Çocuk bilimi olarak da adlandırılan pedagojinin kökeni Yunancaya dayanmaktadır. Yunancada “paid” çocuk anlamına gelirken “ago” da bilim kelimesinin karşılığıdır. Bu iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen isim günümüzde çocukların psikolojisi ve davranışını anlamlandırma bilimine tekabül etmektedir. Yeni doğan bebekler ve yetişkinler dışındaki herkes bu bilimin çalışma alanına girer. Zamanında psikoloji biliminin bir alt dalı olarak kabul edilmiş olan bu bilim neredeyse iki yüz yıldır kendi başına bir çalışma alanı olarak kabul edilir. Bu bilimin eğitimini almış ve bu eğitimi başarıyla tamamlamış kişilere ise pedagog adı verilir. Pedagoji ne demek merak ediyorsanız, tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ayrıca origami nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Pedagoji Neden Önemlidir?

Pedagojinin önemi aslında çocukların toplum ve dünya için teşkil ettiği önem anlaşıldığı vakit bir anlam kazanmaktadır. Uzun vadede sağlıklı ve üretken bir toplum inşa etmenin temel yapı taşlarından biri sağlıklı çocuklara sahip olmaktır. Bu sağlıklı çocuklar büyüyüp para ve güç elde ettikleri vakit ellerindeki gücü toplumun gelişimine harcamak gibi bir yönelime sahip olurlar. Bu sayede ülkeler kalkınabilir ve o ülkenin vatandaşları refah düzeyi yüksek bir toplumda yaşayabilir. Çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal durumlarını takip etmek ve çeşitli hususlarda onlara yardımcı olmak çocukların nitelikli bir yaşam ve sağlıklı ilişkiler inşa etmesine yardımcı olur. Pedagojinin bilim olarak görevlerinden biri alttan gelen nesillerin sağlıklı olmasını sağlamaktır. Aileler, öğretmenler ve pedagoglar adeta el ele vererek ülkelerin geleceğini tayin ederler.

Pedagoji Nedir, neden önemlidir konularını açıkladık. Şimdi Pedagojinin alt dallarına göz atalım.

Pedagojinin Alt Başlıkları Nelerdir?

Pedagoji Ne Demek?

Pedagojinin uzmanlık alanları şu şekildedir:

 • Eğitim pedagojisi
 • Transkültürel pedagoji
 • Orthopedagoji
 • Antropedagoji

Bu bilim dalı hakkında temel eğitimi alan kişiler üstteki uzmanlık alanlarından birine odaklanırlar. Bu sayede daha spesifik konularda daha detaylı araştırmalar yapmak mümkün olur. Uzmanlık alanlarının her birini kendi içinde irdelemek doğru olacaktır.

Eğitim Pedagojisi Nedir?

Eğitim pedagojisi çocukların eğitimi ile alakalı hemen her şeyi bünyesinde barındıran bir çalışma alanıdır. Pedagoji biliminde çoğu kişi bu çalışma alanı üzerinde yoğunlaşmıştır ve bu durum Türkiye için de geçerlidir. Türkiye’deki pedagogların çoğu kendine bu alanı seçmiştir. Alanın temel vazifesi çocuk eğitiminin kalitesini korumak ve artırmaktır. Eğitim sırasında kullanılacak metotlar ve takınılması gereken tavır eğitim pedagojisinin temel odak noktasını oluşturur. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak, onların eğitimden azami fayda almasını sağlamak, eğitime kapalı olan çocuklara erişmek ve kısacası çocukları kaliteli bir biçimde eğitmek için psikolojik şartları olgunlaştırmak pedagogların görevidir.

Parapsikoloji nedir? Hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Transkültürel Pedagoji Nedir?

Kültürler arası pedagoji olarak da isimlendirilebilen bu çalışma alanı kültürün çocuklar üzerindeki etkisini inceler. Toplumda hakim olan alışkanlıklar, gelenekler, düşünce kalıpları ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisi irdelenir. Diğer toplumlarla çeşitli kıyaslar yapılır. Buradaki temel amaç en nitelikli uygulamaları keşfetmek ve yapılan yanlışları durdurmak için bilimsel zemin oluşturmaktır. Toplumsal bilincin artması için büyük bir öneme sahip bu çalışma alanı sayesinde toplumlar yavaş yavaş değişir ve gelişir.

Orthopedagoji Nedir?

Problemli çocuklar pedagojisi olarak da anılabilir ve toplumsal yaşamda sıkıntı çıkarmaya meyilli çocukları merkezine alır. Çocuklar gerek genetik gerek ise sosyal nedenlerden dolayı sorun teşkil eden davranışlar gösterebilirler. Pedagojinin bu alt dalı ise sorunlu çocuklara odaklanmak için geliştirilmiştir. Hangi nedenlerin nasıl sonuçlar doğurduğu ve çocukların nasıl iyileştirileceği gibi soru işaretleri bu alt dalın kapsamında girmektedir. Çocukların sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan bu çalışma alanı sayesinde çocukların hayatı belli ölçüye dek koruma altına alınır zira toplumsal huzuru tehdit eden davranışların ve alışkanlıkların temeli çoğu zaman çocuklukta atılmaktadır.

Antropedagoji Nedir?

Pedagoji tarihi olarak da isimlendirilebilen ve pedagoji bilimi kapsamında çalışmalar yapmış kişiler hakkında fikir sahibi olma hedefine hizmet eden çalışma alanıdır. Ünlü pedagoglar ve onların çalışmaları detaylı bir biçimde incelenerek elde edilen bulgular sonraki nesillere bırakılır. Bu sayede geçmişte yapılan doğru hamleler ve hatalar gün yüzüne çıkartılır. Kendini pedagog olarak adlandıran kişilerin yolunu aydınlatmak için inşa edilmiş olan bu çalışma alanı sayesinde pedagoji bilimi büyük bir aşama kaydetmiştir.

Pedagog İle İlgili Video Anlatım

https://www.youtube.com/watch?v=ZeqDdSmQ53s

Pedagoglar Ne İş Yapar?

Pedagogların yaptığı işler şöyle sıralanabilir:

 • Eğitim kurumlarındaki eğitimin kalitesini artırmak için çalışırlar. Süreç sırasında yapılan hataları tespit edip yerine doğru davranış kalıplarını yerleştirmeye çalışırlar. Öğrencilerde görülebilen uyumsuzluk, başarısızlık, motivasyon düşüklüğü ve disiplinsizlik durumlarına çare bulmayı hedeflerler.
 • Farklı zeka düzeyindeki çocukların diğerlerine uyum sağlamasına yardımcı olurlar. Bu çocuklar dahi olabildiği gibi zeka geriliği bulunan çocuklar da olabilir.
 • Ebeveyn ve çocuk ilişkisinin sağlıklı olması için rehberlik yaparlar.
 • Çocukları olumlu davranışlara sevk etmeye çalışırlar. Onları hayata hazırlarlar ve hem kendilerine hem de topluma zarar veren alışkanlıklardan kendilerini korumasını sağlamak için onlara rehberlik ederler.
 • Çeşitli kurumlar için bilgi kaynağı olabilirler. Rapor hazırlayarak toplum mühendisliğine katkıda bulunabilirler.

Çocuklar Ne Zaman Pedagoğa Görünmeli?

Pedagoji Ne Demek?

Çocukları pedagoğa götürmek için aşağıdaki belirtiler ve bu belirtilerin şiddeti hakkında fikir sahibi olmak gerekir:

 • Kronik yalancılık
 • Eşyalarını paylaşmama güdüsü
 • Kardeşlerle sık sık kavga etmek
 • Tuvalet eğitiminde uzun süreli sorunlar yaşamak
 • Oyun bağımlılığı
 • Bağlanma sorunları gözlemlenmesi
 • Uyumsuzluk
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Yemek yememek ve kötü beslenme alışkanlıkları
 • Uyku düzeni oturtamamak
 • Eğitim hayatında sorunlar yaşamak

Üstte bahsi geçen durumlar Türkiye toplumunda sık sık görülmektedir. Ebeveynlerin büyük bir kısmı ne yazık ki bu belirtileri çoğu zaman görmezden gelir. Belirtilerin zamanla geçeceğini varsayarak olayın üstünden atlamak toplumda sıklıkla karşılaşılır. Belirtiler gerçekten de bir süre sonra geçebilir lakin bu belirtilerin çocuk üzerinde bıraktığı etkiler o çocuğun hayatında büyük değişiklikler yaratabilir. Üstteki durumların bazıları çeşitli dönemlerde normal kabul edilen davranışlar da olabilir. Kardeşler arası çatışma, yalan söylemek, altına yapma yada oyuna fazla meraklı olma gibi durumlar çocuklarda gözlemlenebilir ancak bunların gelip geçici şeyler olması gerekir. Uzun süreye yayılan bu davranışlar çocukların bir uzmanla görüşmesi gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca kemosentez nedir? Hakkında detaylara da bakabilirsiniz.

Pedagog Nasıl Olunur?

Pedagog olmak için üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yada Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Üniversitelerde lisans diploması veren bu bölümleri bitirmek için sekiz dönemlik ders vermek ve çeşitli stajlar yapmak gerekir. Daha sonrasında bu kişiler meslek hayatlarına başlayabilirler. Türkiye’de farklı üniversiteler farklı sıralama başarısındaki öğrencileri bünyesine kabul etmektedirler. PDR olarak da anılan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü prestijli bir bölüm olarak kabul edilir ve genellikle yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler tarafından tercih edilir.

Pedagojik Formasyon Nedir?

Pedagojik formasyon temel bilimlerin okutulduğu bölümlerden mezun olan kişilere öğretmenlik yapma yetkisi veren bir eğitim programıdır. Formasyonun amacı öğrencilere temel düzeyde psikoloji, sınıf yönetimi ve rehberlik yapma gibi şeyleri öğretmektir. Üniversitenin üçüncü yada dördüncü sınıfındaki öğrenciler genellikle formasyon dersi alırlar. Formasyon eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Standart bir uygulama değildir ve Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar kapsamında yürütülür. Alınan eğitimlerden sonra temel bilimlerden mezun olmuş yada olacak kişiler öğretmenlik yapma hakkına sahip olurlar. Bu kişiler hem özel kurumlarda hem de kamuda pedagog olarak çalışamazlar. Pedagojik formasyonun temel işlevi öğretmen yetiştirmektir.

Pedagoji Ne Demek” konulu içeriğimiz hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.
Kategori: