Kreatif sözcüğünün tanımına bakıldığında, kelimenin İngilizce’de “yaratıcı” anlamına gelen “creative” den geldiği görülmektedir. Türk Dil Kurumu kelimeyi iki farklı anlama gelecek şekilde tanımlamıştır. Buna göre ilk tanım “Yaratma gücü.” iken ikinci tanım ise “Hayal gücü, zeka ve düşünce yoluyla yeni bir şey ortaya koyan.” şeklinde yapılmıştır.

Yaratma gücü ya da yaratıcılık olarak nitelendirilen kreatif, hayal gücünü kullanma yolu ile önceden var olan bir şeyin üzerine yeni şeyler katmaktır. Günümüzde özellikle dijitale kayan ve yapay zeka ile öne çıkan bir dünyaya doğru ilerlendiği düşünülünce kreatif düşünmenin ve yeni şeyler üretebilmenin önemi daha da öne çıkmaktadır.

Kreatif Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Ayrıca evanjelizm nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kreatif Düşünmenin Özellikleri

Kreatif Nedir?

Kreatif düşünme yeteneği gelişkin bireylerde görülen ortak özelliklerin şunlar olduğu saptanmıştır:

  • Alternatif fikirler üretme
  • Klişe, herkes tarafından alışılagelmiş şeylerden kaçınma
  • Beynin sağ lobunu kullanma
  • Hayal gücünü hayatının her alanında kullanabilme
  • Şakacı ve zeki olma
  • Sorumluluk alma konusunda dengesiz davranabilme (Bazı hallerde tüm sorumluluğu üstlendikleri görülürken bazı durumlarda ise bunun tam aksi olarak oldukça sorumsuz bir tavır sergilediklerine rastlanmıştır)
  • Utangaç ve mütevazi bir karaktere sahip olma
  • Çoğunlukla enerjik ve sosyal ancak bazı hallerde içe dönük olma

Bunlara ek olarak cinsiyet bazında da kreatif düşünen bireylerde bazı karakteristik özelliklere rastlandığı görülmüştür. Genellikle yaratıcı zekası yüksek kadınların sert ve erkeksi bir mizacı olduğu görülürken erkeklerde ise bunun tam aksine daha hassas ve feminen bir tavır gözlemlenmiştir.

Nasıl Kreatif Düşünülür?

Kreatiflik çoğunlukla doğuştan gelen bir yetenek olarak değerlendirilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki yetiştirilme biçiminin de çocuğun yaratıcı yönlerini geliştirebilmesi açısından önemi büyüktür. Bu da demektir ki kreatif düşüncenin geliştirilmesinin yolları birden fazladır ve mümkündür.

Aslında her çocuğun küçükken kurduğu oyunlarla, olmayı düşlediği mesleklerle yaratıcı bir yanı olduğu bilinmektedir. Ve fakat önemli olan husus, bu yeteneğinin ne şekilde eğitildiği ve yönlendirildiğidir. Onun bu yanlarını destekleyen bir ebeveyn tavrı ile büyüyor olması ileriki yaşlarında bu yeteneğin körelmemesine yardımcı olacaktır. Çizdiği resimleri takdir etmek, el becerilerini geliştirmeye çalışmak, bol bol kitap okuyarak duyduklarını zihninde canlandırmasını sağlamak ve hatta bulutları belli başlı cisimlere benzetme oyunu oynamak dahi çocukların bu yönlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Kreatif düşünce, yalnızca zihinde kalmamalı el becerileri ile bütünleştirilerek hayata geçirilmelidir. Dolayısıyla yine özellikle çocukluk çağlarında, çocuğun yatkınlığı olan alanın iyi şekilde gözlemlenerek saptanması oldukça önemlidir. El becerileri geliştirilmeli, çizim, oyun hamurları gibi oyuncaklar ile desteklenmelidir. Bunun yanında duyusal yanının daha güçlü olduğu fark edilen çocuklarda ise müzik kulağının geliştirilmesi için çabalanmalı ve ilerleyen dönemlerde bir enstrüman eğitimi ile devam ettirilmelidir.

Etnografya nedir? Detayları yazımzıdadır.

İş Hayatında Kreatif Olmak

İş dünyasında yaratıcılık, başarıyı parlatan etmenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle doğru bir ekip oluşturmak da oldukça önemlidir. İşe alımlarda bakılan CV’lerin dahi stilinin farklı oluşu, kişinin işe alınım sürecini kolaylaştırmaktadır.

Üretilen fikirlerin hayata geçiriliş sürecinin fikrin kendisinden daha değerli olduğu bilindiğine göre ekipteki bireyler kreatif açıdan bakabilen bireyler arasından seçilmelidir. Böylelikle ortalama standartlardaki bir fikrin dahi verimli çalışan bir ekip sayesinde parlak bir ürüne dönüşebilmesi mümkün hale gelecektir.

Çalışanları her daim yönergeler vererek kısıtlamak da yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını engelleyen bir husus olduğundan işverenlerin bu alanda oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Verilen yönergelerin çalışanlara mutlaka kendilerini özgürce ifade edebilmeleri adına serbest bir alan sağlayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle ortaya çıkan sonuç, işverenin hayal ettiğinden çok daha parlak olabilecektir.

Aynı zamanda çalışanların birbirleri ve de patronları arasında da fikir alışverişini sağlayabilmek oldukça önemlidir. Zira bu sayede kimin ne düşündüğü daha net bir şekilde görülebilecek, beğenilen fikirler üzerine yeni düşünceler de eklenerek tamamen farklı ve özgün projeler üretilmesine ortam hazırlanacaktır.

Kreatif Düşünce Yaklaşımları

Kreatif Nedir?

Teknik bakımdan kreatif düşünmenin iki şekilde mümkün olduğu kanıtlanmıştır. Bu yollar sırasıyla şunlardır:

  • Programlanmış düşünme ve yanal düşünme
  • İki yaratıcı düşünce tekniğini birleştirmek

Programlanmış ve yanal düşünmede amaç, bireyi, içinde sıkıştığı basmakalıp düşüncelerden uzaklaştırmaktır. İnsan zihni, benimsediği çözüm yollarını, karşılaştığı sorunlara adapte etmeye meyillidir. Farklı olasılıkları hesap etmeyi, özellikle de kriz anlarında sıklıkla düşünmemektedir. Yanal düşünce de tam da bu noktada kişileri alternatif çözümler üretmeye sevk eden bir metottur. Bunun için öncelikle yaşanılan olayın doğru ve dengeli bir analizi yapılmalı, olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

Kreatif düşünce metotlarından bir diğeri olan iki yaratıcı düşünce tekniğini birleştirmekte ise teknik ve sanatsal iki bakış açısının bir araya getirilmesi söz konusudur. Konuya hem teknik bir bakışla hem de sanatsal bir bakışla yaklaşılarak yeni çözüm önerilerinin ortaya konması için çabalanmaktadır. Genellikle daha büyük problemlerin çözümlenmesi için kullanılan bir teknik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira küçük sorunlar için birden fazla veriyi ele almak daha büyük kafa karışıklıklarına sebebiyet verebilmektedir.

Hinduizm nedir? Hakkında detayları da inceleyebilirsiniz.

Kreatif Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kreatif tasarım nedir?

Tasarım alanında yapılan işlerin yaratıcı ve özgün içerikler olmasıdır. Özellikle gittikçe önemi artan web dizaynı gibi alanlarda aranan yaratıcılık kriteri, gerek işe alımlarda gerekse de beklenen projelerde en çok aranan husustur.

Kreatif camia ne demektir, kimlerden oluşur?

Kreatif camiadan kastedilen çoğunlukla sanat camiasıdır. İçerisinde oyunculardan yönetmenine, moda tasarımcılarından ressamlar ve müzisyenlere, sanatın pek çok dalıyla ilişkisi bulunan kimseler için kullanılan bir kelime grubudur.
Kategori: