İdgamı şemsiyye kavramı, Elif Lamın lamının okunmayışı ve lamın ardından gelen harfin şeddeli bir şekilde okunmasına verilen bir isimdir. Bu isim ise güneş varken yıldızlar görünmezse, burada da idgam yapıldığı zaman hiç görünmemesinden ötürü bu harflere şemsi yani güneşe benzer harfler olarak isimlendirilmektedir.

İdgamı Şemsiyye Ne Zaman Olur?

Idgami Semsiyye Ne Zaman Olur

İdgamı Şemsiyye, Lam – i tarif olarak isimlendirilen lam ile elif bu 14 harften birine uğradığı zaman olmaktadır. Bu harfler ise ت ث د ذ ر ز س, ش ص ض ط ظ ل ن harfleridir. Bu 14 harfi ezberlemek gerekmektedir. Yukarıda verilen bu şemsi harflerden önce gelen lam harfi yazılmasına rağmen okunmaz. Kendisinden sonra gelen şemsi harfe de şedde konulur. Örnek olarak اَلشَّمْسُ incelemesi aşağıdaki gibidir:

  • Kelimenin başında, elif lam takısı bulunmaktadır.
  • Elif lam takısının ardından şemsi harflerden “şın” harfi gelmiştir.
  • Bu durumda ise idgamı şemsiyye oluşmaktadır.
  • Elif lam takısının lam kısmı okunmaz. Şın harfi şeklinde şeddeli bir şekilde okunur.
  • Idgamı şemsiyye, “nun” harfi ile oluşursa nun harfinde bulunan gunne sıfatı sebebi ile idgamı şemsiyye, bir buçuk elif miktarı tutularak okunmaktadır.

İzhar Ne Demektir?

İzhar sözcüğü, sözlükte “ortaya çıkmak” anlamlarında kullanılan zuhur kökünden türemiştir. İzhar, bir şeyi açıklamak, meydana çıkarmak, ortaya çıkarmak, açıktan okumak gibi çeşitli anlamlara sahip bir kelimedir.

Tecvitte İzhar Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Tecvit ilminde izhar kelimesinin anlamı iki harfin arasını ayırma yani harfi mahrecinde okuma demektir. Sakin nun ya da tenvinden sonra أ، ح، خ، ع، غ، هـ harflerinden herhangi birinin gelmesi durumunda sakin nun ya da tenvin bu harflerin önünde idgam, iklab veya ihfa edilmeden izhar ile okunur. Burada izhar yapılmasının nedeni ise sakin nun ya da tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbiri ile olan uzaklığıdır.

İdgamı Bila – Gunne Ne Demektir?

İdgamı bila – gunne kavramı, kelime anlamı olarak gunnesiz idgam demektir. Yani genizden ses getirmeden şeddeli bir biçimde okumaktır.

İdgamı Bila – Gunne Harfleri Nelerdir?

Idgami Bila – Gunne Harfleri Nelerdir

İdgamı bila – gunne harfleri Lam ve Ra harfleridir. 2 tane idgamı bila – gunne harfi bulunmaktadır.

İdgamı Bila – Gunne Ne Zaman Oluşur?

İdgamı bila – gunne kavramının oluşması için tenvin ya da nun – i sakin,idgamı bila – gunne harflerinden olan Lam veya Ra harflerinden birine uğraması gerekir. İdgamı bila – gunne, gunnesiz idgam anlamına gelir. İdgamı bila – gunnede tenvin ya da sakin nun, kendinden sonraki harfe katılır ve bu harf, şeddelenerek okunur. Ardından şeddeli hale gelen idgam harfi, gunnesiz okunur.

Dudak İhfası Ne Demektir?

Dudak ifhası kavramı, sakin mimden sonra “ba” harfinin gelmesi ile yapılır. Bu ihfa türüne de mim harfinin mahrecinin dudak bölgesi olması sebebi ile dudak ifhası denilmiştir.
Kategori: