Dogmatiklik düşüncesi, yalnızca kendi fikrinin doğru olduğunu öne süren ve kendisinden başka fikir sunan herkesin yanlış olduğu yönünde fikir yürüten bir düşünce biçimidir. Dogmatiklik, günümüzde sadece belli coğrafyalarda ve kişilerde olduğu düşünülen bir durumdur. Bundan dolayı genellikle eski çağda olduğu düşünülse de modern çağda da oldukça fazla dogmatik fikre sahip kişi ve görüş mevcuttur. Kendisi içinde dahi herkes dogmatik olabilir.

İslam Dogmatik Midir?

Islam Dogmatik Midir

İslamiyet’teki bilgilerin tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmek durumunda olmasından dolayı İslam dininin dogmatik olduğu düşüncesi genel olarak hakim düşüncedir. Din tartışılmaz ve gerçek olarak kabul gördüğü her kavram inananları tarafından doğru olarak görülmektedir. Bunun için İslam ile beraber her din için dogmatik olduğu söylenebilir.

Dogmatik Bilgi Nedir?

Dogmatik bilgi olarak söylenen bilgi türü, günümüzde her türlü deneyden ve bilimsellikten uzak olan bilgilerin tümüne verilen isimdir. Yani, halk arasında gerçeği kanıtlanabilecekken kanıtlanmayan ve tabiri yerinde ise körü körüne bağlanılan bilgilerin tümüne dogmatik bilgi denir.

Dogmatik Bilgi Örnekleri Nelerdir?

Dogmatizm bilgilerin örneklerinden bazıları, Orta Çağ’da insanların kendilerini ateşe atsalar dahi yanmayacakları veya cennetten arsa satın aldıkları zaman ölümleri ile beraber doğrudan cennete gidecekleridir. En yaygın olarak bilinen Dogmatiklik akımı fikirleri bunlardır. Bunların yanında en dikkat çekici dogmatik bilgilerden biri kilise tarafından suçlu görülen birinin masum olsa dahi insanlar tarafından dışlanmasıdır.

Dogmatizm Kaça Ayrılır?

Dogmatizm Kaca Ayrilir

Dogmatizmin bilinen türleri, iki başlık altında toplanır. Bu iki başlık birbirleri ile aynıdır. İlk dogmatiklik var olan bir bilgiyi sorgulamadan kabullenmektir. Diğer dogmatiklik türü ise bilginin beynin vereceği uğraşlar sonucunda elde edilebileceğidir. Bu dogmatiklik de deney yaparak değil düşünerek bazı sonuçlara varılacağını düşünmesi bakımından günümüzde doğru sayılmaz. Bilginin doğru sayılabilmesi için deneyler, akıl ve bilimle elde edilmiş olmak zorundadır.

Bilim Dogma Mıdır?

Bilimin dogmatik olması mümkün olabilecek bir durum değildir. Çünkü bilim her şeyin denenerek ve kanıtlanarak olabileceğini savunur. Bilimde her şeyin olduğu gibi kabul edilişi değil her şeyin gerekçesinin öğrenilebilmesi durumu vardır.

Din Kuralları Neden Dogmatiktir?

Din Kurallari Neden Dogmatiktir

Her dinin dogmatik olarak sayılması, genellikle her dinde bir yaratıcının olması ve bu yaratıcı için doğru olan her şeyin inananları tarafından da doğrudan öyle olarak kabul edilmesidir. Din kurallarında sorgulama yapılsa dahi doğru veya yanlış gibi bir duruma varılamayacağı, inanışların da bilimle test edilemeyeceğinden dolayı her dinin kuralları dogmatik olarak kabul edilir.

Din Felsefesi Dogmatik Midir?

Din felfesinde dogma bilgilerinin yer alması mümkün değildir. Bunun sebebi, dinin dogmatiklik içinde kabul edilmesine karşı din felsefesinde akıl ve mantığın önde olması, din içinde kabul görmüş olan bilgilere mantıklı bir açıklama getirilebilmesidir. Bundan dolayı felsefe ile beraber din felsefesinin de dogmatik olduğu söylenmez.