Kolaj, yüzey üzerine kağıt, cam basılı malzemeler veya ayna, duvar kağıdı gibi nesnelerin yapıştırılması ardından elde edilen, bir dizi kırpılmış fotoğrafı sıralı diziye sokan kompozisyon tekniğidir. Kolaj, fotoğraflarına sanat yapma kaygısı taşıyarak çeşitli anlam ve tasarımlar vermeye çalışan sanatçıların sıklıkla kullandıkları tekniktir.

Kolaj Nasıl Yapılır?

Kolaj Nedir?

Kolaj yapımı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Kolay için bir yüzey seçimi yapılır. Kağıt gibi kolaylıkla bulunan bir materyal yüzey için tercih edilebilir.
 • Yüksek oranda yapıştırıcı kullanılacağı için kağıt kalın formda tercih edilir. Karton, tuval, boş resim çerçevesi kullanılabilen diğer zemin seçenleridir.
 • Kolay zeminine yapıştırılacak olan malzemeler hazırlanır.
 • Dergilerden veya gazetelerden alınana resimler, kişinin kendi çektiği fotoğraflar veya kurdeleler kolay zemine uygulanacak malzemeler olarak tercih edilir.
 • Uygun ve kuvvetli bir yapıştırıcı tercih hazırlanır.
 • Yapıştırılacak malzemelerin ve fotoğrafların tercih edilen boyutlara makas ile kesilerek getirilmesi sağlanır.
 • Uygun ölçülerde kesilen fotoğraflar ortaya çıkarılmak istenilen resmin kompozisyonuna uygun şekilde kolay zeminine yapıştırılır.

İşlem ardından eser kurumaya bırakılır. Bu adımlar ile Kolaj yapımı tamamlanır.

Kolay yapımında resim veya materyallerin sadece belirli bir sırada dizilmesine gerek duyulmaz. Örneğin eser üzerinde, uzanan bir kadın vücudu figürü üzerinde güneş sergilenmek isteniyor ise bu çalışmada sıralı dizim yerine kolaj zeminine dağınık gazete resimlerini veya fotoğraflarını tercih edilen noktalara yapıştırma tekniği uygulanır.

Ayrıca Distopik ne demek? Merak ediyorsanız yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Kolaj Teknikleri Nelerdir?

Kolay teknikleri şu şekilde sıralanır:

 • Karo Tekniği: Faklı veya aynı boyutlarda kırpılmış fotoğrafların, belirli bir dizi oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi işlemine karo teknik adı verilir. Diziliş şeklinde fotoğraflar simetrik şekilde yerleştirilir. Dış görünümü ise bir kiremit dizilimini andırır.
 • Üst Üste Kolaj Tekniği: Bir fotoğrafın parçalara ayırıp, bu fotoğraftan elde edilen parçaları farklı konumlandırma şekilleri ile zemine yapıştırarak, aynı görseli tekrar bir araya getirme işlemidir. Örneğin bir portre fotoğrafın göz ve ağız bölümleri kırpılıp, parçalı kareler halinde bir yüz fotoğrafı oluşturulur.
 • Soluk Kolaj Tekniği: Kenar renkleri soldurulmuş ve bulanık hale getirilmiş fotoğrafların bir kompozisyon içinde birleştirilmesidir. Fotoğrafların tamamı değil kenar kısımlerı soldurma işlemine tabi tutulur.
 • Şeffaf Teknik: Saydamlık paleti kullanılarak elde edilen şeffaf fotoğrafların üst üstü eklenmesi işlemidir. Bu teknik ile belirli alanları saydam fotoğraflar bir araya gelerek fantastik bir görünüm yansıtan fotoğrafı ortaya çıkarırılar.
 • Farklı Cins Fotoğraflar İle Kolaj: Bu teknik için iki farklı cinste fotoğraf bir araya getirilir. İlk fotoğraf eski dönelere ait ve siyah beyaz banyo edilmiş bir fotoğraf ikincisi ise yeni nesil teknolojik makine ile çekilmiş bir fotoğraftır. Bu iki materyalin karışımı ile sıra dışı kolay çalışmaları hazırlanır.

Kolaj Tekniğinin Amacı Nedir?

Kolaj tekniğinin hedefi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Fotoğraflara dikkat çekici anlamlar yükleme,
 • Fotoğraf üzerine eklenen materyaller ile mesaj verebilme,
 • Sanatçının kendine özgü bir eser yaratması,
 • Eser oluştururken her sanatçının kendine has bir kompozisyonu yansıtabilmesi,
 • Sadece fotoğraf değil eskimiş olan farklı materyaller ile de anlamlı bir resim ortaya koyabilmek,
 • Kağıt, cam, renkli yapraklar, fotoğraflar, taşalar, boncuklar gibi birden çok materyali kullanarak kağıt veya çerçeve üzerinde dekoratif bir resim ortaya çıkarma,

Bu amaçlar doğrultusunda kolaj tekniği kullanılır.

Kolaj Çeşitleri Nelerdir?

Kolay türleri şu şekilde sıralanır:

 • Artık mataryellerle kolaj,
 • Video kolaj,
 • Farklı renkte kağıtlar ile kolay,
 • Mimari kolay,
 • Fotoğraf kolajı,

Bu çeşitler arasında yer alan fotoğraf kolajı belirli uygulamalar üzerinden veya el ile kompozisyonu oluşturma tekniği tercih edilerek yapılan seçenektir. Fotoğraf kolajları aynı ortak temaya sahip olan fajat birbirlerinden farklı olan brden fazla fotoğrafın bir araya getirilmesi ile oluştururlar.

Kişinin yüzünün farklı açılardan çekilen fotoğrafları bir kolay programı üzerinden, karo tekniği ile sıralı kutucuklar içine alınarak, tek bir fotoğraf karesinde birleştirilir. İkinci teknikte ise klasik makinler ile çekilen ve banyo ettirilen fotoğraflar, şık bir kolaj zemin üzerine sıralı şekilde yapıştırılarak tek bir fotoğraf ortaya çıkarılır.

Çince öğrenmenizi kolaylaştıracak çizimler hakkında detayları da inceleyebilirsiniz.

Artık Materyaller İle Kolaj

Artık materyalle kolaj çalışmak mümkündür. Kolay bir zemin üzerinde tüm materyal parçalarının birleşmesi ardından anlamlı ve estetik bir resim figürü elde edebilme sanattır. Bu açıdan artık parçalar ile yepyeni bir sanat eseri oluşturmak mümkündür. Renkli kağıt parçaları, yırtılan süs kağıtları, kırık boncuklar, yapraklar, yere düşen kozalaklar ile yaratıcı kolaj çalışmaları yapılır.

Mimari Kolaj Nedir?

Mimari kolaj, farklı şehirle çekilen yüzlerce tarihi binanın veya kültüre ait ev ve kapı çeşitlerinin fotoğraflarının bir araya getirilerek tek bir fotoğraf kompozisyonu üzerinden sunulması işlemidir. Mimari kolay için farklı şehirlerde yer alan önemli köprülerin tümünün fotoğrafları çekilip, karo tekniği kullanılarak özel bir fotoğraf meydana getirilir. Mimari kolaja konu olan yapılar ünlü binalar ve oteller, anıtlar, müzeler, kiliseler, camiler arasından seçilirler. Bir şehrin dokusunu ortaya koyan tarihi evlerin sadece bir tasarımı üzerinden de mimari kolay yapılır. Tarihi evlerin sadece pencereleri ve kapılarının fotoğrafları bir kompozisyonda birleştirilerek sanat eseri ortaya çıkarılır.

Video Kolaj Nedir?

Videolarla kolaj, birçok farklı türden film karesini arda arda birleştirme ile bir bütün halinde devam eden videoyu elde etme tekniğidir. Bu teknik kapsamında kurgu öğelerinden yararlanılır. Arka arkaya sıralanan videolar ise faklı mekanlarda, farklı açılar ile çekilir.

Video Kolaj Nasıl Yapılır?

Video kolaj yapmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Film Karelerini Oluşturma: Bu aşamada bir çok faklı mekanda belirli bir konu üzerine tercih edilen kamera ile çekimler gerçekleştirilerek, video materyalleri elde edilir.
 • Farklı Kamera Hareketleri Oluşturma: Çekimler sürekli olarak aynı açıda yapılmamalıdır. Aynı açılı videolar geçişlerde farkın net hissedilmemesine sebep olur. Kamera ile faklı açılardan çekilen videolar, maksimum 10 saniyelik bölümler ile hazırlanmalıdır.
 • Kompozisyon Ve Ren Uyumunu Yakalama: Her bir videodaki görüntü kalitesi ve görüntüde yer alan renk Vanlılıkları aynı seviyede olmalıdır. Video içerikte vurgulanmak istenilen video parçası birkaç saniye daha uzun süre ile çekilerek kurguda orta bölüme yerleştirilir.
 • Efekt Kullanımı: Video kolaja kişisel zevkleri katmak için kurgu öncesi fotoğraflar üzerine belirli uygulamalarda renk efektleri eklenir.
 • Video film karelerinin tümü kurgu programları ve ya dijital video kolay uygulamaları içinde belirli bir kompozisyonda sıralanarak hazır hale getirilir.

Kolaj Tekniğinde Yapılan Hatalar Neler?

Kolaj Nedir?

Kolaj tekniğinde yapılan yanlışlar şu şekilde sıralanır:

 • Video ve fotoğraf kolajları için yeterli adette video ve fotoğraf çekimini gerçekleştirmemek, materyallerin az sayıda tutulması,
 • Kolaj için belirli bir konu veya tema belirlemede yetersiz kalma,
 • Çekim kalitesi düşük olan kamera ve fotoğraf makinelerinin veya cep telefonu kameralarının kullanılması,
 • Videolarda kolaj süresinin çok uzun tutulması,
 • Video kolajda sahneler arası ışık farklarının fotoğraf kolajında fotoğraf parçaları arasında çözünürlük kalitesi uyumsuzluklarının olması,
 • Fotoğraf kolajlarında tüm fotoğrafların aynı ve tek tip renkli fotoğraflardan tercih edilmesi, kompozisyon ayartırken renkli ve siyah beyaz fotoğrafları bir arada kullanmamak,
 • Kolaj için sadece video ve fotoğraf materyallerini tercih etme, bu konuda ünlü sanatçıların gazete ve dergiler üzerinden hazırladıkları materyaller ile çalıştıklarını göz ardı etme,
 • Kolaj çalışmasında sadece karo tekniğini tercih etmek,
 • Doğa fotoğraflarından veya sürrealist temalardan yararlanmama, yeni bir model çıkarmak üzerine sadece obje fotoğrafları üzerinde çalışma,

Bu hataların yapılmamasına özen gösterilerek başarılı kolaj çalışmaları meydana getirilir.

Kolaj çalışmaları ile bir durumu eleştirmek, komik olan bir düşünceyi ifade etmek mümkündür. Esprili mesajları yapıştırma resimler ile iletebilme avantajı bu sanat dalında elde edilir.

Merak edilen görünmez adam Liu Bolin hakkında detaylara da bakabilirsiniz.

Telefonda Kolaj Nedir?

Telefondan kolaj, telefon üzerine indirilecek olan kolaj uygulaması üzerinden galeride yer alan belirli fotoğrafları bir kompozisyon içinde dizme tekniğidir. Uygulamalar yardımı ile birden fazla fotoğraf aynı kompozisyonda farklı geometrik şekilde kırpılarak birleştirilir. Bu kapsamda yeni bir fotoğraf çalışması elde edilerek, sosyal medya üzerinde paylaşımı yapılır.

Telefonda Kolaj Nasıl Yapılır?

Telefonda kolaj yapmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Akıllı telefon ekranında yer alan ‘’Google Play Store’’ uygulama simgesine dokunulup, arama çubuğu görüntülenir.
 • Arama çubuğu üzerine ‘’Google Fotoğraflar’’ başlığı atılıp büyüteç sembolüne dokunulur.
 • Bu işlem ile ekrana gelen ‘’ Google Fotoğraflar’’ uygulamasının üzerine dokunulup, ekrana gelen ‘’indir’’ kutucuğuna tıklanır.
 • İşlem ardından ekrana yeni yansıyan ‘’aç’’ kutucuğuna dokunulur.
 • Yeni ekranda yer alan sekmelerden ‘’kitaplık’’ ve ‘’yardımcı öğeler’’ başlıklarına sırası ile dokunulur.
 • İşlem ile açılan yeni penceredeki ‘’ kolaj’’ sekmesine dokunulup, galeriye açılan pencereden tercih edilen fotoğrafların üzerine tıklanır.
 • İşlem sonunda, ‘’oluştur’’ kutucuğuna dokunulur.

Bu adımlar kapsamında seçilen fotoğraflar belirli bir kompozisyon ve diziliş eşliğinde tek bir kareye taşınmış hale ekrana yansır. Bu aşamalar ile telefondan kolaj yapma işlemi tamamlanır. Oluşturulan bu kolaj çalışması sosyal medya üzerinden paylaşılabilmektedir. Her hangi bir sanatsal amaç güdülmez.

Önemli Kolaj Sanatçıları

Değerli kolaj sanatçıları şu şekilde sıralanırlar:

 • John Stezaker: 1970 yılında açtığı bir gurup kişisel sergi ile farklı doğa manzalarını çektiği fotoğrafları renkli ve siyah beyaz detaylar ile kolajlarak, hayalindeki yeni dünyaları fotoğraflarda resmeden sanatçıdır.
 • Eıllen Agar: Yaşadığı dönemde sürrealist eserler ortaya koyan ve kolaj sanatında siyah beyaz ve renkli fotoğrafları birleştiren sanatçıdır. Kolajları belirli objeleri değil duyguları yansıtan gerçek dışı kavramları betimlemek amacıyla kullanmıştır.
 • Henri Matısse: Kolaj sanatında sadece fotoğrafları değil resim çalışmaları ile renkleri ve desenleri kullanan sanatçıdır. Kağıt üzerine bitki ve hayvan figürlerinin yanında soyut modelleri ve makas boyama tekniğini uygulayan sanatçı çarpıcı kolaj çalışmlar meydana getirmiştir.
 • Jesse Treece: Gazete ve dergilerde topladığı farklı resim parçaları ile çarpıcı kompozisyon yaratan gerçek ve kolaj sanatında gerçek dışı kavramları aynı anda kullanan bir sanatçıdır. Dikkat çeken eserlerinden birinde yüksek gökdelenlerin yer aldığı şehrin köprüsünde, gökdelenler ile aynı boyutlara sahip iki çocuk oturmaktadır.
 • The Daily Splıce: Gerçek adı Adam Hale olan ve arka fonu aydınlık olan kolaj zemin üzerinde çalışma takıntısı ile adından söz ettiren sanatçı, magazin dergilerinden topladığı materyaller ile sanat eserlerini hazırlar.

Kolaj oluşturmada sanatçıların değer verdiği kavram, eserin meydana gelmesi halinde çarpıcı bir etki uyandırabilmesidir. Tek başına anlamsız olan fotoğraflar ve gazete parçaları bir olayı ifade etmek için bir araya getirildiklerinde bakan kişide sıra dışı hisler uyandırır. Bu hissi yakalamak ve kolaj eserlere bir tema kazandırmak kolaj sanatındaki asıl amaçtır.

Sitemizden İngilizce şarkı dinlemenin faydalarına da ulaşabilirsiniz.

Kategori: