Medya kavramı ile hayatımızın her alanında karşı karşıya kalıyor ve teknolojinin gelişmesi ile medya kavramının da gelişme gösterdiğini görebiliyoruz. Peki, bu kadar hassas bir kavram olan medya nedir? Araçları nelerdir? Size medya kavramını kısaca tanımlayarak, söze başlayalım. “Kitle iletişim araçları” olarak tanımlanabilecek olan medya; ses, görüntü ve yazın şeklinde karşımıza çıkar. Teknolojinin gelişmesi ile de medya araçlarının çeşitlendiğini görebiliriz.

Medya Ne Demek?

Medya Ne Demek?

Herhangi bir dil, din veya ırk ayırımı gözetilmeksizin, insanlara haber alma veya haber aktarma avantajı sunan kitle iletişim araçları, medya olarak tanımlanmaktadır. Genellikle gazete, dergi ve radyo gibi çeşitlenen medya araçları, geleneksel veya güncel medya araçları olarak da ayrılmaktadır. Ancak nitelik ve hedef bakımından, haber alma ve haber aktarma, medya araçlarının en önemli özelliğidir. Peki, medya ile ilgili olarak bilinmesi gereken temel değerler nelerdir?

 • Bilgiye ulaşmanın günümüzde çok kolay olduğunun farkındayız. İşte medya araçları bizi bilgiye ulaştıran araçlardır. Ancak bu durumun her zaman doğru bilgiye ulaştırdığı söylenemez.
 • Küçük bir bölgeye ulaşım bile günümüzde bazı durumlarda zor olabilirken, o küçük bölgeden bilgi almak hiç de zor değil. Bu da medyanın evrensel ve hızlı olduğunu bizlere gösterir.
 • Siyasetin her alanını içerisine alan medya, bununla beraber uzay hakkında bilgileri bile en hızlı şekilde bizlere aktarabilir.
 • Medya; bilgi verme, farklılık oluşturma ve eğlence sağlama gibi pek çok görevi de üstlenir. Bu görevleri yerine getirme konusunda da oldukça başarılı olduğu söylenebilir.
 • Reklam ve reyting kavramları ile de artık sıkça karşı karşıya kalıyoruz. Bu da medya araçlarının bilgi aktarma konusunda bazı klişeleri araya sokmasına sebep oluyor. Ancak insanların görevinin de, medya araçlarının verdikleri bilgileri süzgeçten geçirme olduğunun bilinmesi gerekir. Günümüzde saf bilgiye ne yazık ki medya araçları aracılığı ile ulaşılamıyor.

Yukarıda medya ile ilgili dikkat çeken bazı değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler, medya nedir? sorusunun cevabını bizlere net bir şekilde veriyor. Peki, medya neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biraz bu konudan bahsedelim.

Medya Neden Hızlı Yükseliyor?

Medya Neden Hızlı Yükseliyor?

Medya, harekete geçirme konusunda oldukça önemli bir yeteneğe sahiptir. Yani hedef kitlelerin, hızlı bir şekilde bir olaya odaklanmalarını, hızlıca hareket etmelerini sağlayan önemli bir araç. Buradan hareketle medyanın yalnızca bilgi aktarma ya da bilgi alma yetisi olduğunu söyleyemeyiz. Peki, medya neden hızlı yükseliyor?

 • Medya araçları birbiri ile rekabet içerisindedir. Geleneksel araçlar ile güncel araçlar her daim birbirini etkiliyor.
 • Aynı konseptte, ancak farklı isimle veya işleyişle ortaya konulan medya araçları, birbirlerine istemeden katkı sağlamaktadırlar.
 • Ekonomiyi de anında etkileyebilecek bir faaliyet alanı. Bir paylaşım, aktarım, hedef gösterme vb. durumlarda bile ekonomide olumlu ya da olumsuz etkilenmeler ortaya çıkabilir.
 • Geleneksel medya araçlarının ürettikleri bilgiler, güncel medya araçlarında da bulunur. Ancak çoğu durumda güncel medya araçları, geleneksel medya araçları olmadan bilgiye hızlıca ulaşamaz. Birbirlerine gereksinim duydukları açıktır.

Yukarıda da görüldüğü gibi yüksek bir etkileşim, medyanın önlenemez yükselişini katbekat artırmaktadır.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Yukarıda medyayı kısaca tanımlarken, “kitle iletişim araçları” şeklinde bir tanım kullanmıştık. Bu tanım çok doğru. Zaten medya araçlarının bir diğer ismi de, kitle iletişim araçlarıdır. Peki, ekonomiyi, siyaseti, turizmi ve daha pek çok sektör ve alanı doğrudan etkileyen güncel ile geleneksel medya araçları, yani kitle iletişim araçları hangileridir?

 • İnternet
 • Gazete
 • Dergi
 • Radyo
 • Televizyon
 • Uydu Sistemleri
 • Ajans
 • Posta
 • Faks

Yukarıda sektör ve alanları doğrudan ya da dolaylı yönden etkileyen medya araçlarının bazılarından bahsedildi. Bu medya, yani kitle iletişim araçlarının çeşitleri de bulunmaktadır. Şimdi bunlardan bahsedelim.

Medya Çeşitleri

Medya nedir? diye bir soru sorsak, çoğu kişi cevap verebilir. Kimisi eksik, kimisi yeterli bir cevap verir. Ancak temelde verilen cevap; televizyon, radyo ve gazetedir. Yeni kuşak insanlar bunun içerisine bir de interneti ekler. Peki, medya bu kadar mı? Sizin de bildiğiniz üzere tabi ki değil. Peki, medya çeşitleri nelerdir?

 • Dijital Medya

Dijital Medya

Bilişimin üst düzey bir hızda gelişmesi, dijital medya kavramını gün yüzüne çıkarmıştır. Bu da mobil cihazlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve artırılmış gerçeklik kavramı gibi pek çok değeri gözler önüne sermektedir. Yani işletmelerin markalaşması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, eğlence kültürünün değişmesi ve daha pek çok konuda, dijital medyanın parmağı fazlasıyla var. Dijital denilse de, yazılı kaynaklar da unutulmaz. Bu nedenle dijital istatistik, görsel ve yazın kavramları da ön planda yer alır. “Yeni Medya” kavramına ilişkin diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Sosyal Medya

Sosyal Medya

Geçmiş tarihinden bahsedilemeyecek kadar yeni olan, diğer medya araçlarına göre çok daha etkili bir konumda olan sosyal medya, kitlelerin bir arada toplanmasına olanak sağlar. En çok 10 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın; pek çok yaş, cinsiyet, dil, din ve ırk grubunu bir arada toplamaktadır. Maliyeti dahi çok az olan bu medya çeşidi, her grubu doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Hali hazırda kitle iletişim araçlarında bazı durumlarda yarım saat sonra, bazı durumlarda ertesi gün öğrenilebilecek haberler veya bilgiler, sosyal medyada son dakika olarak öğrenebilir. Hali hazırda diğer medya araçları da, sosyal medyadan kendilerine düşen payı almak için çaba sarf etmektedirler. “Sosyal Medya Bağımlısı Mısın?” Öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

 • Geleneksel Medya

Geleneksel Medya

Dergi, gazete, radyo ve televizyon, geleneksel medyanın en önemli araçlarından bir tanesidir. Hakimiyeti yüksek, değeri büyük şirketler tarafından yönetilen bu medya, kaynakları ile de farklılaşır. Yani muhabir ve muhabirlerin sahip oldukları kaynaklar, geleneksel medyanın kaynakları arasında yer almaktadır. Her ne kadar sosyal medya kadar kişiler tarafından yönetilmeyip, hızlı bilgi aktaramasa da, kitlelerin yönlendirilmesi ve etkilenmesi açısından önemli bir yere sahip.

Yukarıda, medya çeşitlerinin neler olduğundan bahsedildi. Burada dikkat çeken konu da, medyanın hangi değerler çerçevesinde ele alındığıydı zaten. Böylece etki alanları ve değerleri daha rahat anlaşılmış oldu.

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Reklamlar ve reytingler sebebi ile medya araçları kullanılarak aktarılan bilgiler, tamamen saf bilgiden oluşmayabilir. Çünkü araya çeşitli reklamlar ve reyting sonucunda meydana gelen olaylar girer. İşte burada da önemli olan, bilginin değerlendirilmesidir.

Medya okuryazarlığı ile reklam ve reyting sonucunda tam olarak saf olmayan bilgilerin çözümlenmesi sağlanmaktadır. Yani çeşitli görsel ve işitsel medya araçlarından alınan bilgilerin yorumlanması, doğru olup olmadıklarının değerlendirilmesi ve çeşitli çözümlemelerin yapılması, medya okuryazarlığı kavramını tanımlamaktadır.

Yeni Medya Nedir?

Geleneksel medya kavramından yukarıda sizlere bahsetmiştik. Ancak burada önemli olan, geleneksel medyanın karşıtı olan medyadır. Peki, bu medya çeşidi nedir? Elbette ki yeni medya olarak bilinir. Yani genel çerçevede yeni medya, şu şekilde tanımlanmaktadır: Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler ve tablet gibi araçların, sanal ortamlar ile bağlantı kurabilmesidir. Teknolojinin her daim gelişmesi, yeni medya kavramının da güncellenmesine sebep olmaktadır. “En Popüler Sosyal Medya Uygulamaları” isimli içeriğimizi inceleyerek, önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sizlere bu içeriğimizde; medya nedir? Medya araçları nelerdir? Geleneksel ve yeni medya ne demektir? gibi soruların cevaplarını detayları ile birlikte vermeye çalıştık. Bu da bize şunu gösteriyor ki, medya kavramı her geçen gün daha fazla değer kazanıyor ve etkili olmaya başlıyor. Umarız size değer katacak bir içerik oluşturma fırsatı yakalamışızdır.