Mitolojiye genel çerçevede baktığımızda, güneşin kutsallığını her daim görmüşüzdür. Tepede bulunması ve güneşin gücü göz önünde bulundurulduğunda, hemen hemen her mitolojide güneş tanrılarına rastlanır. Peki, güneş tanrısı nedir? Güneş tanrılarının ya da tanrıçalarının isimleri nelerdir? Sizlere bu içeriğimizde, bahsedilen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

Güneş Tanrısı

Güneş Tanrısı

Tarihi ilk dönemlerinden itibaren, güneşe duyulan saygı, o dönemlerden itibaren güneş tanrılarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Peki, neden güneş bir tanrı olarak seçilir? Elbette ki tepede olması ve sahip olduğu güç çerçevesinde. Bu nedenle güneşin gücünü ve kudretini temsil etmesi sebebi ile daima güneş tanrıları ya da tanrıçaları ortaya çıkarılmıştır. Onların en önemli özelliği de, insansı özelliklere sahip olmalarıdır. “Kut Anlayışı Nedir?” isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Güneş Tanrıları ve Tanrıçalarının İsimleri

Güneşin gücünün ve kudretinin, sembolize edilen bu tanrılarda bulunması, uygarlıkların dininin belirlenmesini net bir şekilde göstermiştir. Gücü ve kudreti olduğu gözlenen güneşin, bir sembolize çerçevesinde buluşturulması bazı uygarlıkların hedefi olmuştur. Peki, şuana kadar bildiğimiz güneş tanrıları ya da tanrıçaları hangileridir?

 • Mısır Güneş Tanrısı “Ra”

Ra

Firavunlar, yetiştikleri ve geldikleri kökenin, bu tanrılara dayandıklarını düşünürler. Güneş tanrısı olarak inanılan Ra, başının üzerinde güneşe benzer bir daireye sahiptir. Aynı zamanda şahin kafalı bir insan gibi sembolize edilmiştir. Hali hazırda güneş tanrıları ve tanrıçalarının insansı özelliklere sahip oldukları da görünmektedir.

 • Sümer Güneş ve Adalet Tanrısı “Utu”

Sümer Mitolojisi içerisinde Güneş ve Adalet tanrısı olarak adlandırılan tanrı, Utu’dur. Utu, Nanna ve Ningal’ın çocuğu olarak bilinmektedir. Utu’nun çocuklarının isimleri ise Kittu ve Misharu’dur. Kittu’nun anlamı “gerçek” iken, Misharu’nun anlamı da “adalet” olarak bilinmektedir. Güneş ve adalet tanrısı olan Utu’nun Araplardaki karşılığının ise Şamsa olduğu gözlenmektedir.

 • Yunan Güneş Tanrısı “Helios”

Yunan Mitolojisi içerisinde güneş tanrısı Helios olarak bilinmektedir. Göksel anlam taşıyan üç varlıktan birisi Helios’tur. Aynı zamanda Gaia ve Uranos’un birleşiminden meydana geldiği düşünülmektedir. Diğer göksel tanrılar ise Selene ve Eos olarak bilinir. Selene ay tanırısı iken, Eos şafak tanrısıdır. Kafasının çevresinde, saç şeklinde ışınlar şekillendirilmiştir.

 • Kelt Mitolojisi Güneş Tanrısı “Lugh”

Gökyüzü ve rüzgar tanrısı olarak da bilinen Lugh, Kelt Mitolojisi’nde güneş tanrısıdır. Günümüzde elimizde bulunan eserlere baktığımızda, Lugh’un savaşçı özelliklerinin olduğu gözlemlenmektedir. Annesi Ethniu iken, babası da Tuatha’dır.

 • İskandinav Güneş Tanrıçası “Sol”

Sol

Sol, İskandinav Mitolojisi güneş tanrıçası olarak bilinmektedir. Gökyüzünde bir at arabası üzerinde yer alır. Aynı zamanda Skoll isminde bir kurt tarafından kovalandığı sembollenmiştir. Bu kovalama neticesinde de gece ve gündüz döngüsünün nasıl oluştuğu anlaşılır. Sol’un bu kaçışı ise Ragnarok’a kadar devam etmiştir.

 • Japon Güneş Tanrıçası “Amaterasu”

Japonya’daki Kraliyet Ailesi, Amaterasu’nun soyundan geldiğini söyler. Aynı zamanda Amaterasu, “parlayan cennet” şeklinde bir anlama sahiptir. Cennet düzlüklerinin tek hakimi olduğu düşünülür. Bununla beraber Japon krallarına “güneşin oğlu” denir. Bununla beraber bayraklarında da güneş bulunur. Sebebi de güneş tanrıçası “Amaterasu” olarak bilinir.

 • Maya Güneş Tanrısı “Knich Ahau”

Knich Ahau

Mayaların inancına göre cennet, güneşin doğduğu yerdeydi. Yani doğuda. Bununla beraber Maya güneş tanrısı Knich Ahau, kelime anlamı olarak 4’ü ifade etmektedir. Bunun anlamının da şiddetle muhtemel olarak dört mevsim olduğu düşünülmektedir.

 • Hinduizm Güneş Tanrısı “Surya”

Dyaus Pitar’ın oğlu olarak bilinen Surya, Hinduizm’e göre güneş tanrısıdır. Kolları ve saçı altındandır. Bu şekilde sembolleşmiştir. Aynı zamanda savaş arabası bulunur ve bu araba yedi farklı at tarafından çekilir. Yedi rakamı ise yedi çakrayı hitap etmektedir. Surya’nın oğlunun ise Tvaştar olduğu bilinir.

Yukarıda en bilinen güneş tanrı ve tanrıçalarının isimleri verilmiştir. Hepsinin de insani özelliklere sahip oldukları görülür. Birilerinden doğmuş olmalarının yanında, çocukları da bulunur. Diğer güneş tanrı ve tanrıçalarının isimleri nelerdir? “Gezegenler ve Özellikleri” isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Diğer Güneş Tanrı ve Tanrıçaları

Diğer Güneş Tanrı ve Tanrıçaları

En çok bilinen ve duyulan güneş tanrı ile tanrıçaları dışında başkaları da vardır. Peki, onlar hangileridir?

 • Hitit Güneş Tanrısı “Arinna”
 • Norveç Güneş Tanrısı “Freyr”
 • Aztek Güneş Tanrısı “Huitzilopochtli”
 • İran – Pers Güneş Tanrısı “Hvar Khshaita”

Yukarıda adı geçen tanrı ve tanrıçalar dışında, çeşitli medeniyetlere ait tanrı ve tanrıçalar da bulunur. Bizler de bu içeriğimizde güneş tanrısı ve güneş tanrıları ile tanrıçalarının isimleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı bilgiler sunma şansına erişmişizdir.
Kategori: