Evanjelizm kelimesinin anlamını kısaca İncilcilik’tir. Bu akımı benimsemiş kişilerin temel amacı İncil’i tekrar ortaya çıkarmak ve yaygın hale getirmektir. İncil’in tarihçesi ise Süryanice’den gelmiş ‘Engiliyun’ kelimesine dayanmaktadır. Başka bir dil olan Yunanca ’ya göre ise ‘müjdeci’ ya da ‘müjdeleyen’ anlamını taşımaktadır. Evanjelik bir akım olarak bilinmektedir. Bu akımın temeli Avrupa’da doğmuştur ve oradan diğer bölgelere yayılmaktadır.

Yuğ nedir, Yuğ töreni nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Evanjelizm Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Evanjelizmin Temelleri

Evanjelizm Nedir, Evanjelist Denen Kişiler Kimlerdir?

Evanjelik hareketin temel öğeleri kutsal kitabı kaynak göstermektedir. Kutsal kitap kaynakları bazı temel öğeler belirlenmektedir. Bu temel öğelerden bazıları şu şekildedir:

  • Dinde temel kaynak kutsal kitap olarak belirlenmiştir. Bu Kutsal kitabın otoriter yapısı ön plana çıkarılmalıdır.
  • Özel olarak bireylerin kendi dindarlığı üzerinde bulunulmalıdır.
  • İncil’e ait tüm mesajlar tekrar halka yayılmalı ve cemaat yeniden kurulup canlandırılmadır.

Bu temeller baz alınarak evanjelizm hareketi git gide canlandırılmaktadır. Kutsal kitabı kaynak edinen bu akım bu temeller doğrultusunda hareket etmektedir.

Evanjelist Denen Kişiler

Evanjelist olarak adlandırılan kişiler yeni ve eski Ahit’e tamamen inanmaktadırlar. Buna göre eski Ahit Tevrat’ı ifade etmektedir. Yeni Ahit ise bu akımın da temeli olan İncil’i temsil etmektedir. Markos, Matta, Yuhanna ve Luka’nın yazdığı ve bunlar aracılığıyla taşınan 4 çeşit kanonik İncil vardır. Bu kanonik İncillerden her biri ‘Evanjel’ olarak adlandırılmaktadır.

Evanjelist kişiler bu akımını benimsemiş ve yaymakta kararlılık gösteren kişilere verilen isimdir.  Evanjelist hareketini benimsemiş kişiler Avrupa ve Avrupa çevresinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Nasyonel Sosyalizm nedir? Hakkında detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Evanjelizmin Tarihçesi

Evanjelizm hareketi İngliliz asıllı Georhe Whitefield, Amerika asıllı Jonathan Edwards ve Methodizm akımının öncüsü görevini üstlenmiş John Wesley isimli kişilerin bu fikri ortaya atmasıyla oluşmuştur. Amerika’da bulunan ve bu kişilerce önemli olan bir protestan mezhebini temel almaktadırlar. 1820 yılının başlarından ortalarına doğru aktif hareket göstermişlerdir. Hıristiyanlık inancına yönelik ortaya çıkan Evanjelizm hareketi bu yıllarda önemli rol oynamaktadır.

Bu hareketin devrimcilik manası kazanmasında etkin rol aalan Charles G. Finney ile ilerleme kaydetmiştir. Gösterdiği ilerlemelere ‘Playmouth Kardeşliği’ olarak isimlendirilen bir başka yönelimin başında olan John Nelson Darby’nin liderlik etmesi ile dini bir temel oluşturarak o yönde devam etmiştir. Günümüzde duyduğumuz evanjelik hareketi kendi tarihçesinde Amerika’da bulunan ve dini Hristiyan olan ve bu dinde çok ağır basan düşüncelere sahip olan halkı sembolize etmektedir.

Evanjelizm hareketi belli bir süre dolduktan oğul Bush önderliğinde küresel emperyalizmi de ele almıştır.

Evanjelizm İle İlgili Video Anlatımı

Evanjelizm Nedir konusuyla ilgili izleyebileceğiniz bilgilendirici bir video.

Türkiye’de Evanjelistler

Türkiye’de bulunan evanjelizmi benimsemiş kişiler ABCF aracılığıyla 1800’lü yıllardan itibaren izlenmektedir. Yine 1800’lü yıllarda Anadolu’ya ilk ayak basmış Amerika asıllı misyoner kişiler burada çeşitli yerleşkeler kurmuş ve orada yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Zaman ilerledikçe bu misyoner kişiler birbirinden farklı olan eğitim kuruluşları da kurup bunların başına geçerek planladıkları çalışmalara devam etmişlerdir. Bu kişiler Türkiye’yi Asya’nın anahtarı olarak gördüğü için Türkiye’ye ayrı bir değer verip yaşamlarına burada devam etme kararı almışlardır. İlerleyen zamanla birlikte bu kişiler çevresindeki insanlar tarafından da benimsenmiştir.

Kurmuş oldukları eğitim kuruluşları İstanbul, Bursa, İzmir, Adana ve Amasya illerinde faaliyet göstermiş olup 1925 – 1926 seneleri arasında alan zaman diliminde bu eğitim kuruluşlarında 2000’i geçkin talebe öğrenim görmüştür. Önceki senelerde çok daha fazla eğitim kurumu ve içinde barınan öğrenci sayısı görülmektedir. Ancak 1920’li yıllara gelindiğinde bu eğitim kuruluşlarının bazılarını kapatma kararı alınmıştır. Günümüzde ise Türkiye’de bulunan evanjalist kişiler hakkında hala bilinmeyen birçok şey mevcuttur. Ancak zamanla araştırmalar ışığı altında yeni bilgiler ortaya çıkarılmaktadır.

Kut anlayışı nedir? Türklerde Kut İnancı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Evanjelizmin Hizmet Ettikleri

Evanjelizm Nedir, Evanjelist Denen Kişiler Kimlerdir?

Evanjelizm hareketinin hizmet gösterdiği belli başlı ilkeler vardır. Bu ilkeye göre Yahudiler ve Yahudi toplulukları Tanrı tarafından özel olarak belirlenmiş ve dünyanın tek sahibi bir gün onlar olacaktır. Bu ilke doğrultusunda evanjelizm hareketini benimsemiş kişiler ise Yahudi ve Yahudi topluluklarına ellerinden gelen her yardımı yapacaklar ama bu topluluklar tarafından ödüllendirilmeyecekler. Evanjelizm hareketini kendine ilke edinen kişiler diğer dünyada dilediği her şeye kavuşacaklarını ve orada tüm güzellikler ile ödüllendirileceklerini düşünmektedirler. Tanrının kendilerini bu amaç uğrunda seçtiğini düşünen insanlara göre kendi toplulukları dışında kalmış insan toplulukların bir amacı yoktur. Bu inancı benimsemiş insanların amaçlarından biri de İsrail’i yeniden canlandırmak olmaktadır. Geçmiş yıllarda saptanan verilere göre 500 milyon ve üzeri sayılarda evanjelist kişiler varlığını göstermektedir.

Evanjelist akımına öncülük eden insanlar günümüzde sapkın olarak nitelendirilmektedir. Benimsedikleri inanca göre arzu ettikleri tüm kehanetlerin gerçekleşmesinin ardından İsa açığa çıkacaktır. Bahsedilen kehanetleri gerçekleştirmek için bu inancı benimsemiş insanlar büyük uğraşlar içine girmekte olup çaba sarf etmektedirler. Günümüz olaylarında ise bazı olayların arkasında evanjelik kişilerin bulunduğu düşünülmektedir.

Evanjelizm Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Evanjelistler neye inanmaktadır?

Evanjelik insanlar İncil’e inanmaktadır.

Evanjelist kişilerin amacı nedir?

Evanjelist kişiler İncil’e inanırlar ve bu sebeple İncil’i tekrar ortaya çıkarmak ve ortaya çıkardıktan sonra İncil’i her bölgeye yaymayı amaç edinmişlerdir.

Evanjelizm hareketinin temel öğeleri nelerdir?

Benimsedikleri dinin kaynağı olarak kutsal kitabı belirlemişlerdir. Ayrıca kişinin kendi dindarlığı üzerine durulmaktadır. İncil içinde bulunan tüm mesajlar tekrar tekrar okunmalı ve halka iyice yayılıp benimsetilmeli amacına uygun hareket edilmektedir.

Türkiye’de evanjelistler var mıdır?

1800’lü yılların başından itibaren Türkiye’ye gelen Avrupalı evanjelist kişiler halen ülkemizde varlığını sürdürmektedir. Son yılların verilerine göre ülkemizde 500 binin üzerinde evanjelist bulunmaktadır.

 

Evanjelizm Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: