Nevrotik, duygu durum bozukluğu olan, yüksek kaygı, güvensizlik ve odaklanma problemi yaşayan kişilerin ruh halini yansıtan ve aynı zamanda nevroz problemini yaşayan hastaları betimleyen ifadedir. Nevrotik bozukluk halinde kişi plan yapma becerisini kaybederken, kendisinde nefret ve şefkat hisselerinin ani değişimler ile ön plana çıktığını fark eder.

Nevrotik Bozukluğun Fiziksel Belirtileri Neler?

Nevrotik bozukluğun fiziki semptomları şu şekilde sıralanır:

 • Kasların aşırı gerilmesi ile birlikte ortaya çıkan titreme hali,
 • İshal ve bağırsak hastalıkları yaşama,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Baş dönmesi ve terlemede artış,
 • Otonom sinir sisteminden kaynaklanan bozuklukların ortaya çıkması,
 • Gün içinde nefes almakta güçlük çekme,
 • Kaygıyı gösteren vücut dilinin kullanılması,

Bu fiziksel belirtiler ile birlikte nevrotik bozukluk ortaya çıkar.

Sitemizden histamin nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Nevrotik Bozukluğun Psikolojik Belirtileri Neler?

Nevrotik Ne Demek?

Nevrotik bozukluğun psikolojik semptomları şu şekilde sıralanır:

 • Hiçbir nedeni olmadan üzülmek,
 • Küçük olayları büyüterek kendine dert etmek,
 • Sosyal ortamlara karışmaya yönelik fobi,
 • Kaygının yüksek seviyeye kademelerle ulaşıp hayatın merkezine yerleşmesi,
 • Huzursuzluk, kuruntu ve korkuların başlaması,
 • Cinsel davranışlarda garip isteklerin ön plana çıkması,
 • Gün içinde aniden sinirlenme ve bir anda sevinme davranışlarının artması,
 • Yakınlardan itibaren tüm çevredekilere karşı güvensizlik hissinin ön plana çıkması ve bu konuda saldırgan tartışmaların yaşanması,

Bu psikolojik semptomlar halinde nevrotik bozukluktan söz edilir.

Nevrotik Bozukluk Olan Kişilerin Ortak Özellikleri Neler?

Nevrotik bozukluk yaşayanların ortak nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Aşırı derecede şefkat ihtiyacı,
 • Huzursuz ve aşağılık hissetme,
 • Güven duygusunu kaybetme,
 • Karşısındaki insanlara duygularını göstermekte zorlanma,
 • Sosyal faaliyetlere katılma konusunda güçlük çekme ve çekinme,
 • Gelecek için plan yapma konusunda başarısız olma,
 • Olay ve kişilere karşı saldırgan ve düşmanca tutumlar sergileme,
 • Bilinçaltında birden fazla korkuya yer verme,
 • Anormal seks davranışları gösterme,
 • Nevrotik çocukların kriminal suçları daha fazla işlemesi,
 • Genel olarak suç işleme eğiliminin engellenememesi,

Bu nitelikler nevrotik bozukluk yaşayan bireylerde ortaya çıkar ortak davranış ve alışkanlıkları nitelerler.

Nevrotik Bozukluğun Türleri Nelerdir?

Nevrotik bozukluk çeşitleri şu şekilde sıralanır:

 • Bunaltı Nevrozu: Ani nöbetler ile birlikte ortaya çıkan, sürekli hale dönüşen iç daralması, devamlı sıkıntı ve korku, göğüste sıkışma, boğaz tıkanıklığı, aşırı terleme, hızlı nefes alıp verme gibi olumsuz etkileri bulunana psikolojik problemdir.
 • Fobik Nevroz: Gerçek dışı ve abartılmış korkular yaşanan, kişinin kendine dönük bir tehlike olmamasına rağmen korkmasına neden olan nevrotik durumdur. Belirli durumlar korkuyu cansız nesneler dahi yaratabilir.
 • Histerik Nevroz: Fiziksel hiçbir hastalık yaşanmamasına rağmen kişinin kollarını ve bacaklarını oynatamadığına inandığı nevrotik Kişi felç olmuş gibi hissederken, bu soruna uygun davranmaya başlar.
 • Depresif Nevroz: Depresyon halinin ön plana çıktığı, kişide yaşama istediğinin tükendiği, günlük aktivitelere katılmak, konuşmak için ihtiyaç duymadığı ve hayatı anlamsız, boş olarak tanımladığı nevroz çeşididir.
 • Obsesif/Kompulsif Nevroz: Abartılı ve saçma olan düşüncelerin sürekli devam etmesi ve bir türlü akıldan çıkarılamaması durumudur. Bu durumda hasta sürekli ya şöyle olursa ve başıma kötü bir şey gelirse düşüncesinden kendini kurtaramaz.

Distopik ne demek? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Nevrotik Ankisiyete Ne Demek?

Nevrotik ankisiyete, korku ve kaygının diğer tün hislere karşı daha ön planda olduğu duygu durum bozukluğu olarak ifade edilir. Bu durumda ankisiyete bir nevroz olarak ortaya çıkarken, kişinin yaşam şekli psikolojik zorluklar ile tamamen değişir ve zorlaşır.

Nevrotik Ankisiyete Belirtileri Neler?

Nevrotik ankisiyete semptomları şu şekilde sıralanır:

 • Kişinin kendini sürekli olarak önemli tehlike altında hissetmesi,
 • Uykusuzluk probleminde artış,
 • Nedeni olmayan panik krizlerinin başlaması,
 • Panik krizi ardından derin bir korkunun hissedilmesi,
 • Ağızda kuruluk,
 • İl adımda sadece ellerde titremenin başlaması,
 • Göz bebeklerinde büyüme,
 • Sık şekilde tuvalete gitme isteği,
 • Alınganlık hissinde artış,
 • Her olaya olumsuz yandan bakma ve sonuçlar hakkında olumsuz düşünme,
 • Konsantrasyonda bozukluk ortaya çıkması,

Bu semptomların ardından nevrotik ankisiyete probleminin ortaya çıktığı gözlemlenir.

Nevroz Ve Nevrotik Terimlerinin Ayrımı

Nevroz, nevrotik terimlerinin farkı hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Nevroz, psikoz ifadesinde olduğu gibi duygu durum bozukluğu yaşanan hastalığa verilen isimdir.
 • Nevrotik ise duygu durum bozukluğunu gösteren ve nevrozu yaşayan hastalara verilen isimdir.
 • Nevroz aşırıya kaçan duygusal nöbetlere neden olan kavramken, nevrotik bu nöbetlerden etkilenen kişiyi ve hissettiği duyguları ifade eder.

Nevrotik Bozukluk Testi Nedir?

Nevrotik bozukluk için test, kişinin duygu ve davranış durumunun anlaşılması ve hastalığa yakınlığının ne kadar olduğunun ölçülmesi için yöneltilen soruların bütünüdür. Psikiyatrik muayene ve araştırma öncesi sohbet halinde yapılan bu testlerde, öfkelenip etraftaki her şeyden nefret etme hissinin yaşanıp yaşanmadığı gibi temel sorular yöneltilir. Bu kapsamda kişinin hayata ve çevre bakışı analiz edilir. Çoğu olumsuz temeli hisleri öğrenmeye çalışan sorulara yüksek oranda evet yanıtını veren bireylerde, nevrotik bozukluk olduğundan şüphelenilir.

Nevrotik bozukluk bulunana kişiler de genel olarak hastalıklarının farkında olurlar. Bu neden le sorulara yanlış cevaplar verme eğilimine girme davranışını çok düşük oranda sergilerler. Bu nedenle tedaviye cevap verme oranları yüksektir.

Psiko Nevroz Rahatsızlığı Nedir?

Psiko nevroz hastalığı, ağır ruhsal bozukluğun etkisi ile güven duygusunu kaybetme ve hayatı anlamsız bulma koşullarının yaşanmadığı, kişinin hasta olduğu bilincine sahip olduğu ve etkilerin hafif seyrettiği nevroz durumudur. Kişi yaşadığı kaygı ve korkunu sebepsizce ortaya çıktığının ve anlamsız olduğunun bilincindedir.

Psiko nevroz halinde yaşanan sorunlar korku, öfkeli duygu hali ve saldırganlıktır. Nevroz problemleri içinde en yüksek teşhisi yapılan ve başarı ile tedavisi sağlanan duygusal bozukluk halidir.

Kolaj nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Çocuklarda Nevroz Görülür Mü?

Çocuklarda nevroz görülmesi mümkündür. Tam gelişmemiş sinir sistemine sahip ve önünde yer alan eğitim ve sosyal yaşantıya hazır olmayan bir çocuğun bu dönemde önüne bir çok uğraş gerektiren işin verilmesi nevroza sebep olur. Diğer yandan küçük yaşlarda tam anneye muhtaç olduğu dönemde çocuğun anneden ayrılması nevroza sebep olur.

Çocuk anne ile birlikte kalıyor fakat anne yeterli sevgiyi ona veremiyor ve cezalandır, dayak üzerinden eğitim vermeye çalışıyor ise yine nevrotik durumlar ortaya çıkar. Çocuğun ruh dünyasında çeşitli çatışmalara yol açan olayların tümü, yüksek kaygı, güvensizlik gibi nevroz semptomlarını beraberinde getirir.

Ergenlik döneminde olan gençlerin ailelerinin evde hemen hemen her gün kavga etmeleri, içki, sigara gibi alışkanlıkları dar ve pis bir ortamda kullanmaları, evde genel huzursuzluğun hakim olması gençlerde nevroza neden olur. Küçük yaştan itibaren devamlı olarak yüksek not almaya zorlanan ve bu konuda aşırı motive edilen, yaşıtları ile sosyal faaliyetlere katılımına izin verilmeyen çocuklar ilk adımlarda histeri ve nevrasteni tipinde ortaya çıkan nevrotik durumlara yakalanırlar.

Çocuklarda histerik nevroz oluşması halinde yetişkinlerin yansıttığı kaygı, gevende azalma, aşırı şefkat bekleme ardından sinirlenme ve nefret duyma gibi davranışlar ve hisler sergilenir. Diğer yandan histerik nevroz ile çocuklarda emosyonel yaklaşım daha yüksek seviyede hissedilir. Yaşıtlarına karşı vicdansız, gaddar hareketler, çevredeki tüm kişilere karşı umursamazlık gibi davranışlar ortaya çıkar. Bu davranışlar ile ortaya çıkan fiziksel belirti ise kekemedir. Bu hastalık halinde fantastik olaylara yönelme ve bu olaylar üzerinden yalanlar söyleme alışkanlı başlar. Belirli bir süre sonra, çocuk ile iletişim kurmak oldukça zorlaşır. Şiddetli histerik reaksiyonlar kapsamında dinlememe, çığlıklarla sürekli ağlama, bir şey anlatılmaya çalışıldığında kendini yere atma, kendine zarar verme gibi hareketler sergilenir. Bu davranışların çocukta oturması, ders çalışmada güçlük ve uykusuzluk problemlerini beraberinde getirir.

Çocuklarda Obsessif-Kompulsif Nevroz Belirtileri

Nevrotik Ne Demek?

Çocukta obsesif kompulsif nevroz semptomları şu şekilde sıralanır:

 • Yükseklikten korkma,
 • Kendileri için bir risk teşkil etmeyen rafta duran kesici aletlerden korkma,
 • Karanlıkta uyuyamama,
 • Kendine karşı güvensizlik,
 • Gecenin büyük kısmını uyanık geçirme,
 • Sabahları uyanmak istememe,
 • Fiziki kilo kaybı, iştahsızlık,

Bu gibi belirtileri gösteren çocuklar aile yaşantısında aşırı stres, problemli anne ve baba ile yaşama, anneden küçük yaşta ayrılma gibi nedenlere bağlı olarak obsesif-kompulsif nevroz problemi yaşarlar.

Bu hastalıkta her hangi biri çocuğa yapabileceği bir olay veya yeteneği hakkında bahsettiğinde, çocuğun bu sözlere duyarsız kaldığı bir süre sonra kendine olan güven hissinin daha düştüğünü belli eden hareketler içen girdiği gözlemlenir.

Hastalık çerçevesinden yaşanan karanlıkta uyumama problemi ise çocuklarda belirli dönemlerde film izleme veya bir olaydan etkilenme ardından gelen karanlıkta uyuyamama eğiliminden çok farklıdır. Bu semptomda çocuk karanlıkta uyuyamam fobisini her akşam sergiler. Akşamları karanlıkta uyumamak için tüm gece uyumamayı ve yetişkinlerin belirli dönelerde sergiledikleri gibi TV başında oturmayı tercih eder. Bu sebeple devam eden uykusuz geceler, çocuğun fiziksel gücünü ve sağlığını olumsuz etkiler.

Nevrotik Davranışların Tedavisi Nedir?

Nevrotik davranışlar için tedavi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Tedavi kapsamında kişinin emosyonel nitelikleri dikkate alınarak, kişiliği ve duygu derinliği öğrenilir.
 • Hastalığın temelde yatan sebebi ve gelişim mekanizması ortaya çıkarılır.
 • Kişinin hareketlerini belirleyen sebepleri idrak etmesi sağlanır.
 • Eğer gerekli ise çevresinde bulunan yakınlarının belirli davranışlarını değiştirmeleri sağlanır.
 • Şahsın kendi rahatsızlığı ile olan münasebeti ve bakış açısı değiştirilerek hastalık tersi yöne iletilir.
 • Nevrotik hareketlerin yaşattığı kan basıncı yükselişi, uykusuzluk gibi problemleri ortadan kaldırmak için ise uygun ilaç tedavilerine başlanır.
 • Belirli hastalarda ise uykusuzluk üzerinde etkisi daha az olan fakat aşırı hareketleri düzenleyen ilaçlar kullanılır.
 • Korku, ankisiyete, korku, heyecan, öfke hislerinin tehlikeli seviye olduğu hastalar için enjeksiyon ile ilaç kullanımı önerilir.

Tüm bu tedavi adımları uzman doktorların kararlarına ve teşhislerine bağlı olarak izlenir.

Nevrotik Ruh Hali Nasıl Engellenir?

Nevrotik ruh halini önlemek için yapılanlar şu şekilde sıralanır:

 • Dinlenmek: Nevrozun ortaya çıkmasına sebep olan yüksek stresten korunmak için her gün düzenli gece uykusunu alma konusunda hassas davranılmalı ve vücut 7 saatlik uyku ile dinlendirilmelidir.
 • Sağlıklı Beslenme: Marul, ıspanak, muz, narenciyeler, lahana gibi sebze ve meyvelerin düzenli tüketimi ile vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller alınmalıdır. Günde 3 öğün beslenme ihtiyacının aksatılamaması ve işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması ile nevrotik ruh hali engellenir.
 • Fiziksel Egzersiz: Bisiklet sürme, dans, yoga, koşu, yüzme gibi kişiyi günlük hayatın stresinden uzaklaştıran ve vücudu kuvvetlendiren sporların yapılması gerekir.

Tüm bu alışkanlıklar hayat stiline eklenerek, düzenli ve sağlıklı bir yaşam ile nevrotik hislerin oluşumu engellenir.

En çok kullanılan tiyatro terimleri ve anlamları için yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kategori: