Münazara, önceden belirlenen bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin, karşılıklı olarak görüşlerini ifade etme, savunma, açıklama ve kanıtlama gibi aşamaları izleyerek gerçekleştirdikleri söyleşi türüdür. Münazara kapsamında sorunlara çözüm aranırken birden farklı düşünce ortaya serilir. Zıt görüşler karşılıklı diyalog ile savunulur.

Münazara Nasıl Yapılır?

Münazaranın yapılması hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Münazara bir jüri önünde gerçekleşir.
 • Guruplarda yer alan konuşmacılar, üç veya dört kişi olarak belirlenirler.
 • Her bir gurup kendi başkanını ve sözcüsünü seçer.
 • Belirlenen gurup üyeleri ve sözcüleri karşılıklı tanıtılıp, konuyu hangi yönden savunacakları hakkında açıklama yapılır.
 • Gurup üyeleri bu işlem ardından sıra ile konuşmalarını gerçekleştirirler.
 • Konuşmacıların her biri için belirli süre verilir.
 • Son aşamada iki ayrı gurubun başkanları birer konuşma yapar. Bu aşamadan sonra münazara tamamlanır.
 • Jüri guruplarda yer alan konuşmacıların savunmalarını değerlendirerek, kazanan tarafı belirler.

Münazara değerlendirilen konuların tümü farklı teknikler ile ele alınır. Antitez ve tez olarak açıklanabilir niteliğe sahip olan konular üzerinden kazanan belirlenir. Münazara sırasında gösterilen karşılıklı hoşgörü, saygı, nazik olma, sabır gibi sıralana belirli kuralların ise başarıya ulaşmada büyük rolü bulunur.

Merak edilen histamin nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Münazaranın Kuralları Nelerdir?

Münazara Nedir?

Münazaranın kaideleri şu şekilde sıralanır:

 • Gerçeği, faydalı olanı bulmak için uğraş verme,
 • Sorunların çözümü için münazaraya önceden hazırlanarak katılım gerçekleştirme,
 • Tartışma konusunun dışına çıkmama,
 • Düşünceleri açık ve net cümleler ile ifade etme,
 • Daha önce anlatılmış düşünceleri ikinci konuşma süresinde tekrar etmeme,
 • Zıt olan görüşleri birleştirme alanında uğraş verme,
 • Münazarada yer alan konuyu ve söylemleri kişisel hale getirmeme,
 • Toplantı boyunca jüri tarafından yapılan uyarılara itiraz etmeme,
 • Aynı düşünceyi veya konuyu anlatmak için iki kez üst üste söz hakkı istememek,
 • Her iki tarafın yapılan konuşmaları ilgi ile dinlemesi,
 • Başkalarını küçük düşürücü sözler kullanmama ve kendini övmeme,
 • Sonucu hoşgörü ile karşılayıp, kabullenme,

Bu kurallar çerçevesinde münazara gerçekleştirilir.

Münazarada Jürinin Dikkat Ettiği Kriterler

Münazarada jürinin önemsediği kriterler şu şekilde sıralanır:

 • Türkçeyi düzgün kullanmak,
 • Kelime haznesi, vurgu, tonlama gibi kavramlardaki başarıları değerlendirme,
 • Savunmada inandırıcı olma,
 • İstatistiki bilgi, dergi, gazete güncel haberi, belge sunma,
 • Konuşmacıların fiziki özellikleri, temiz ve düzgün kıyafet, saç ve sakal traşı,
 • Tarafların birbirlerini dinleme yeteneği,

Bu kriterler hakkında yapılan değerlendirmeler ardından münazara sonucu hakkında karar verilir.

En çok kullanılan tiyatro terimleri ve anlamlarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Örnek Münazara Konuları Nelerdir?

Örnek münazara hususları şu şekilde sıralanır:

 • İlk insanlar mı daha mutlu, günümüz insanları Mı?
 • Kalkınma köyden mi, kentten mi başlar?
 • Toplumun gelişmesinde sanat mı, bilim mi etkilidir?
 • Ülke kalınmasında sanayi gelişim mi tarım mı önde tutulmalıdır?

Bu konular münazara konularına örnek gösterilir.

Konular kapsamında tez-anti tez olarak belirlenen konular hakkında tüm görüşler açık şekilde belirtilir. Söz alınarak yapılan konuşmalar kapsamından her gurup kendi savunduğu konu ve sonucu ön plana çıkararak, düşüncelerini altarır.

Münazaranın Özellikleri Nelerdir?

Münazaranın nitelikleri şu şekilde sıralanır:

 • Amacı kazanmak olan bir münazara çeşididir.
 • Tartışmayı izleyen jüri belirli başarı kriterlerine göre kazananı belirler.
 • Tartışma tez-anti tez formunda yapılır.
 • Amaç doğruyu savunmak değil yanlışta olsa tezi savunmaktır.
 • Etkili bir üslupla konuşabilmek ve savunduklarını kanıtlamak önemlidir.
 • Her bir gurupta 1 ila 4 katımcı yer alır.
 • Her bir konuşmacı için jüri tarafından ayrı puanlar not alınır.
 • Tartışma sonunda tüm puanlar toplanır.
 • Belirli bir hazırlık aşaması bulunur.
 • Hazırlık aşaması için münazara öncesi jüri tarafından süre bilgisi verilir.
 • Bir konuşmacı için 5 ila 10 dakika arasında değişen konuşma süresi verilir.

Parlamenter Münazara Nedir?

Parlamenter münazara, İngiliz Parlamentosunda yapılan ve kökenleri buraya dayanan münazara biçimidir. Hükümet ve muhalefet bu münazaranın taraflarıdır. Bir oturum kapsamında hükümet yasa tasarısını sunar. Bu tasarı belirli kurallar çerçevesince taraflarca tartışılır. Konular genel olarak soyut temellere dayanır. Birkaç boyunca görüşmelere devam eder. Münazara ardından kararlar alınır.

Parlamenter Münazara Kuralları Nelerdir?

Parlamenter münazara kaideleri şu şekilde sıralanır:

 • Hükümet açılışının gerçekleşmesi,
 • Hükümet kapanışının gerçekleşmesi,
 • 4 farklı takım oluşturma,
 • Her takımda 2 münazaracının mutlaka bulunması,
 • Bir münazara en az toplan 8 kişinin bulunması,
 • Her bir kişi için konuşma süresinin 7 dakika olarak verilmesi,
 • Jürinin bulunması,
 • Münazara sonunda jürinin grupları başarılarına göre 1, 2, 3 ve 4. Olarak sınıflandırarak açıklaması,
 • Jüri geri bildirimi ile puanlamanın hangi kriterlere göre yapıldığının, hataların ve iyi noktaların açıklanması,

Bu kurallar kapsamında parlementer münazara yapılır.

Münazara Taktikleri Nelerdir?

Münazara Nedir?

Münazara taktikleri şu şekilde sıralanır:

 • Münazara sırasında avantajlı veya dezavantajlı olmak önemli değildir. Başarı için taktik konunun nasıl savunulduğudur.
 • İkan edici, akılda kalıcı ve vücut dili ile desteklenen bir üslup kullanılmalıdır.
 • Söz ardından hemen düşünmeye başlanmalı ve rakipler için etkili anti tezler ortaya koyulmalıdır.
 • Havada kazanmanın asıl alındığına dair bir hava yaratmak yerine, konunun derinlerine inilmelidir.
 • Karşıdaki kişileri aşağılana ve fikirleri ile dalga geçme yoluna gidilmemelidir. Bu puan kaybına yol açar.
 • Atasözü, özdeyiş ve deyimler kullanılarak asıl anlatılmak istenenlere değinmek gerekir.
 • İkna edici hikayelerden bölümler sunulabilir.
 • Ses tonu kuvvetli biçimde kullanılmalı dikkat çekilmek istenen anlarda vurgular yapılmalıdır.
 • Jest ve mimikler ile jüriye yönelik ikna edici hareketler yapılabilir.
 • Seyirciye hitap etme veya destek alma gibi gereksiz faaliyetlere girişilmemelidir. Bu faaliyet puan kaybına sebep olurken ciddiyetsiz bir ortam yaratır.

Kolay nedir? Bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Münazara Konuşma Sıraları Nasıl Belirlenir?

Münazarada söz sıralarının belirlenmesi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Münazara başlangıcında ilk olarak hangi gurubun söz alacağı yazı-tura veya kura sistemi ile jüri tarafından belirlenir.
 • Daha sonra söz almayan guruba sıra verilir.
 • Bu iki adım ardından konuşmacılar el kaldırarak söz isterler. Jüri üyeleri her seferinden bir guruptan seçtikleri konuşmamış kişilere söz verirler.
 • Son aşamada ise mutlaka her iki gurupta da yer alan temsilcilere kapanış sözü verilir.

Münazarada Jürinin Uyması Gerekenler Neler?

Münazarada jürinin uyacakları şu şekilde sıralanır:

 • Konuşmacıların izleyicileri hitap etmesi halinde aldığı tepkileri puanlamaya yansıtmama,
 • Kura ile ilk konuşma hakkını belirleme,
 • Kendi kişisel düşüncelerini hesaba katarak karar vermeme,
 • Düşüncelerine ikna oldukları guruba puan verme,
 • Hiçbir guruba karşı kan bağı, yakınlık gibi kriterlere bağlı olarak yanlı davranmama,
 • En az üç kişiden oluşma,
 • Masa düzenine göre oturma,
 • Kapanış sırasında puanlamayı ve puanlama sebeplerini açıklama,

Bu kurallara uyan bir jüri ile münazara gerçekleştirilir. Münazara kapsamında hem jürinin hem de konuşmacı tarafların kurallara uyası kaliteli ve faydalı sonuçlara ulaşılan tartışmaların yapılmasına olanak sağlar.

Ayrıca distopik nedir? Hakkında bilgileri inceleyebilirsiniz.
Kategori: