Alter ego tanım olarak psikolojide “öteki benlik” olarak bilinmektedir. Sıklıkla çoklu kişilik bozukluğu ile karıştırıldığına rastlansa da aslında bu iki terim, birbirinden oldukça farklıdır. Genel olarak bireylerin kendilerini daha rahat bir biçimde ifade etmeleri için kendi benliklerinin içinde, bulundukları kişilikten bağımsız olmayan bir ikinci benlik, olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Alter Ego Nedir konusuna kısaca değindik. Alter egonun daha iyi şekilde açıklanması açısından öncelikle ego kavramını daha yakından incelemek gerekmektedir.

Önsöz nasıl yazılır? Detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ego Nedir?

Alter Ego Nedir, Nasıl Oluşur?

Ego, günlük konuşma dilinde daha çok “kibirli” anlamını karşılayacak şekilde kullanılsa da psikolojideki bir terim olarak bu anlamdan oldukça farklı bir karşılığa sahiptir. Terim olarak ego kısaca benlik anlamına gelmektedir ve psikanalizin öncüsü olan Sigmund Freud’un sınıflandırmasına göre de üçe ayırılarak incelenir.  Egoyu oluşturan üç bileşen ise şunlardır:

  • Süperego
  • Ego
  • İd

Süperego aslında bireyin toplumsal yanıdır. Neyin ne olduğunun farkına varılmasını sağlayan, davranışların toplumdaki karşılığının ve geri dönüşünün nasıl olacağını belirleyen benlik alanıdır. Ahlak ve etik bu alanda öne çıktığından sürekli olarak kişinin kendini frenlemesine yol açan bir mekanizma işlevi görmüş olur.

İd ise daha ilkel olan yöndür. İhtiyaçlarını tatmin etmeye odaklı ilk insan gibi gerektiğinde vahşileşmekten geri kalmaz. Dürtüsel olarak her an her istediğini elde etmek ister ve çevredekilerin tepkisine karşı duyarsızdır.

Son olarak ego ise aslında bu iki alanın ortak kümesini oluşturur. Yoğun dürtülerin süperego ile bastırılması sonucu ortaya çıkan benlik alanıdır. Rasyoneldir, dolayısıyla da kararların mantıklı şekilde alınmasını sağlar. Hangi anda hangi tepkilerin verilmesi gerektiği konusunda dengelidir.

Alter ego da asıl egodan bağımsız değil, onun ikinci yüzü biçiminde ortaya çıkar. Normal koşullarda uyum sağlamakta zorlandığımız ortamlarda, zihinde oluşturulan diğer karakterlerden yardım almak olarak açıklanması mümkündür. Bu anlamda ortama doğru şekilde ayak uydurmakta da faydalı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Medya nedir? Medya araçları nelerdir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Alter Ego Nasıl Oluşturulur?

Alter egoyu yaratmak için aslında kişinin kendine ait diğer benliğini bulması gerekir. Ancak bu arayış elbette ki kolay değildir. Sıklıkla psikologlar tarafından psikoterapilerde, kişiyi daha iyi anlamak ve tanıyabilmek adına bir alter ego yaratma yoluna gidildiği bilinmektedir.

Çoğu zaman bireyler, farklı farklı kişiliklere sahiptir. İçlerinde bulundukları çevre ve ortamlara göre farklı karakterler ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlıklı bir şekilde devam ettiği ve kişinin iç dengesini sarsmadığı müddetçe yararlı ve gereklidir.

Alter egonun çeşitli hallerde ve farklı biçimlerde de ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Basitçe örneklemek gerekirse kimi zaman çekinilen durumlarda içten gelen bir “korkmamak gerektiği “fısıltısı şeklinde dahi kendini gösterebilmektedir.

Kendini dinlemek ve kendi benliğini anlamaya çalışmakla alter egonun yaratılması mümkündür. Bu sayede öz benliğin alakadar olamadığı konular haricindeki alanlarda bir başka benlik yaratarak çeşitli işlerin üstesinden gelinebilmektedir.

Psikologlar özellikle anti sosyal kişilik bozukluğu sorunu yaşayan bireylerin tedavi sürecinde, yaratılan ikinci benliklerden yardım almaktadır. Bu sayede alter egonun yarattığı ikincil benlik aracılığı ile bireyin yaşadığı sorunları aşmasına yardımcı olunur. Fakat özellikle psikolojik alt yapısında çeşitli bozukluklar olan bireyler açısından yaratım süreci mutlaka gözetim altında yapılmalıdır. Aksi halde diğer sorunların tetiklenebilmesi ya da ikincil benliğin hastalıklı bir boyuta vararak çoklu kişilik bozukluğuna kadar ilerleyebilen sorunlara yol açması mümkün hale gelecektir.

Persona ile Alter Ego İlişkisi

Alter Ego Nedir, Nasıl Oluşur?

Persone ve alter ego da birbiriyle karıştırılan iki kavramdır. Karışıklığın nedeni aslında personada da bireyin normalde olduğundan daha farklı bir tutum izlemesinden kaynaklıdır. Ancak bu iki kavram, davranışlardaki farklılığın sebebinin ne olduğunun doğru şekilde tespit edilmesi ile birbirinden kolayca ayrılabilecektir.

Persona, iş dünyasına ait bir terimdir. Dolayısıyla kişinin olduğundan daha farklı şekilde davranmasının sebebi maddi kaygılardır. Oysaki bunun tam aksine alter ego, manen zorluk çekilen durumlardaki kurtarıcıdır.

Personada ikili ilişkilerin kurulması kolaylaştırılmaya çalışılır. Bu sebeple kimi zaman bir nevi maske olarak nitelendirilebilecek bir tutum takınılır. Özellikle müşteri profili incelenip gerekli tüm dataların toplanması ile beraber, müşterinin isteklerini karşılamaya yönelik bir satış profili oluşturulur.

Bahsedildiği üzere takınılan tutumun sebebinin dikkatli şekilde gözlemlenmesi ile persona ve ego arasındaki fark da rahatlıklar ortaya konulabilecektir.

Türklerin kullandığı takvimler hangileridir? Hakkında detaylar yazımzıdadır.

Çoklu Kişilik Bozukluğu ve Alter Ego

Alter ego ile karıştırılan bir diğer kavram da değinildiği üzere çoklu kişilik bozukluğudur. Bir psikolojik rahatsızlık olan ve kişinin günlük hayatını büyük ölçüde olumsuz şekilde etkileyen bu rahatsızlıkta hastalar, sürekli şekilde kaygı taşıma ve içinde bulundukları kültürün kendilerinden beklediği davranışlardan uzaklaşma eğilimi gösterirler. Hastalar diğer kimliklerini de birincil kimlikleri gibi yaşar ve bu durum da gerçeklik algıları da farklılaşmaya başlar.

Alter egoda birey, diğer benliğinin ondan bağımsız olmadığının ve ikincil bir kimlik olduğunun farkındadır. Ne gibi durumlarda onu kullanması gerektiğinin ayrımını yapabilme yeteneğini korur. Dolayısıyla alter ego ile çoklu kişilik bozukluğu kavramlarının birbirinden oldukça aykırı olduğunu söylemek gerekir.

Alter Ego Nedir konusuyla alakalı aranan bazı sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

🎥 Ünlüler de alter egoya sahip midir?

Ünlüler de çoğunlukla bir alter egoya sahiptir ve sahip oldukları bu egoyu genelde “sahne adı” ya da “sahne karakteri” olarak adlandırmaktadırlar.

🧪 Alter egonun tespiti için bir test var mıdır?

Maalesef ki alter egonun tespitine yönelik herhangi bir somut test bulunmamaktadır. Ancak kişinin kendini dinlemesi ile bu sorunun cevabı rahatlıkla bulunabilecektir.

✨ Alter egonun örnekleri nelerdir?

Türkiye’deki en medyatik örneklerden biri Huysuz Virjin olarak da tanınan Seyfi Dursunoğlu’dur. Bunun yanında filmlerde görülen süper kahramanların da alter egoya örnek gösterilmesi mümkündür.
Kategori: