Minyatür sanatı; oldukça ince işlenmiş olan küçük boyuttaki resimlerin dahil olduğu bir sanat dalıdır. Minyatür sanatı, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Hem doğuda hem de batıda görünen bir sanat dalıdır. Doğudaki ve batıdaki örnekleri; resim sanatı olarak bakıldığında oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak kullanılan renkler, konular ve biçimler farklılık göstermektedir. Kitapları resimlemek amacı ile de kullanılan bir sanat dalı olmasından dolayı; minyatür çalışmaları oldukça küçük boyutta olmaktadır. 17. Yüzyıl sonrasında minyatür sanatına duyulan ilgi gittikçe azalmaya başlamıştır. Oldukça dar bir kitle tarafından geleneksel sanatlardan biri olan minyatür sanatı devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Minyatür Sanatı Nasıl İcra Edilir?

Minyatür Sanatı Nedir, Nasıl Yapılır?

Minyatür sanatını icra eden kişilere nakkaş ismi verilmektedir. Minyatür sanatı ise; nakş olarak isimlendirilmektedir. Eski dönemlerde parşömen, kağıt, fildişi gibi nesnelerin üzerinde minyatür çalışmaları yapılmıştır. Esas anlatılmak istenenler ve önem verilen detaylar öne çıkarken diğer detaylar arka planda gösterilmektedir.

Karsinom nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Minyatür Çiziminin Aşamaları Nelerdir?

Minyatür çizim adımları, oldukça fazla emek ve zaman gerektirmektedir. Aylar ya da yıllar süren minyatür çalışmaları olabileceği için çizimi ne kadar süreceği sanatçının yeteneğine, işlediği konuya ve yorumuna göre farklılık gösterebilmektedir. İnce bir işçilik sonucunda ortaya minyatür çalışması çıkabilmektedir. Minyatür çiziminin aşamaları ise aşağıda verilmiştir:

 • Öncelikle pamuk dokulu bir kağıt edinilmelidir ve bu kağıdı yerleştirecek sert bir zemin bulunmalıdır.
 • Çizim yüzeyinin düzeltilebilmesi için zımpara temasları yapılarak başlanmalıdır.
 • Çizimler ince uçlu kalemler ile yapılmaktadır ve bu kalemler kullanılarak minyatürün ana hatlarının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Yapılacak olan çizim boyasız hali ile ortaya çıkartılmaktadır. Bu sebeple çizim içerisinde eğer hatalı bir nokta var ise; bu aşamada düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Sınır hatlarının da belirlenmesi ile beraber boyama aşamasına geçiş yapılmalıdır. Sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi oldukça önemlidir.
 • Çizimin ve boyamanın bitmesi ile beraber kenar hatlarının daha belirgin olabilmesi için çinileme çalışması yapılmaktadır. Çini mürekkebi ile yapılan bu işlem, günümüzde karikatür sanatında da aktif olarak kullanılmaktadır.

Minyatür Sanatı İle İlgili Video Anlatımı

Minyatür Sanatı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Minyatür sanatının tarihçesine bakıldığında; dünyadaki en eski örneği, Mısır’da bulunmuştur. M.Ö. 3. YY’a aittir. Papirüslerin üzerine işlenmiş olan bu minyatür sanatı, günümüzde minyatürün bilinen en eski örneğidir. Geleneksel Türk sanatlarından biri olmakla beraber Uygurlar tarafından 8. ve 9. yüzyıllarda yapılmış eserler vardır. Özellikle Osmanlı döneminde minyatür sanatının örnekleri oldukça fazla sayıdadır.

Eski el yazması kitaplarının sayfalarında da görülen minyatür sanatının doğuda ortaya çıktığı ve sonrasında batıda yaygınlaşmaya başlayan bir sanat olduğu bilinmektedir. Batıda Hıristiyanlık yaygınlaşmaya başladıkça İncillerin süslenmesinde de minyatür sanatının kullanıldığı görülmeye başlamaktadır.

Ayrıca kaligrafi hakkında merak edilenlere bakabilirsiniz.

Minyatür Sanatı Nerelerde Tercih Edilmektedir?

Minyatür sanatının kullanım alanlarına bakıldığında; en sık tercih edildiği yerler kitaplar olmaktadır. Ancak konuları oldukça çeşitlilik gösteren bu sanat, oldukça farklı alanlarda da kullanılabilmektedir. Hastalık, acı, aşk, bilim, kainat, hiciv gibi konular imgelenerek minyatür sanatı icra edilmektedir.

Minyatür Sanatının Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Minyatür sanatının nitelikleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk minyatürü, batı minyatürü, doğu minyatürü gibi 3 adet etnik grup adı altında incelenebilmektedir.
 • Minyatür sanatında düşünce gücü öne çıkmaktadır. Göze hitap etmesinin yanı sıra bakıldığında belirli bir konuda bir düşüncenin ifade edildiğinin de fark edilebilmesi gerekmektedir.
 • Bilinen kaynaklara göre minyatür sanatının çıktığı yer Mısır’dır. Ancak tarih bilimi henüz minyatür sanatının çıkışının ne kadar eski olduğu konusunu aydınlatabilmiş değildir.
 • Ayrıntılara ve ayrıntıların işlenmesine önem veren bir sanat dalıdır. Ayrıntıların yanında realizm pek de önemli kabul edilmemektedir.
 • Soyut çizimlerin yapılabileceği bir sanattır. Ayrıca çizimlerin kenarları işlemeler ile de süslenebilmektedir.
 • Bir durum minyatür sanatı kullanılarak resmedilebilmektedir.
 • Minyatür sanatını icra eden bir sanatçı hakkında çalışmaları göz önüne alınarak fikir edinilebilmesi mümkün olmaktadır.
 • Minyatürün ait olduğu dönem ile ilgili bilgi dinebilmek mümkün olduğu için doğru yorumlanmalıdır.
 • Oldukça eski kaynakları olduğu için tarih biliminin bazı olayları aydınlatabilmesinde kaynaklık etmektedir.

Kil nedir, Özellikleri nasıldır? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de Günümüzde Minyatür Sanatını İcra Edenler Kimlerdir?

Minyatür Sanatı Nedir, Nasıl Yapılır?

Günümüz minyatür sanatçıları, minyatürün zaman içerisinde yerini çağdaş resme bırakması ile beraber oldukça azalmıştır. Geleneksel bir sanat olarak Türkiye’de örneklerini vermeye devam etmektedir. Özellikle Prof. Dr. Süheyl Ünver, günümüzde minyatür sanatının yaygınlaşması için oldukça çaba harcamaktadır. Arya Kamalı, Günseli Kato, Nusret Çolpan, Gülbün Mesera, Gülçin Anmaç gibi pek çok sanatçı minyatür sanatı ile ilgilenmektedir.

Minyatür Sanatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Edebiyatta Minyatür Ne Anlama Gelir?

Edebiyatta minyatürün anlamına bakıldığında; kağıt ve parşömen üzerine yapılan küçük resimlere denmektedir. Fransızca karşılığı miniature, Latince karşılığı miniare ve İngilizce karşılığı miniature olmaktadır. Matbaa icat edilmeden önce, el yazması kitapların süslenmesi amacı ile kullanılmıştır.

Modern Minyatür Sanatı Nedir?

Modern minyatür sanatı; zaman içerisinde sanatçıların kişisel yorumlamalarını da katmaları ile beraber ortaya çıkmıştır. Geleneksel minyatür sanatının modern teknik ve temalara ayak uydurmasına denmektedir. Geçmiş ve bugün arasında köprü kurmaktadır.

Osmanlı Minyatür Sanatı Nedir?

Osmanlı’da minyatür sanatı; Osmanlı Devleti’nin tarihine ışık tutan bir sanattır. Minyatür sanatında Osmanlı Devleti’nin tarihindeki savaşlardan, seferlerden, şenliklerden, o dönemde yaşanan sosyal olaylardan, halkın giyim kuşamından, gelenek ve göreneklerden izler olmaktadır.
Kategori: