Ring ikinci hali, “rang”dir. Ring kelimesi, düzensiz yani irregular bir kelime olduğu için ikinci hali değişikliğe uğramaktadır.

Ring Üçüncü Hali Nedir?

Ring kelimesinin üçüncü hali, “rung” olarak bilinmektedir.

İngilizce düzensiz Fiiller Nasıl Anlaşılır?

İngilizcede irregular fiillerin anlaşılması için ilk olarak regular kelimeleri bilmek gerekir. Regular kelimeler, aynı kalıba uyarlar. Yani geçmiş zaman halleri aynıdır ve çekimlenmesi çok daha basittir. Genel olarak regular kelimeleri geçmiş zamana çekimlenmesi “-ed” takısının, fiilin sonuna eklenmesi ile oluşur.

En Sık Kullanılan Düzensiz Fiiller Nelerdir?

En Sik Kullanilan Duzensiz Fiiller Nelerdir

Yaygın olarak kullanılan düzensiz fiiller, aşağıdaki gibidir:

  • Say, said, said (söylemek)
  • Go, went, gone (gitmek)
  • Come, came, come (gelmek)
  • Know, knew, known (bilmek)
  • Get, got, gotten (almak)
  • Give, gave, given (vermek)
  • Become, became, become (olmak)
  • Find, found, found (bulmak)

Sonuna “-d”, “-ed”, “-ied” eklerini almayan fiillere düzensiz fiiller denir. Bu fiiller, bir kurala uymadan bazıları benzer şekilde oluşturulmaktadır. Bu sözcükleri benzerliklerine göre ayırmak, ezberlemenizi kolaylaştıracaktır.

İngilizce Irregular Fiiller Nedir?

İngilizcede düzensiz yani irregular fiiller, basit geçmiş zaman ve orta geçmiş zamanda cümle kurarken genel olarak fiillerin son kısmına “-ed”, “-ied” ve “-d” gibi çeşitli ekler konulur. Ancak bazı fiiller bu kurala uymaz. Kurala uymayan İngilizce kelimelere ise irregular kelimeler yani düzensiz kelimeler denir. Bu kurala uyan fiillere ise düzenli yani regular kelimeler denmektedir. Düzensiz fiiller, kural dışı olduğundan sadece ezberlenerek akılda tutulabilir. Belirli bir mantığı bulunmamaktadır. Çünkü düzensiz fiillerde yalın hal, ikinci hal ve üçünü hal durumlar mevcuttur. Hatta genel olarak düzensiz bir fiilin yalın hali, ikinci halinden çok farklı şekilde yazılarak okunur. Bu durum kelimelerin üçüncü halleri için de geçerli bir durumdur.

Düzensiz Fiillerin İkinci Halleri Nerede Kullanılır?

Duzensiz Fiillerin Ikinci Halleri Nerede Kullanilir

Düzensiz fiillerin ikinci halleri simple past tense zamanını anlatan cümlelerde kullanılmaktadır. Bu zamanın Türkçe karşılığı ise geçmiş zamandır. Past tense ile kurulacak olan cümlenin fiilleri düzensiz ise ona uygun olacak şekilde çekimlenmesi önemlidir.

Present Perfect Tense Nedir?

Present perfect tense zamanı, geçmişte olmuş fakat etkisi halen süren durumlar ya da eylemler için kullanılmaktadır. Yani zaman, geçmiş ve gelecek ile bağlantı kurar.

Past Perfect Tense Nedir?

Past perfect tense zamanı, geçmişte yaşanmış belli bir olaydan önce meydana gelen başka bir olayı anlatmak adına kullanılmaktadır. Türkçede “-mış”, “-miş”li geçmiş zaman olarak da tanımlanabilir. Past perfect tense için fiillerin üçüncü halinin bilinmesi gerekmektedir.

Future Perfect Tense Nedir?

Future perfect tense zamanı, fiillerin üçüncü halinin kullanıldığı zaman yapılarından bir tanesidir. Future perfect tense, bir işin ya da olayın gelecek zamanda tamamlanmış olacağını anlatan bir zamandır. Bu yapı, fiillerin üçüncü hali bilinmeden kullanılmaz.
Kategori: