Sonuç

Borsa terimleri aslında hiç de korkutucu değil! Bu terimlerin anlamlarını öğrenmek, finansal piyasaları daha iyi anlamanıza ve daha bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olur. Bu rehberi kullanarak, borsa dünyasında kendinizi daha güvende hissedecek ve finansal hedeflerinize daha yakın olacaksınız. Şimdi, borsa terimleriyle dolu bu heyecan verici dünyaya adım atma zamanı!
Kategori: