Bazı gelişmiş ülkelerde suç olarak çok ağır cezaları bulunan, bazı gelişmeye devam eden ve gelişmemiş ülkelerde ise çok az cezalandırılan veya hiç cezalandırılmayıp ödüllendirilen homofobiden bahsetmekteyiz. İnsanlar tarihleri boyunca eşcinsellik ilişkisine denk geldiler, herkesin bir tercihi olarak eşcinsellik insanlar için hiçbir zaman tehdit olmadı ve hiçbir zaman eşcinsel olan insanlardan başkalarına heteroseksüel insanlardan daha fazla zarar gelmedi. Aksine eşcinsellerin heteroseksüel insanlara göre daha az zarar verme potansiyeli olduğu bile bir gerçek.

Eşcinsel olmak, eşcinsel doğmak veya sonradan belirli sebeplerden dolayı cinsiyet değiştirmek gibi konular henüz Türkiye’de de üzerinde büyük sorunların olduğu konular arasında.

Homofobi Bir Faşizmdir!

Homofobi Nedir? – Homofobi Saldırısına Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Homofobik olan bir insandan herkese zarar gelebilir. Her an bir eşcinseli öldürme gafletine düşebilir, her an başkasına saldırabilir. Çünkü içerisinde heteroseksüel olmayanlara karşı canice bir öldürme duygusu bile olabilir. Homofobi sorununa sahip olan insanların büyük bir bölümü düzgün eğitim alamamış, düzgün iş sahibi olmayan kimselerden oluşmakta olup bazıları ise dünya genelinde başta Çeçenistan gibi bölgeler olmak üzere baskı nedeniyle homofobi tipine sahip insanlar olarak davranırlar.

ABD, Avrupa Ve İskandinavya’da Görmek Pek Mümkün Değil

Homofobi Nedir? – Homofobi Saldırısına Uğrayanlar Ne Yapmalı?

ABD, AB ve İskandinavya’da homofobinin ağır cezaları olabiliyor. Eğer bir insana karşı suç işlerseniz bu ülkelerde cinsiyeti ve cinsel yönelimi ne kadar farklı olursa olsun tarafsız hukuk sistemi büyük cezalar uyguluyor ve 20 yıla yakın cezalar verilebiliyor.

Türkiye’de ise homofobi suçları sık işlenen ülkelerden ve çoğu insan sadece arkadaş çevresinde ilgi çekmek ve kendi tercihlerini gizlemek, daha fazla üstte görünebilmek gibi saçma sapan nedenlerden dolayı homofobik davranabiliyor.

Türkiye’de İyi Cezalandırılmıyor

Homofobi Nedir? – Homofobi Saldırısına Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Homofobi suçları Türkiye’de iyi bir hukuk sistemi tarafından cezalandırılmıyor. Bunun tam tersine trans cinayetlerinde bazı hak ihlalleri bile olduğu medyada yankılanıyor. Türkiye’nin hukuksal zeminde bu konuya önem vermesinden önce normal hukuk düzeninde bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünenler olduğu gibi bu konunun normal düzenlemeler yapıldıktan sonra zaten kendi kendine çözüleceğine inanılıyor.

Polise Başvurun

Homofobi Nedir? – Homofobi Saldırısına Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Eğer biri veya birileri size karşı homofobik davranıyor, hakaret ediyor veya sizi fiziksel olarak darp ediyor ise hemen polise başvurun. ”Polis ne yapacak ki?” diye düşünmeyin, en azında yarın bir gün elinizde resmi bir kanıt olması açısından bir polis merkezine başvuru yaparak ilgililer hakkında şikayetçi olun. Devlet dairesinde veya polis merkezinde farkı bir ayrımcılığa uğrarsanız bu kişiler hakkında da tüm dünyada şikayet hakkınız olabilir. Bu tür bir durumda polis merkezinde veya başka bir kamu kurumunda da yasalara göre ırkçı veya homofobik bir saldırıya maruz kalırsanız hemen o an yasal haklarınızı kullanacağınızı belirtme hakkına sahipsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu için ne hukuksal olarak bu konuda size verilmiş haklar vardır. Homofobik saldırılar es geçilmemeli ve mutlaka bunların üzerine gidilmelidir. Hukuk sisteminde adaletli bir şekilde cezalandırılması gerektiği için bu konuda yapılacak şikayetlerde iç hukuk yolları tükenirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidebilir ve bu konuda kesin bir sonuç almaya daha yakınlaşabilirsiniz.

Kategori: