Bakteri tek hücreli prokaryot canlılara verilen genel bir isimdir. Sadece mikroskop altında görülebilen bu canlılar mikrometre olarak ifade edilebilen uzunluklara sahip olurlar. Hemen hemen her yerde bulunabilirler. Toprakta, denizde, çeşitli yüzeylerde ve organizmaların bedenlerinde kendilerine yer bulabilirler. Bakterilerin oluşturduğu aile ekolojik dengenin önemli bir parçası olarak kabul edilir zira çürüme işlemi aslında tamamen bakterilerle alakalıdır. Günlük hayatta herkes öyle yada böyle bakterilerle etkileşim halindedir. Bakterilerin en sık kullanıldığı yerler yoğurt, kefir ve turşu yapımıdır. Benzer şekilde ekmek yaparken de bakteriyel faaliyetlerden faydalanılır. Ancak öte yandan bakteriler bünyeye büyük hasarlar veren hastalıkların da sorumlusudurlar. Zatürre ve stafilokok aureus gibi hastalıklara neden olurlar.

Ayrıca sitemizden etik nedir? Bilgilerine bakabilirsiniz.

Bakterilerin Özellikleri Nelerdir?

Bakteri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bakterilerin özellikleri şöyledir:

 • Bölünerek çoğalırlar. Çoğalmak için çeşitli yöntemleri vardır.
 • Ekstrem koşulların bulunduğu yerlerde hayatta kalabilirler. Aşırı sıcak, yüksek basınçlı yada radyasyon yüklü alanlarda yaşamlarını sürdürebilirler.
 • Organik maddeleri işleyerek doğaya kazandırırlar.
 • Yüzden fazla türde bakteri olduğu bilinmektedir.
 • Farklı şekillerde olabilirler.
 • Dünyadaki biyokütlenin büyük bir kısmı bakterilerden oluşur.

Bakterilerin Hücre Yapısı Nasıldır?

Bakteri hücrelerinin yapısı epey basit olarak kabul edilir ve sadece ribozom, sitoplazma ve hücre duvarından oluşur. Daha gelişmiş canlılarda bulunan çekirdek, mitokondri, koful, golgi, endoplazmik retikulum ve kloroplast gibi organeller bakterilerde kendilerine yer bulamazlar. Epey ilkel canlılar olan bakterilerin çoğalması temel bazı prensiplere göre gerçekleşir.

Bakteriler Nasıl Çoğalır?

Bakterilerin çoğalması aşağıdaki şu üç yolla gerçekleşir:

 • Eşeysiz çoğalma: Bakterilerin bölünerek çoğalması yaklaşık yirmi dakika sürer. Bu işlem için su, besin ve optimum derecede sıcaklık gerekir.
 • Sporla çoğalma: İdeal olmayan ortam koşullarında bakteri hücresi endospor oluşturur. Bu sayede bakterilerin ömrü uzamaktadır.
 • Eşeyli çoğalma: Kalıtsal çeşitlilik sağlayan yegane üreme biçimidir. Bu sayede bakteriler çeşitli şartlara karşı bağışıklık kazanırlar. Bu üreme biçimi düzensiz aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

Bakteri Nedir İle İlgili Video Anlatım

Bakterilerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bakterilerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Her bakteride mutlaka DNA ve RNA bulunur. Bir bakteri bu sayede çoğalır.
 • Enzim sistemi tüm bakterilerin ortak özellikleridir. Hücre içi faaliyetler bu enzimler sayesinde hızlandırılır.
 • Her bakteride ribozom bulunur. Ribozumun bakter hücreleri dahil tüm hücrelerdeki görevi protein sentezlemektedir.
 • Hücre zarı ve duvarı tüm bakterilerin ortak özelliğidir. Sitoplazmanın dağılmasını önleyen bu oluşumlar aynı zamanda bakteriyi dış etmenlerden korur.
 • Sitoplazma her hücrede kendine yer bulur. Hücresel faaliyetlerin işlenmesi ve organellerin korunması için bu sıvı gereklidir.

Ergonomi nedir? Hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Bakterilerin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Bakterileri birbirinden ayıran özellikler şöyle sıralanabilir:

 • Bazı bakterilerde kapsül bulunur. Bu kapsül bakterinin şeklinin diğerlerinden farklı olmasını sağlar.
 • Mezozom içeren bakteri de bulunmaktadır. Bu organelin üzerinde solunum enzimleri yer alır. Ökaryot hücrelerde mitokondri ne yapıyorsa prokaryot hücrelerde mezozom onu yapar.
 • Bazı bakterilerde kamçı vardır. Kamçılı bakterilerin avantajı diğerlerine oranla daha rahat hareket etmektir.
 • Endospor oluşturma her bakteriye özgü bir özellik değildir. Bu özellik sayesinde bir bakteri pek çok koşula adapte olabilir.
 • Pilus bulunduran bir bakteri kendisini başka bir bakteriye yapıştırabilir. Saç anlamına gelen pilus iki bakterinin üreme ihtimalini artırmaktadır.
 • Bir çeşit pigment olarak klorofil bazı bakterilerde kendine yer bulur.

Virüs Nedir?

Virüsler canlı hücrelere tutunarak çeşitli faaliyetlerde bulunan etmenler olarak tanımlanabilir. Başlı başına canlı yada cansız olarak kabul edilmezler lakin bu konuda henüz bir fikir birliği söz konusu değildir. Canlılığın ne olduğuna dair oluşturulan fikir birliğinden sonra virüslerin canlı mı yoksa cansız mı olduğu kararlaştırılabilir. Virüs olarak addedilen etmenler canlı hücrelere tutunup kendilerini çoğaltabilirler. Bitkilere, hayvanlara, bakterilere ve arkelere tutunmaları mümkündür.

Bakteri Ve Virüs Arasındaki Fark Nedir?

Bakteri ve virüsün arasındaki fark yaşamsal faaliyetlerle alakalıdır. Bir bakteri diğer canlılardan bağımsız bir biçimde yaşamını sürdürürken virüsler mutlaka bir konağa gereksinim duyarlar. İnsanların perspektifinden bakıldığı vakit bakteriler hem yararlı hem de zararlı olabilir. İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olan bakteri aileleri bulunduğu gibi bunu tehdit eden türler de mevcuttur. Virüsler ise sadece zarar veren unsurlardır. Bünyelerindeki genleri konak hücreler vasıtasıyla çoğaltırlar. Konak hücreler ölürler ve virüsler kendilerine başka bir hücre bulmaya çalışırlar.

Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Bakteri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bakterilerin neden olduğu hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 • Dizanteri
 • Kolera
 • Tüberküloz
 • Pnömoni
 • Menenjit
 • Staph enfeksiyonu
 • Nekrotizan fasiit

Dizanteri Nedir?

Dizanteri bir çeşit bağırsak enfeksiyonudur ve kanlı ishale neden olur. Hastalığın temel nedeni çeşitli hijyen önlemlerinin alınmamasıdır. Bir çeşit bakteri nedeniyle gerçekleşir ve bünyeye giren bakteri birkaç gün içerisinde kendini belli etmeye başlar. Dizanterinin belirtileri şöyle sıralanabilir:

 • Şiddetli karın ağrısı
 • Bitkinlik
 • Mukus kıvamında olan kanlı ishal
 • Yüksek seviyede ateş

Kişilerin başka insanlarla yakın temas halinde bulunmaması gerekir zira bu hastalık bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilir.

Merak edilen ebced hesabı nedir? Ayrıntıları yazımızdadır.

Kolera Nedir?

Kolera kendine özel bir bakteriye sahip olan bir çeşit bağırsak enfeksiyonudur. Bu bakterinin bulunduğu gıdaların yada sıvıların tüketilmesi yüzünden kişiler koleraya yakalanmaktadır. İshal, istifra ve kramp şeklinde kendini belli etmektedir. Bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler oldukça fazla miktarda su kaybederler ve bu nedenden dolayı epey bitap düşerler. Bu hastalık ölümcül bir hastalık olarak kabul edilebilir. Koleraya her sene neredeyse 5 milyon insan yakalanır ve bunların 100 bini hayatını kaybeder.

Tüberküloz Nedir?

Verem hastalığı olarak da isimlendirilen tüberküloz akciğerlere bulaşan mikropların sonucunda oluşan bir hastalıktır. Bu mikrobu bünyesinde tutan kişiler uzun süre herhangi bir belirti fark etmeyebilirler. Bu süreçte bünye mikropla savaşmakta ve kişilerde herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler henüz hasta bile olmadan bu mikropları bünyesinden atabilir ancak sistemi zayıf olan kişilerde verem mikropları aktif hale gelerek bünyeyi ele geçirmeye çalışır. Tüberkülozun belirtileri şu şekildedir:

 • On beş günden uzun süre öksürmek
 • Yüksek ateş
 • Geceleri fazla miktarda terlemek
 • Göğüs ağrısı
 • İştah kaybı
 • Kontrolsüzce kilo vermek
 • Bitkinlik

Hastalığın belirtilerini fark etmemek mümkün değildir zira tüberküloz epey ağır bir hastalık olarak kabul edilir. İleri derecede tüberküloz olan birisinde kanlı balgam bile görülebilir.

Pnömoni Nedir?

Zatürre olarak da isimlendirilen pnömoni bir çeşit akciğer iltihaplanmasıdır. Kaynağı genellikle bakterilerdir. Bağışıklığı zayıf olanlar, yaşlılar ve çocuklarda sıklıkla kendine yer bulmaktadır. Hastalığa neden olan mikroplar aslında ölümcül değildir. Bu nedenle çoğu kişide herhangi bir soruna neden olmazlar lakin bünyesi zayıf olan kişiler bu mikroplara büyük tepkiler verebilirler. Pnömoni belirtileri şöyledir:

 • Yüksek ateş
 • Yoğun öksürük
 • Balgam
 • Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
 • Baygınlık geçirme
 • Bulantı
 • İstifra
 • Sık nefes alıp vermek
 • Bitkinlik
 • Düşük tansiyon
 • Deri ve mukozada mavi renk

Menenjit Nedir?

Menenjit beyin ve omuriliği sarmakla sorumlu olan zarın enfeksiyon kapmasına verilen isimdir. Hastalığın seviyesi kişiden kişiye göre değişir. Kimisinde herhangi bir belirti göstermeyen hastalık başkalarında ölümcül olabilir. Bebeklerde, çocuklarda gençlerde sıklıkla görülmektedir. Bünyeye bir şekilde giren bakteriler kişilerde şu belirtileri oluşturur

 • Baş ağrısı
 • Yüksek ateş
 • Kusma
 • Ensede sertlik
 • Uykuya meyilli olmak
 • Havale geçirmek
 • Konsantre olmada zorluk yaşamak

Belirti gösteren bireyler ivedilikle doktor muayenesine tabi tutulmalıdır.

Ayrıca aspirasyon nedir? Bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
Kategori: