MYK, mesleki standartları belirlemek amacıyla kurulan ve buna yönelik değerlendirmeleri yapan kuruluştur. Mesleki denetim, ölçme ve değerlendirme ve belge teminine ilişkin prosedürler MYK tarafından yürütülür. MYK yani Mesleki Yeterlilik Kurumu 5544 sayılı kanunla beraber hizmet vermeye başlamıştır.

Kuruluşun temel hedefi, Avrupa’nın mesleki standartlarıyla uyumlu ulusal mesleki yeterlilik sisteminin Türkiye’de işlemesidir. Ulusal yeterlilik sistemi, istihdamın artması ve ekonomik durumun iyileşerek işsizliğin azalmasını amaçlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi için verilen hizmetlerde  MYK, yetki kazandırdığı kurumları görevlendirmiştir.

MYK Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

MYK Amaçları Nelerdir?

MYK Nedir? – MYK Yeterlilik Belgesi

MYK’nın amaçlarının neler olduğu yönetmelikler kapsamında belirlenmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amaçları ve görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İş piyasası ve eğitim standartlarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlama,
 • Meslek alanlarında belirli standartlar tayin etme,
 • Mesleki standartların asgari ölçütünü belirleme,
 • Meslekte başarı için gereken bilgi ve becerileri belirleme,
 • Mesleki standartların uluslararası kriterlere göre oluşturulması,
 • Objektif değerlendirme sağlayan sınav merkezlerinin kurulması,
 • Yetki verilen kurum ve kuruluşların takip edilmesi.

PCT nedir? PCT kaç olmalıdır? Detaylarına da bakabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesinin ne olduğu kişilerin mesleki alanlarında MYK’nın belirlediği şartlara uygunluğu olarak tanımlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber yapılan kararname değişiklikleriyle yeterlilik belgesinin zorunlu olması kararı verilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu koşullarına ulusal yeterlilik alanında belirlediği kriterlere uyulduğunda alınan bilgi ve mesleki yetkinliği gösteren belgedir. Yapılan ölçme ve değerlendirme işlemleri sonucunda Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. 03.10.2020 tarihinden itibaren yeterlilik belgesi olmayanları çalıştırmama kararı alınmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne İşe Yarar?

Mesleki yeterlilik belgesinin amacı mesleki alanda yeterli olunduğunun belgelenebilmesidir. Alınan belge sayesinde mesleki olarak bilgi birikimi ve donanıma sahip olunduğu kanıtlanmış olur.  Belge sahibi olan kişi, mesleki olarak gelişimini sağlayarak kariyeri açısından olumlu adım atmış olur. Son yıllarda meydana gelen iş kazalarından sonra belgesiz olarak işçi çalıştırmaya yönelik önlemler alınmıştır. Yeterlilik belgesinin işverenler açısından da birtakım avantajları bulunur. İşveren açısından olumlu yönler şunlardır:

 • Nitelikli işgücüne kolay ulaşım,
 • Hizmet kalitesinin artması,
 • Para ve gereksiz zaman kaybının önlenmesi,
 • Tüketiciye sunulan kaliteli ürünlerde artış.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Nedir?  

Mesleki yeterlilik belgesinin koşulu çok tehlikeli işçiler sınıfında yer almaktır. Tehlike arz eden iş ve meslek gruplarında belgesiz işçi kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride bulunan meslek alanları için yeterlilik belgesi zorunludur.

Mesleki Yeterlilik İle İlgili Video Anlatımı

MYK Nedir konusuyla alakalı izleyebileceğiniz bilgilendirici bir video.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne Kadar Geçerli?

Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi yaklaşık 5 yıl olarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra belge yenileme işlemleri MYK ile anlaşmalı kuruluşlardan gerçekleştirilir.

Agora nedir? Hakkında merak edilenler yazımızdadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesini almak için MYK belgelendirme kurumlarını atamıştır. Her meslek için yetki sahibi kuruluşlar bulunur. İlgili kurumun ulusal mesleki yeterlilik sistemine göre işlemesi gerekir. Kendi mesleğinde belge almak isteyenler ilgili mesleğe atanmış kuruluşa başvuru yapmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra kurumun uygun bulması halinde adayın uygulamalı ve teorik değerlendirmeleri geçmesi gerekir. Yapılan değerlendirmeden geçenler belge almaya hak kazanır. Aynı zamanda kurum tarafından ulusal olarak geçerliliği bulunan MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir.

Merkezi Yeterlilik Belgesi Sınav Ücreti

Merkezi yeterlilik belgesi için sınav ücreti Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan duyurularla belirlenir. Tarife kapsamında belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı bildirilmiştir. Her adayın fondan bir defa yararlanma hakkı bulunur. Ancak belirlenen tarife üzerinde kalan tutarlarda kalan farkı adaylar karşılar. Farklı meslek grupları için ücretlendirme değişir. Belge almaya hak kazanan adaylardan 150 TL tutarında evrak masrafı talep edilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi Meslekleri Kapsamaz?

MYK Nedir? – MYK Yeterlilik Belgesi

Mesleki yeterlilik belgesinin geçerli olmadığı meslekler şunlardır:

 • Eczacılık,
 • Mimarlık,
 • Doktorluk,
 • Diş Hekimliği,
 • Hemşirelik,
 • Ebelik,
 • Veterinerlik,
 • Mühendislik.

Belirtilen meslekler Avrupa Birliği kriterlerine uygun olduğundan belgelendirme gerekmez. Aynı zamanda minimum lisans seviyesi gerektiren ve mesleki şartları kanunlarla belirlenmiş meslekler için de belge gerekmemektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi Mesleklerde Zorunludur?

Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan meslekler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar kapsamında değerlendirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tebliğlerin yayınlanmasını takiben 12 aylık süre içerisinde mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekir. Mesleki Yeterlik Kurumu’nun internet sitesinde belge zorunluluğu olan bütün meslek grupları bulunmaktadır. Belgenin zorunlu olduğu meslek gruplarından bazıları şunlardır:

 • Isı yalıtımcısı,
 • Betoncu,
 • İnşaat boyacısı,
 • Alçı ve sıva uygulayacısı,
 • Seramik karo kaplamacısı,
 • Alçı levha uygulayıcısı,
 • İskele kurulum çalışanı.

Gürgen Ağacı ve Özellikleri bilgilerine de bakabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne Zaman İstenmez?

Mesleki yeterlilik belgesinin istenmediği durumlar kanun kapsamında belirlenmiştir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar için belge şartı bulunmamaktadır. Mezun olunduktan sonra ustalık belgesi veya diplomada yazan bölümde çalışacak olan kişiler için MYK belgesine ihtiyaç yoktur.

MYK Nedir Konusuyla İlgili Merak Edilenler

MYK Üyesi Ne Anlama Gelir?

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için MYK birtakım kurum ve kuruluşları görevlendirmiştir. MYK’ya üye olan ve işçilere ulusal yeterlilik belgesi alınması için eğitim veren kuruluşlardır.

MYK Aşcılık Belgesi Nedir?

MYK aşçılık belgesi mesleki yeterlilik değerlendirmelerini geçtikten sonra kurumdan alınan belgedir. Adayların aşcılık alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğuna dair kanıt niteliğindedir.

MYK Zorunlu Meslekler Nelerdir?

Belge alması zorunlu olan meslekler MYK web portalında liste halinde görülmektedir. Tehlikeli iş kapsamına giren iskele kurum elemanı, betonarme demircisi vb. işlerde çalışanlar zorunlu meslekler arasında bulunmaktadır.

MYK Nedir konusuyla alakalı yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: