Almanak tanımı yıl içerisindeki önemli olayları, tüm dünyayla ilgili bilim, sanat, yıl dönümü vb. konuları içeren yıllıktır. Edebiyat ve özdeyişler gibi konular hakkında açıklamalar yapar. Bir yıl içerisinde olan bütün olaylar değerlendirilir ve kronolojik olarak sıralama yapılır. Takvim veya kitap şeklinde olabilir. Almanak, ay ve güneş tutulmaları, gelgitlerin ne zaman olacağı gibi astronomik açıdan bilgi sağlar. Modernleşmiş almanaklar, dünyayla ilgili istatistiksel ve kısa bilgiler içeren açıklayıcı takvimlerdir. Günümüzde çıkarılan almanaklar içerdiği konular ve kapsamı yönünden genişletilmiştir.

Almanak Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Almanak Sözcüğü Nereden Gelmiştir?

Almanak Nedir? Türk Tarihinde Almanak

Almanak sözcüğünün kökeni tam netleşmemiştir. Britanika kaynaklarına göre Arapça’da “al-manaakh” sözcüğünden türediği söylenir. Kelime anlamı olarak “al-manaakh”, Arapça’da iklim manasından kullanılır. Ortaçağ’daki Arabik dilinden geldiğine dair bilgiler bulunur. Farklı kaynaklarda Yunancada “almenikhiaka”, Latincede “almanach”, İngilizcede “almenak” sözcükleri kullanılır. Yunancada kullanılan sözcük gök günlüğü şeklinde tercüme edilir. Sözcüğün Saksoncadan “Al-mon-aght” sözcüğünden türediğine dair çalışmalar da mevcuttur. “Al-mon-aght”, eski Saksonlarda ayın şekillerini gözlemlemeye, mevsimlerle ilgili tahminler yapmaya yarayan bir çubuğa verilen isimdir. Türkçe karşılığı tüm ayların gözlenmesidir.

Butik otel nedir? Butik otelin özellikleri yazımızı da bakabilirsiniz.

Almanak Hangi Konuları İçerir?

Almanağın içerdiği konular şunlardır:

 • Bilim ve teknoloji,
 • Devlet olayları,
 • Günler ve mevsimler,
 • Fıkralar,
 • Atasözleri,
 • Coğrafya,
 • Taşımacılık,
 • Rüya tabirleri,
 • Ekonomi ve ziraat,
 • Tıp ve sağlık,
 • Mitoloji,
 • Bayram ve panayırlar,
 • Nüfus,
 • Spor,
 • Din,
 • Medya.

İlk Almanak Ne Zaman Çıktı?

Almanağın ilk çıktığı zaman 2. yüzyıla denk gelir. Ptolemy adındaki İskenderiyeli astronom tarafından ilk çalışmalar yapılmıştır. İlk almanak “parapegma” olarak adlandırılmıştır. Yunanlarda hava takvimi olarak da bilinir. Almanakların ilk örnekleri çıktığı sıralarda insanlar merak üzerine yıldız ve gelgit hareketleriyle alakalı incelemeler yapmışlardır. Ptolemy’nin incelemeleri güneşin doğuş ve batışı, gündönümleri, mevsimlerin nasıl değiştiği, yıldızlarla ilgili konuları içerir. Astronomi alanında çeşitli hesaplamalar da içeren parapegmalar yıllar boyunca hazırlanmıştır.

Türkiye’de yayınlanan ilk almanak ise Ebüzziya Tevfik tarafından yayınlanan Takvim-i Ebüzziya olarak bilinmektedir. 18. yüzyılda çıkarılan almanaklar, çiftçilerin yaşamını ve üretim süreçlerini kolaylaştırmıştır. Almanak sayesinde çiftçiler saatle ilgili bilgileri ve hasat için mevsim saptaması yapabilmişlerdir. 1792 yılından beri Kuzey Amerika’da her yıl “Yaşlı Çiftçi Almanak” adıyla yayınlanmaktadır. Eskiden daha az kitleye ulaşan almanaklar matbaanın icadıyla birlikte hızla yayılmıştır.

Türk Tarihinde Almanak

Türk tarihi için almanak örnekleri Ortaçağ ve Yakınçağ dönemlerine rastlar. Türkçede almanak sözcüğü, “salname” olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise “yıllık” sözcüğü sıklıkla kullanılmaktadır. Türk ve İslam devletleri dönemlerinde medrese ve rasathanelerde ilim tahsili yapılması, bilim ve teknik gibi konulara önem verilmiştir. İslam alimleri matematik ve astronomi bilimiyle yakından ilgilenmişlerdir. Bazı levhalar hazırlayarak astronomik hesaplar, hava durumu, ay tutulmaları gibi konuları işlemişlerdir. Hükümdarlara bu konularla ilgili hazırladıkları takvim niteliğindeki eserleri teslim etmişlerdir. Yıllar öncesinde hazırlanan bu eserler ortaya çıkan ilk almanak örnekleridir. Almanaklar, toplumlara belirli konularda bilgi verirken eğlendiren kaynaklar arasındadır.

Kreatif nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Çağdaş Almanak Nedir?

Modern almanak tanımı almanakların kapsam ve içerik yönünden zenginleşmiş hali olarak tanımlanır. İlk almanaklar burçlarla ilgili incelemeleri ve çoğunlukla somut bilgiler içerir. Günümüzdeki çağdaş almanaklar ise yalnızca bir toplumla ilgili bilgileri değil tüm dünyadan istatistiki veriler paylaşır. Yakın tarihte meydana gelen bütün olayların bir özeti niteliğinde olabilir. Geçmişten günümüze kapsamını genişleterek bugün birçok konu özelinde almanaklar tasarlanmaktadır.

Bir şirket özelinde almanaklar da üretilebilmektedir. Örneğin bir şirketin bir yıl içerisinde geçirdiği süreçler değerlendirildikten sonra kronolojik sıraya koyularak yıllık takvim oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan almanakların ilk baskısı genellikle ücretsiz ve kurum hakkında bilgi verme niteliğindedir. Daha sonra kurumu takip eden veya okuyan kitleye yönelik olarak ücretli baskı yapılır.

Almanak Nasıl Oluşturulur?

Almanak Nedir? Türk Tarihinde Almanak

Almanak oluşturabilmek için ciddi ve ayrıntılı çalışmalar gerekir. Almanaklar, her türden bilginin bulunduğu yıllık yayınlardır. Günümüzdeki modern almanaklar ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda oluşturulur. Grafik tasarımı, fotoğraf baskıları ve kalitesi açısından özenli çalışma gerektirmektedir. Eski zamanlarda imkanların kısıtlı olmasından dolayı birçok materyalin üstüne yazı yazılarak almanak olarak kullanıldığı görülmüştür.

GPS Almanak Nedir?

GPS almanak tanımı GPS (Global Yer Belirleme Sistemi) uydusu tarafından takımyıldızları ve uydu yörüngeleri hakkındaki veri toplamıdır. GPS’in navigasyon için hazır hale gelmesinde sinyallerin haricinde temel veriler gereklidir. Hafızasında geçerli almanak verilerini bulunduran bir GPS uydu sinyalini daha çabuk alarak konum belirleme işlemini yapar.

Hinduizm nedir? İbadet nasıl yapılır? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Almanak Nedir Konusuyla Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

Türk Dil Kurumu’na Göre Almanak Nedir?

TDK’ya göre almanak tanımı mitoloji, astronomi, sanat, edebiyat, bayram vb. çeşitli konular hakkında bilgiler veren senelik olarak düzenlenen takvimlerdir. Geçmişten günümüze kadar kullanılan almanaklar halkı pek çok konuda bilgilendirmiştir.

Fihrist Ne Anlama Gelir?

Çeşitli kaynaklarda aranana daha kolay ulaşmak için yapılan içindekiler kısmıdır. Diğer bir anlamıyla kenarında alfabetik sıralamanın ve bütün harflerin bulunduğu not defteridir.

Almanak Örnekleri Nelerdir?

1457 yılında Danlar ve Normanlar tarafından oluşturulan tahta takvimler almanak örneklerindendir. Tahta bir levhanın üzerine yıllar kazınarak o yıla ait veriler kayıt altına alınmıştır.

Almanak 2020 Ne Anlama Gelir?

Almanak 2020’nin anlamı, ülke veya dünya gündemindeki önemli olayları, sanat, bilim vb. alanlardaki gelişmeleri 2020 yılı özelinde takvim haline getirilmesidir. Örneğin Türkiye için 2019 yılının almanağı bulunmaktadır.

Almanak Nedir içeriğiyle ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: