Ünlü kaynaşması veya birleşmesi olarak bilinen ses olayı, iki kelimeden yeni bir kelimenin oluşabilmesi için iki ünlü sesin yan yana gelmesinden sonra bir ünlünün kalarak yeni bir kelime oluşmasını sağlamaktır. Ünlü aşınması, genellikle pek çok öğrenci tarafından kolaylıkla anlaşılabilen bir konudur. Bunun sebebi de belli başlı bazı örneklerinin olması ve ünlü aşınması ses olayının kolaylıkla anlaşılabilmesidir.

Ünlü Aşınmasının Diğer Adı Nedir?

Ünlü aşınması ses olayının diğer isimleri, ünlü kaynaşması ve ünlü birleşmesidir. Ünlü aşınması, her iki isimle de kullanılmakta ve özellikle test sorularında öğrencilere yöneltilmektedir.

Ünlü Aşınması Ünlü Düşmesi Midir?

Unlu Asinmasi Unlu Dusmesi Midir

Ünlü aşınması olarak bilinen ses olayı, doğrudan ünlü düşmesi anlamına gelmez. Ancak ünlü aşınmasının gerçekleşebilmesi için ünlü düşmesi ile beraber ünlü türemesi ses olayı da gerçekleşir. Bundan dolayı bu ses olaylarını birbirleri ile karıştırmamak gereklidir.

Ünlü Aşınması Örnekleri Nelerdir?

Ünlü aşınmasının örnekleri, şöyle sıralanmıştır:

 • Pazar + ertesi= pazartesi (e aşındı)
 • kayın + ana= kaynana (ı aşındı)
 • kahve + altı: kahvaltı (e aşındı)
 • ne + asıl= nasıl (e aşındı)
 • cuma + ertesi= cumartesi (e aşındı)
 • sütlü + aş= Sütlaç (ü aşındı)
 • şu + arada= şurada (a aşındı)
 • arada > orada= (a aşındı)
 • güllü + aş= güllaç (ü aşındı)
 • ne + asıl= nasıl (e aşındı)
 • bu + arada= burada (a aşındı)
 • ne + için= niçin (e aşındı)

Bu örnekler, günümüzde en çok karşılaşılan ünlü aşınması örnekleri arasında yer alır. Bunların dışında, daha az bilinen örneklerden bazıları ise şunlardır:

 • ey + oğul= ayol
 • kayın + ana= kaynana
 • pek + iyi= peki
 • biri + birine= birbirine

Ünlü Değişimi Nedir?

Ünlü değişimi olarak bilinen ses olayı, Türkçede bir kelime köküne ek getirilmesinden sonra kök içinde değişim olmasıdır. Normalde herhangi bir kelimeye ek gelmesinden sonra ekte sertleşme ile yumuşama olayları yaşanabilir. Özellikle kişi zamirleri olarak bilinen sen ve ben kelimelerine yönelme hali ekinin getirilmesi ile beraber ünlü değişimi meydana gelir.

Ünsüz Değişimi Olayının Diğer Adı Nedir?

Unsuz Degisimi Olayinin Diger Adi Nedir

Ünsüz değişimi ses olayının diğer adı, ünsüz yumuşamasıdır. Ünsüz değişimi, kelimelerde veya eklerde olabilir. İsim veya fiil kökenli bir kelimeye ek getirilmesinden sonra ekte veya kelimenin son sesinde yer alan sert ünsüzlerden biri yumuşayabilir. Bu durum sonucunda da ilgili kelimede ünsüz değişimi yaşandığı gözlemlenebilir.

Ses Olayı Ne Demek?

Türkçede ses olayları, kelimelere gelen eklerden veya kelimelerin oluşum süreçleri esnasında uğradıkları bazı değişimleri anlatan durumlardır. Türkçenin 8 farklı ses olayı bulunur. Bu olayların her biri farklı bir durumu anlatır ve farklı bir olayı anlatmak amacıyla kullanılır.

Ünsüz Çatışması Nedir?

Ünsüz çatışması ismiyle anılan ses olayı, dudak ünsüzlerinden olan m ve n seslerinin birbirlerinin yerine kullanılmasıdır. Tembel, pembe, cambaz gibi kelimeler, Türkçede m ses ile yazılır ve telaffuz edilir. Ancak bu kelimelerin söylenişlerinde n sesinin kullanılması ile beraber ünsüz çatışması isminde bir ses olayı meydana gelmiştir. Bu ses olayının ünlü aşınması ile karıştırılmaması gereklidir.
Kategori: