Çam türleri, sarıçam, kara, ak, kızıl, Suriye, yalı, fıstık, ladin, köknar, ağlayan, ardıç çam şeklinde sıralanırlar. Çam çeşitleri, yetiştirme aşamalarında farklı toprak isteklerine, farklı kök yapılarına, değişik kozalak büyüklüklerine sahiptirler.

Sarıçam Çeşidi

Sarıçam türü, görünüşü en estetik olan ve 600 sene yaşayan 50 metre uzunluğa ulaşma çam ağacıdır. Soğuğa ve kuru havalara karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Sert topraktan hoşlanmayan sarıçam, kireçli topraklarda verimli şekilde yetişir. Kerestesi oldukça dayanıklı olan sarıçamın gövdesinden ve yapraklarından kaliteli bir sakız çıkar. Batı ve Doğu Karadeniz’in güneye bakan yamaçlarında çokça bulunur. Sarıkamış, Güney Marmara, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri gibi yerlerde bulunana sarıçamların tümü 757.426 hektarlık alanı kaplarlar.

Amonyak nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Karaçam Türü

Çam Çeşitleri

Karaçam çeşidi, ulu ağaçlar adını alan, yaprakları sert, kozalakları iri olan çam ağacıdır. Her iklim ve toprak tipinde verimli şekilde yetişen karaçam’ın 10 cm büyüklüğünde kozalakları bulunur. Hoş kokusu ve bol miktarda verdiği çam sakızı ile ünlüdür.

Yumurtaya benzeyen konik şekilli kozalakları, simetrik ve yok denecek kadar kısa saplı bir yapıya sahiptir. Türkiye’de 2. 527 hektarlık alanda karaçam ormanları bulunur. Kalın dallara ve gövdeye, gri derin çatlaklı bir kabuğa, iğne tipli koyu yeşil yapraklara sahiptir.

Akçam Özellikleri Nelerdir?

Akçam nitelikleri hakkında detaylar şöyledir:

 • Akçam, Orta Asya’dan göç dönemi öncesinde Türklerin yeryüzünün tam ortasındaki hayat ağacı olduğuna inandıkları ağaçtır.
 • Uzunluğunun Tanrı Ülgen’in sarayına kadar ulaştığına inanılan ve tüm mitolojilerde hayat ağacı sayılan Akçam, canlı hayatını temsil eder.
 • Soğuk ve sert iklimlerden hoşlanır. Zorluklara karşı dirençlidir.
 • Yüksek alanlarda ve dağlık bölgelerde yetişir.
 • Uzunluğu ve hoş kokusu ile dikkat çeker.

Kızılçam Özellikleri Neler?

Kızılçam nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Çam çeşitleri arasından Kızılçam, soğuk iklimde yetişir.
 • 20 metre uzunluğuna kadar büyür.
 • Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok bulunur.
 • Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte Kızılçam’a rastlamak mümkündür.
 • Diğer bir adı Türk çamı olarak bilinir.
 • Sert toprakta verimli şekilde büyür.
 • Kalın dallıdır ve ışığı sever.
 • Kireçli topraklar üzerinde de sağlıklı şekilde büyür.
 • Suyu sever.
 • Kozalakları sarı ve karaçam kozalaklarından 2 kat daha büyüktür.
 • Kayalık alanlarda oldukça yüksel boylarda yetişirken tepe noktasına doğru sarıya çalan kızıl tonlara bürünür.

Suriye Çamı Özellikleri Nelerdir?

Suriye çamı nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Sıcak bölgelerde yetişmeye elverişlidir.
 • Akdeniz iklimini andıran bölgelerde sağlıklı şekilde büyür.
 • Sarkık formda kozalaklara sahiptir.
 • Sonbahara aylarında kızıl ve sarı tonlara bürünür.
 • Dört veya beş Suriye çamı aynı anda küçük bir alan çerçevesinde yetişirler.
 • Hoş bir kokuya sahiptir.

Yalı Çamı Özellikleri

Yalı çamı nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Yalı çamları deniz kenarında yetişir.
 • Kumlu topraklarda sağlıklı şekilde büyür.
 • Silisli topraklarda en verimli şekilde yetişerek, etkileyici bir görünüme kavuşur.
 • Çamlar arasında yüksek miktarda saydam görünümlü sakız üreten çeşittir.
 • Kireçli topraklarda yetiştirilmesi zordur.
 • Yalı çam, yağıştan hoşlanır.

