Nasyonal sosyalizmin tanımı etnik milliyetçilik ve sosyalist akımın birleştiği bir ideoloji olarak yapılır.  İdeolojinin temeli Fransız düşünür olan Barres tarafından oluşturulmuştur. Mussolini önderliğinde İtalya’da ortaya çıkan faşizmden etkilenmiştir. Nasyonal sosyalizm, Hitlercilik veya Nazizm olarak da anılır. Bu şekilde anılmasının nedeni Adolf Hitler’in Barres’in düşüncelerinden etkilenmesidir. Hitler, iktidarda olduğu zamanlarda Almanya’nın resmi ideolojisi olarak nasyonal sosyalizmi benimsenmiştir. Almanya, 12 yıllık iktidarlık dönemi boyunca ideolojisiyle yönetilmiştir.

Kil nedir, özellikleri nelerdir? Yazımıza da bakabilirsiniz.

Nasyonal Sosyalizm Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Nasyonal Sosyalizm Etimolojisi Nereden Gelir?

Nasyonal sosyalizmin etimolojik kökeni Fransızca ve Almancaya dayanır. Nasyonal, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Nasyonal sosyalizmi benimseyen Alman partinin adı “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” olarak geçer. İdeolojinin kısaltılmış hali ise “Nazizm” olarak kullanılır. Kökenine bakıldığında “Nationalsozialismus” sözcüğünden türemiştir. Nazi olarak kısaltılmasının sebebi ise “national” kelimesinden “na” hecesinin,  “sozialismus” dan ise “zi” hecesinin alınmasıdır.

Nasyonal Sosyalizm Dönemi Ne Zamandır?

Nasyonal Sosyalizm Nedir?

Nasyonal sosyalizm döneminin zamanı 1933-1945 yılları arasındadır. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 30 Ocak 1933’te yönetime geçmiştir. 8 Mayıs 1945’te İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın teslim olmasıyla sona ermiştir. Arada kalan dönem boyunca Almanya’da nasyonal sosyalizm diğer adıyla nazizm dönemi yaşanmıştır. Nasyonal sosyalizmin temelleri Übermensch tarafından öne sürülen “süper insan”, “üstün ırk” gibi kavramlara dayanır. İlk zamanlarda Alman liderler, üstün ırk olma düşüncesinden etkilenseler de uygulamaya geçirilememiştir. İdeolojinin en büyük etkileri, Alman işçi partisi döneminde Hitler yönetiminde görülmüştür.

Minyatür sanatı nedir, nasıl yapılır? Detayları yazımızdadır.

Nasyonal Sosyalizmin Amacı Nedir?

Nasyonal sosyalizmin hedefi kollektif milliyetçilik düşüncesini hayata geçirmektir. Temelleri 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İşçi olarak çalışanların kendi milletlerinden işverenlere karşı değil, yabancılara ve komünistlere karşı mücadele etmesi gerektiği savunulmuştur. Ekonomik olarak anti-kapitalist ve anti-komünist bir anlayış benimser. İkinci Dünya Savaşı öncelerine dayanan dönemde ve savaş sürecinde Hitler tarafından uygulanan siyasi ve ekonomik sistem nasyonal sosyalizm olarak bilinir. Faşizmle benzer olarak görülse de en temelde birbirlerinden farklıdırlar. İtalyanların faşizm ideolojisinde devlet en yüksekte ve en değerli konumdadır. Devlet haricinde hiçbir şey kutsal olarak görülmez. Nasyonal sosyalizmde ise en yüksek değer ırk ve ulus olarak görülür. Nasyonal sosyalizm için devlet, herhangi bir amaç değil araç olarak görülmüştür.

Nasyonal Sosyalizmde Irk Teorisi Nedir?

Nasyonal sosyalizmdeki ırka dayalı düşünce Alman ırkının ari yani saf ırk olarak kabul edilmesidir. Saf ırk olarak adlandırılan kişiler zeka seviyesi yüksek, sarışın, mavi gözlü, çevik ve uzun boylu kişilerdir. Ari ırkı insanlık için önemli kabul edilmiş, Yahudiler ise tehdit olarak görülmüştür. Düşünceye göre kapitalizme dair oluşmuş bütün sistemleri Yahudilerin yönettiğine inanılmıştır. Aynı zamanda Yahudilerin saf Alman ırkına benliğini kaybettirdiği düşünülerek farklı ırktan insanlarla evlenmek o dönemde yasaklanmıştır. Halk ruhunun oluşabilmesi için ırkın biyolojik yapısının saf olması gerektiği savunulmuştur. Adolf Hitler döneminde ırk teorisinde benimsenen düşünceler şunlardır:

  • Irklar üstün ve aşağı ırklar olmak üzere birbirinden ayrılır.
  • Sürekli savaş halinde olan ırklar içinde en güçlü olan hayatta kalmalıdır.
  • Üstün ırk ve aşağı ırkın birleşiminden olan melez ırk, ari ırkın yok olmasına neden olur.
  • Aşağı ırk popülasyonu azaltılırken ari ırk nüfusu olabildiğince arttırılmalıdır.
  • Ari ırk (Aryan ırk), daima üstün olmalı ve bütün düşmanlarını yenmelidir.

Nasyonal Sosyalizm ve Sosyalizm Farkı

Nasyonal sosyalizm ve sosyalizm arasındaki fark sosyalizm ideolojisinin bütün sınıflar arasında ekonomik dağılımın eşit olması gerektiğini savunmasıdır. Sosyalistlere göre toplumda bulunan her sınıfa ulusal sermaye dağılımı eşit şekilde yapılmalıdır. Temel amacı, işçi emeği ve üretim süreçlerinin bir meta olarak görülmemesidir. Sosyalizmde hiçbir sınıfsal topluluk diğerine karşı üstün görülmemiştir. Nasyonal sosyalizmde ise sosyal eşitliği sağlama kavramlarından çok ırk üstünlüğü ve saf ırkın üstün yeteneklerine odaklanır. Nasyonal sosyalizm ideolojisi, ekonomik açıdan sosyalizmin belli bir ulusa uyarlanmış halidir. Nasyonal sosyalizmde milliyetçi bir sosyalizm düşüncesi vardır. İki ideoloji 18 ve 19. yüzyıllarda temelleri atılmış farklı siyasi oluşumlardır.

Yaprak boyama sanatı hakkında merak edilenleri de inceleyebilirsiniz.

Nasyonel Sosyalizm İle İlgili Video Anlatımı

Nasyonal Sosyalizm Nedir konusuyla ilgili bu bilgilendirici videoyu da izleyebilirsiniz.

Nasyonal Sosyalizmde Kapitalizm Karşıtlığı

Nasyonal sosyalizmdeki kapitalizme karşı olma düşüncesi üstün ırka ayrımcılık yapılmadığı gerekçesiyle ortaya çıkmıştır. Kapitalizmde herhangi bir milleti veya ırkı ayırmadan parayı elinde bulunduranın güce sahip olduğu düşüncesi vardır. Nasyonal sosyalizm düşüncesine göre ari ve diğer ırklara karşı üstün olan ırk, iyi bir geleceğe sahip olmalıdır. Kapitalizm ise bu ırkın yücelmesine karşı en büyük tehditlerden biri olarak görülmüştür.

Nasyonal Sosyalizm Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Nasyonal Sözcüğünün Anlamı Nedir?

Nasyonal sözcüğü ulusal, milli veya bir millete mensup olma anlamlarında kullanılır. Nasyonal sözcüğü Fransızca kökenli bir sözcüktür.

Nasyonal Sosyalist Ne Anlama Gelir?

Nasyonal sosyalizm düşüncesini benimseyen ve ilkelerini uygulayan kişi veya kurumlar nasyonal sosyalist olarak adlandırılır.

Nasyonal Sosyalizm ve Faşizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faşizmde rekabet halindeyken güçlü olanın başı çekmesi gerektiğine yönelik bir düşünce bulunur. Buna karşın nasyonal sosyalizmde güçlü olanların değil, saf ırkın yaşama hakkına ve gücü elde etmeye hakkı olduğu görüşü benimsenmiştir.

Nasyonalizmin Sözlük Anlamı Nedir?

Nosyonalizm sözcüğü ulusculuk veya milliyetçilik anlamını taşır. Bir milletin çıkarlarını korumayı görev edinerek millet kavramını siyasal anlamda temel yapı taşlarından kabul eder.

Nasyonal Sosyalist Parti Nedir?

Nasyonal Sosyalist Parti Alman işçi partisi olarak da bilinir. Weimar Cumhuriyeti döneminde kurulmuş olan etnik milliyetçiliğe dayanan düşünce sistemini benimsemiştir.

 

Nasyonal Sosyalizm Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.

Kategori: