İnsanlığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren en temel duygulardan bir tanesi kuşkusuz ki merak olmuştur. Her şeyin başarılması, fark edilmesi ve incelenmesi, her daim merak unsuru ile dışa vurulmuştur. İşte bu dışa vurumun en temel değerlerinden bir tanesi, astronomi bilimidir. Peki, astronomi nedir? Ne işe yarar? Buna ilk olarak NASA’nın tanımı ile başlamak gerekir: “gezegenler, yıldızlar ve bu çerçevede yapılan tüm uzay çalışmaları” NASA’nın astronomi tanımını kapsamaktadır. Çok kısa, ancak öz bir tanım. Peki, genel çerçevede astronomi ne demek?

Astronomi Ne Demek?

Dünya atmosferinin dışında riayet eden; gezegenler, yıldızlar, göz cisimleri ve uzay ile ilgili tüm olay ile olguları inceleyen bir bilim dalıdır. Evet, astronomi nedir? sorusunun en net ve bir o kadar da yeterli tanımı budur. Peki, bu astronomiyi anlatmaya yeterli mi? Elbette ki hayır. Evrenin var olduğu günden beri anlamlandırılmaya çalışıldığı dünya atmosferinin dışındaki olay ve olgular bu kadar ile sınırlı kalamaz. Peki, astronomi ne işe yarar?

Astronomi Ne İşe Yarar?

Astronomi Nedir? Ne İşe Yarar?

Astronomi nedir? sorusuna verilebilecek en kısa tanım nedir? Elbette ki “gök bilimi”. Bu çerçevede Yunan dilinden “Astron” ve “Nomos” kelimeleri ile türeyen astronomi, “yıldızların yasası” anlamına da gelmektedir. Peki, bu kadar geniş bir alanı kapsayan astronomi bilimi ne işe yarar?

 • Gerçekleşen evrimleri, kökenleri ve fiziksel ile kimyasal özelliklerin yardımı ile gök cisimlerini anlamak, tanımlamak ve açıklamaya çalışmayı hedeflemektedir. Bu nedenle dünya atmosferi dışındaki olay ve olguları tanımlamak için en önemli araç konumundadır.
 • Evrenin geçmişi ve gelişimi ile beraber, bu kökeni ispatlamaya çalışmaktadır.
 • Gezegenler, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, galaksiler, yörüngesel cisimler ve daha onlarca gök cismini ve olgusunu incelemektedir.
 • Gözlem yapmayı ve ispatlamayı sağlayan bir bilimdir.
 • Evrendeki maddelerin dağılımı, kimyasal ya da fiziksel özellikleri ve geçmişini de incelemesi ile çok kapsamlı bir bilim durumundadır.

Yukarıdaki olgu ve olaylar ile dikkat çeken astronomi; geçmişin, bugünün ve geleceğin en önemli bilimi konumundadır. Yapılan çalışmaların niteliği ve büyüklüğü, bizlere bunu net bir şekilde göstermektedir. Peki, astronominin alt dalları nelerdir? “Farabi Kimdir?” isimli içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Astronominin Alt Dalları

Astronominin Alt Dalları

Gök bilimi olan ve yıldızlar, gezegenler ile gök cisimlerinin tamamını inceleyen astronominin çeşitli alt dalları bulunmaktadır. Bu alt dalların her birinin özelliği ve niteliği birbirinden farklı olsa da, hedefleri aynıdır. Alt dalların tamamı ise aşağıdaki gibidir:

 • Ufoloji
 • Astrobiyoloji
 • Astrofizik
 • Galaktik Astronomi
 • Kozmoloji
 • Gezegenbilim
 • Astromimari
 • Astronotluk
 • Astrojeoloji
 • Astromühendislik

Yukarıdaki alt dalların tamamı astronomi ile ilgilidir. Temel hedefleri de, astronominin hedefleri ile aynıdır. Ancak nitelik ve teknikleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Astronominin Alanları

Astronominin Alanları

Astronomi alanında uzmanlaşılması ve bu uzmanlaşmanın farklı alanlarda odak noktaya sahip olmaları, astronominin çeşitli alanlara odaklanmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde de bu alanlar farklı şekillerde ele alınmaktadır. Peki, bu alanlar hangileridir?

 • Yıldız Astronomlar:

  Süpernova, Beyaz Cüceler ve bunun gibi pek çok yıldızın incelenmesi, Yıldız Astronomların alanıdır.

 • Gezegen Gökbilimcileri:

  Gezegenlerin evrimleşmesi, büyümesi ve ölmesi ile ilgili tüm çalışmalar, Gezegen Gökbilimcilerinin alanı ile ilgilidir.

 • Güneş Gökbilimcileri:

  Güneş de bir yıldızdır. Güneş Gökbilimcilerinin alanı ise, ilginç olan bu yıldızın, yani güneşin incelenmesidir.

 • Kozmologlar:

  Big Bang’den başlayarak, evrenin her detayını inceleyen ve yorumlayan alan ise Kozmologların alanıdır.

 • Galaktik Gökbilimciler:

  Bizim galaksimiz olan Samanyolu Galaksisinin incelenmesi, Galaktik Gökbilimcilerin alanıdır.

Astronominin alt alanları ile ilgili olarak bilinmesi gereken değerler bu şekildedir. Çünkü bu denli büyük bir bilimin tek elden incelenmesi asla kolay olamazdı. “Big Ben’in 2 Katı Büyüklükte Göktaşı Dünya’ya Doğru Hızla Geliyor!” isimli içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Astronomi Hangi Unsurlara Fayda Sağlar?

Astronomi Hangi Unsurlara Fayda Sağlar?

Astronomiye genel bir göz ile bakacak olursak, bu bilimin alanının oldukça geniş olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Ancak burada bilmemiz gereken başka bir konu daha var. O da astronominin pek çok farklı unsura fayda sağladığıdır. Bu unsurların hepsi hayatımızda birinci derece etken. Peki, isimleri nelerdir? Şimdi sizlere bunları sıralayalım.

 • Denizcilik
 • Yön Bulma
 • Dünya’nın Dış Etkenlere Karşı Korunabilmesi ve Tehlikelerin Önceden Tespit Edilebilmesi
 • Tıp Alanındaki Gelişmeler
 • İletişim Kurmadaki Profesyonellik
 • Zamanı Anlamak ve Zaman Kavramını Değerlendirmek

Yukarıdaki unsurlara direkt etki eden ve bu etkinin olumlu olmasını sağlayan astronomi, bu gibi daha onlarca alana da etki etmektedir. Bizler de bu içeriğimizde sizlere astronomi nedir? Ne işe yarar? sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Umarız sizler için faydalı bir içerik oluşturabilmişizdir.