Sedasyon nedir? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Fıstık Çamı

Fıstık çamı, besili, taze, mineral bakımından zengin topraklarda yetişen, ılık alanlarda daha sağlıklı şekilde büyüyen, çam fıstığı olarak kullanılan kozalak tohumlarına sahip ağaçtır. Kozalaklarının dış yüzeyleri oldukça kalındır. Ilık suya koyulan bu kozalakları içinden ise çam fıstığı çıkarılır. Yağışlardan hoşlanan fıstık çamı, kendine has bir kokuya sahiptir. İzmir’de yüksek sayıda bulunur. Atmosferde yaşanan kirliliklere ve yeraltındaki sularındaki tuzlaşmaya karşı duyarlı bir ağaç çeşididir.

Köknar

Köknar, boylu ağaç türleri arasında yer alan, seyrek aralıklar ile yalnız büyümeyi seven ve yetiştirmesi zahmetli olan çam ağacı çeşididir. Derinliği yükseli serin ve mineral, vitamin bakımından zengin topraklarda yetişir. Sert ve ıslaklık oranı yüksek topraklarda yetiştirilemeyen Köknar, üç yıl içinde kök salan bir çam çeşididir. 3 yıl ardından hızlı şekilde boy atar.

40 metreye kadar büyüyen köknar, gövde kabuğu ve kendine özgü formda iğne yaprakları ile diğer çamlardan ayrılır. Türkiye topraklarında 213.652 hektar alanda yetişir. Dalları gövdenin çevresinde dizilmişken, kozalakları yukarı doğru dik şekilde dizilir. Kökleri kuvvetli kazık kök familyasındandır. Kuzey Afrika, Himalaya, Türkiye topraklarında yetişir.

Ladin Çamının Özellikleri

Çam Çeşitleri

Ladin çamının nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Görünüşü köknar çamına benzer. Aralarındaki fark ladin’in kozaklarının sarkık durmasıdır.
 • Yetişme sırasında toprak ayırt etmez.
 • Köknar çamından daha hızlı şekilde boy atar.
 • Belirli aralıklar ile sulanma kapsamında rahatlıkla yetiştirilir.
 • İğne yapraklara ve büyük kozalaklara sahiptir.
 • Canlı yeşil bir görünümü vardır.

Nevrotik ne demek? Bilgilerine içeriğimizden bakabilirsiniz.

Ağlayan Çam Özellikleri

Ağlayan çam nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Süs bitkisi olarak tercih edilen çam çeşididir.
 • 50 metreye kadar boya ulaşır.
 • Piramide benzeyen oldukça kalın bir gövdeye sahiptir.
 • Derine inen kökleri sayesinde yaz, kış yeşil kalır.
 • Yaprakları ilk adımda mavimsi parlak bir yeşil tonda çıkıp, ardından kirli sarı renge döner.
 • Püsküle benzeyen ve aşağı doğru eğimli şekilde büyüyen iğne yapraklara sahiptir.
 • Nemi az olan alanları sever.
 • Toprak bünyesinde fazla besin maddesi bulunmaması halinde gelişimine devam eder.
 • Anavatanı Himalaya olarak bilinir.
 • Kuraklığa ve soğuk iklimlere karşı dayanıklıdır.

Ardıç Çamı Özellikleri

Ardıç çamı nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Kökleri betonu dahi delen kazık kök familyasına sahiptirler.
 • Son derece dayanıklı çam çeşitleri olan ardıçlar, yangına, soğuğa, kuraklığa ve hastalıklara karşı yüksek direnç gösterirler.
 • Kokulu, adi, yayılı, boz ve mavi ardıç cinslerine ayrılırlar.
 • Üç sürgünlü şekilde budama ile yetiştirilen cinsleri enlemesi uzara ve büyürler.
 • Yüksel rakımlı alanlardan, sahile yakın alanlara kadar yetişir.
 • Aşırı sulanmadan hoşlanmazlar.
 • Alaca, mavi ve altuni varyetler ile aşılanırlar.
 • Ardıç çam çeşitleri boz ve kokulu, killi topraklarda ve içerik açısından zengin olmayan topraklarda da yetişirler.

Parafin nedir? Detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.