Nadas uygulaması ekim yapılıp işlenen tarla arazisinin minimum 1 yıl ara ile boş bırakılması anlamına gelmektedir. Tarla arazisinin nadasa bırakılması sonucu üretim durmaktadır. Çoğunlukla kuru toprak arazilerinde gözlenen nadasa bırakmak sonucunda verilen ara sonucu toprak dinlendirilmiş olmaktadır. Bu uygulama kuru tarım bölgelerinde etkinlik göstermektedir. Nadasa sebebiyet veren olay ise toprağa ekilen tohumların yeterince büyüyememesidir. Bu büyüyememe olayı bölgede gözlenen yetersiz yağışlar sonucu meydana gelmektedir.

Nadas Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Türkiye’de bölgeden bölgeye değişkenlik gösteren bu uygulama ve o bölgelerde bu uygulamaya gerek duyulup duyulmadığı belirlenmiştir. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bu uygulamanın yaygın olunduğu bilinmektedir. Diğer bölgeler olan Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde ise nadas yaygın bir uygulama olmamakla birlikte verimlilik gösteren bir tür değildir.

Uygulama farklılıklarına göre birden fazla nadas çeşidi bulunmaktadır. Bilinen nadas çeşitleri şu şekildedir:

 • Kara Nadas
 • Anızlı Nadas
 • Kimyasal Nadas

Kara Nadas

Nadas Nedir? – Nadas Uygulaması Amaçları

Kara nadas adı verilen uygulama çeşidinde tarım arazisi üzerinde yapılacak işlemler mart ya da nisan aylarında başlangıç gösterip ekim ayında son verilmektedir. Bu nadas çeşidi kuru ve kurak alanlarda kendini göstermektedir. Bahar mevsimi geldiğinde otlama işleminin yarısında fazlası bitince ilk dokunuşun pulluk eşyası ile olması uygun görülmektedir. Pulluk topraktaki minik açılmalara sebebiyet vermektedir. İşlemin bırakıldığı tarlalarda otlar kendini gösterdikçe daha işlevsel araçlar ile gerekli çalışmalar devam etmektedir. Baharın başında yapılan işlemler toprak açısından daha fazla yarar sağlamaktadır. Bahar sonu yapılan işlemlerden alınan verimler pek fazla görülmemektedir. Kara nadas uygulanan tarım arazi su ve rüzgâr erozyonları tehlikesi taşımaktadır.

PCT nedir? PCT kaç olmalıdır? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Anızlı Nadas

Anızlı nadas uygulamasında pulluk kullanılmayıp daha işlevsel aletler ile uygulama devamlılığı sağlanmaktadır. Toprak üzerine çıkan anız olduğu gibi bırakılıp geri toplanmamaktadır. Bu işlemde diğer nadas türleri gibi bahar başında yani mart – nisan ayları arasında uygulanmaktadır. Bu uygulama yönteminde kullanılan kazayağı ve kırlangıçkuyruğu gibi işlevsel aletler kişinin işini kolaylaştırmaktadır. Toprak direkt yüzeyden değil de birkaç santim daha derinden işlenmektedir. Anızların sahip olduğu önemli özelliklerden biri de erozyonu önleyici gücü olmasıdır. Nadasa bırakmak için 8 santim üzerindeki derinlikte işlenen toprak en verimli halde bulunan topraktır.

Kimyasal Nadas

Kimyasal nadas türünde çeşitli kimyasal uygulama ve yöntemler kullanılmaktadır. Tarım arazisinde bulunan yabancı otlar kimyasal uygulamalar ile yok edilmektedir. Pulluk, kazağı gibi işleme araçlarının bu yöntemde yeri yoktur. Kimyasal nadas yöntemine ait 2 çeşit bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Tam Nadas
 • Bostan Nadası

Tam nadas uygulaması kara nadas ile yakınlık göstermektedir. Yalnızca zamanları birbirlerinden farklıdır. Bostan nadasında ise yabani otların sürekli olarak kontrol edilmesi ile tarım arazinin maksimum düzeyde verimli olması sağlanmaktadır.

Kuru tarım haricinde bulunan başka nadas çeşitleri de vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Yarım Nadas
 • Güz Nadası

Bu tür nadaslar ise kuru toprak üzerinde uygulanmamakta olup zamanları birbirinden farklılık göstermektedir.

Nadas Uygulamasının Amacı

Nadasın temel hedefi uygulamanın gerçekleştiği toprağa ara verilen toplam süreç boyunca yağan yağmurun büyük bölümünün toplanmasını sağlamaktadır. Ara verilen zaman her ne kadarsa o kadar zaman sonra ekim yapılacak çeşitli kültür bitkilerinin bu su ile beslenmesi amaçlanmaktadır. Uygulamanın diğer amaçları ise şu şekildedir:

 • Tarla toprağının yağmur sularını biriktirerek neminde artış gözlemlemek
 • Uygulamanın yapıldığı toprak içerisinde bulunan organik madde oranında artık istemek
 • Ertesi yıl kullanılacak bitkilerin besin maddesini elde etmek
 • Nadas işlemi yapılan kuru toprak arazisinde bitmiş otları ortadan kaldırmak
 • Tarım toprağını olumsuz etkileyen ot ve olayları kontrol altına almak

Arff memuru nedir, görevleri nelerdir? Ayrıntılarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Nadas Uygulaması İçin Çözümler

Nadas Nedir? – Nadas Uygulaması Amaçları

Nadas için çözüm olanaklarının en başında sulama gelmektedir. Yeterli yapılan sulama ile birlikte nadas uygulamasında gözle görülen bir düşüş söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla toprağın verimliliği artmakta ve artan bu verimlilik ile üretim hızında yükselme meydana gelmektedir. Bu konu uzmanlar tarafından araştırılmış olup Türkiye’nin bazı bölgelerinde (özellikle İç Anadolu Bölgesi) sulamalı tarım uygulamasının, nadasa göre daha üretken ve verimli artışlar veren bir uygulama olduğu ispatlanmıştır. Ülkemizde meydana gelen yağış miktarının nadastan verim alabilmek için yetersiz geldiği bilinmektedir. Yağışın yetersiz olduğu bölgelerde alternatif olarak başka ve verim sağlanabilecek yöntemlerin kullanılması daha doğru olmaktadır.

Nadas amacıyla işlenecek toprağın bu uygulamaya uygun özellikler göstermesi gerekmektedir. Daha eğim gösteren yerlerde bu uygulamayı hayata geçirmek yerine bu yerleri doğaya tekrar kazandırıp diğer faydalı uygulamalardan yararlanarak işlemenin daha iyi olacağı bilinmektedir. Çünkü eğim niteliği gösteren arazi bölgelerinin düz olan bölgelere göre erozyona daha yatkın olduğu saptanmaktadır.

Nadasa bırakmanın zaman aralıklarının derlenmesi de yararlı olabilecek çözümler arasında bulunmaktadır. Zaman aralıklarının düzenlemesi ile birlikte çeşitli yem bitkilerinin yetiştirilmesi de tarım arazi açısından iyi sonuçlar doğuracaktır.

Astronomi nedir, ne işe yarar? Hakkında bilgiler yazımızdadır.

Nadas Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Nadas Türkiye’nin hangi bölgelerinde yaygındır?

Nadas uygulaması Türkiye’nin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nadas uygulamasının çeşitleri nelerdir?

Kara nadas, anızlı nadas, kimyasal nadas. Kimyasal nadasın kendi içinde iki çeşidi mevcuttur. Bunlar tam nadas ve bostan nadastır. Bunun haricinde ise kuru tarım ile uygulanmayan güz nadas ve yarım nadas mevcuttur.

Nadasa bırakmak ne demektir?

Tarım arazisine belirli bir süre ekim yapılmaması ve dinlendirilmesi anlamına gelmektedir.

 
Kategori: