Kaligrafinin tanımı, estetik ve zarif yazı yazma sanatı biçiminde yapılmaktadır. Sözcüğün kökeni Yunanca “kallos” (güzel) ile “graphos” (yazı) sözcüklerinin bir araya gelmesine dayanmaktadır.

Pek çok çeşidi bulunan bu sanatın günümüzde en sık kullanılma biçimleri Batı tarzındaki modern kaligrafi ile kökeni Osmanlı’ya dayanan geleneksel kaligrafidir.

Pek çok kullanım alanı bulunan kaligrafi, en çok davetiyeler ve kartvizitlerde kullanılmaktadır. Oldukça meşakkatli bir yazım süreci bulunan bu sanat alanının ayrıca hediyelik eşyalar, mektup ve kartpostallar ile afiş tasarımlarında da kullanıldığı görülmektedir.

Kaligrafi Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Lesitin nedir? Faydaları nelerdir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kaligrafi Çeşitleri Nelerdir?

Kaligrafi Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Kaligrafinin türleri Latin ve Arap kaligrafisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aslında daha pek çok türü olsa da dünya genelinde sıklıkla kullanılan yazı stilleri bu iki kaligrafi türüdür.

Diğer bir deyişle geleneksel kaligrafi olarak da adlandırılan Arap kaligrafisi, hat sanatı olarak bilinmektedir. Özellikle Osmanlı’dan günümüze kalan ayetler ve hadisler sebebiyle geçmişe dair pek çok kalıcı eser bulunmaktadır. Hat sanatı, oldukça büyük bir emek isteyen sanatlardan biridir. Sanatkarlarına hattat denilmektedir.

Camilerden çeşmelere pek çok alanda rastlanılan hat sanatı, matbaa ile eski değerini yitirmeye başlamıştır. Matbaanın Osmanlı’ya geldiği ilk dönemlerde hattatların karşı çıkması da bu yüzdendir. Ancak dönemin padişahları Kur’an-ı Kerim’in hattatlar eliyle yazılmaya devam etmesine karar vererek çıkan gerilimi yatıştırmıştır.

Diğer bir tür olan Latin kaligrafi ya da modern kaligrafi ise giderek modernleşme eğilimi gösteren dünyada daha sık kullanılmaktadır. O kadar ki yalnızca bu stilde yazabilmek için üretilen özel kalemler dahi üretilmiştir.

Doğu ve Güney Asya Kaligrafisi

Bugün kendi yöreleri için hala çok önemli bir miras olarak kabul görülse de uzak doğu stilindeki kaligrafiler, o yörelere özgü kalmış ve pek fazla yaygınlaşma olanağı bulamamıştır. Özellikle prespapye kullanımı ile öne çıkan Doğu Asya kaligrafileri; Çin, Japonya ve Kore’de hala kullanılmaktadır.

Dünyanın en eski kaligrafisi olarak bilinen ve ilkel devirlerde taş üzerine kazınan Güney Asya kaligrafileri ise Hindistan, Nepal ve de Tibet’te ortaya çıkmıştır. Siyasi metinlerden dini içerikli yazılara kadar oldukça geniş bir kullanım alanı olan kaligrafiler, ülkelerin en önemli geçmiş değerlerinden biridir.

Ek olarak Hindistan’a özgü tütsülenmiş palmiye yaprakları, bakır, yanık çamur, huş ağacının kabuğu gibi pek çok değişik materyalin de kaligrafilerde yer edindiğini belirtmek gerekir.

E-Spor nedir? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Kaligrafi İle İlgili Video Anlatım

Kaligrafi Nedir konusuyla ilgili izleyebileceğiniz bilgilendirici bir video.

Kaligrafi Yazımı Nasıl Yapılır?

Kaligrafi sanatı, yazılara estetik kazandırma yoluyla dikkat çekiciliği arttırmayı hedeflemektedir. Ancak yazımının kolay olduğunu söylemek mümkün değildir. Kaligrafi yazımında harfler arasındaki boşlukları doğru şekilde oranlamak oldukça önemlidir. Bununla beraber bir de harflerin birbirleriyle uyumlu şekilde yazılması, incelik ve kalınlıklarının aynı yöne bakması hususunda da ekstra özen göstermek gerekmektedir.

Latin harfleri genelde dik ve yatay çizgilerden oluştuğundan Arap harflerine göre kaligrafik şekilde yazılması daha kolaydır. Oysaki Arap harflerindeki yazım olanakları çok daha çeşitlidir. Bu nedenle de geleneksel yazımı öğrenmek çok daha büyük bir emek gerektirmektedir. Sözü edilen bu emek hem çok büyük bir çalışma hem de dikkatli gözlemlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Kaligrafi Kalemleri Nelerdir?

Günümüzde modern kaligrafilerin yazımını kolaylaştırmak amacıyla farklı stillerde kaligrafi yazım kalemleri kullanılmaktadır. Kaligrafi kalemleri üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Bastırmalı metal uçlu kalemler
  • Doldurmalı metal uçlu kalemler
  • Keçeli kalemler

İlk grup olan bastırmalı metal uçlu kalemlerde divit ve çelik uç kullanıldığından farklı ebatlardaki uç kullanımının önü açılmış olur. Aslında bu kalemler ilkokul çağlarındaki güzel yazı derslerinde de en sık kullandırılan kalemlerdir. Diğer bir kalem tarzı olan doldurmalı metal uçlu kalemlerde ise, ilkinden farklı olarak divit değil, mürekkep haznesi bulunmaktadır. Son olarak keçeli kalemler ise kendiliğinden mürekkepli kalemlerdir.

Tüm bu kalemler sayesinde kaligrafi sanatını kağıda dökmek kolaylaştırılmıştır. Buna ek olarak kaligrafiye başlamak isteyenler için yönlendirici kitaplar bulunduğunu da belirtmek gereklidir.

Ekspertiz nedir? Hakkında merak edilenleri de inceleyebilirsiniz.

Kaligrafi ile Tipografi

Kaligrafi Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Giderek dijitalleşen dünyada diğer pek çok şey gibi yazılar da dijitale aktarılmaya başlanmıştır. İşte tipografi de tam olarak dijital forma uygun yazmak demektir. Yani bir nevi kaligrafik yazıların web üzerine aktarılmış halidir.

Kaligrafi ve tipografi özellikle web tasarımı, grafik tasarım ve logo tasarımı alanlarında bir arada sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sayede yazıların estetik yönü ortaya çıkarılarak verilmek istenen mesajlara dikkat çekici bir nitelik kazandırılmaktadır. Özellikle son zamanlarda meslek açısından da tercih edilirliği daha da ön plana çıkan bu meslekler açısından görsellerin ve iletilerin nasıl kullanıldığı büyük bir öneme sahip olduğundan mesleki eğitimlere dahi yazım eğitimlerinin dahil edildiği bilinmektedir.

Kaligrafi Nedir konusuyla ilgili Sıkça Sorulan bazı soruları ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

En kullanışlı kaligrafi kalemleri hangileridir?

Artline, Edding, Sharpie ve Pilot gibi markaların kaligrafi alanında en sık tercih edilen kalemler olduğu görülmektedir. Bunun yanında bir de kitapçıkları ile birlikte gelen kaligrafi setleri vardır ve bunlarda ise Zig markasının öne çıktığı bilinmektedir.

Kaligrafi sanatı dersleri almak mümkün müdür?

Elbette ki kaligrafi dersi alınabilir. Bu eğitim kişinin tercihine bağlı olarak bir kaligrafi merkezinde ya da online olarak YouTube üzerindeki içerikler aracılığı ile alınabilmektedir.

Modern kaligrafi alfabesi nedir?

Modern kaligrafi alfabesi, latin alfabesi ile aynıdır. Yalnızca yazış biçimlerindeki farklılığın yarattığı estetiksel bir görüntü farkı bulunmaktadır. Bunun haricinde alfabeden kaynaklı herhangi bir fark bulunmamaktadır.

 

Kaligrafi Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: