Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan insani koşullar, günümüzde sanayileşmenin artması ile kendini iyiden iyiye göstermeye başlamıştır. Çünkü bir insanın ağır şartlarda çalışması, kendi gücünün üstünde bir güç sergilemesi elbette ki başarılı sonuçları ortaya çıkarmayacaktır. Akabinde de iş verimi düşecektir. İşte bunun için ergonomi isimli bir bilimsel ünite ortaya çıkmıştır. Peki, ergonomi nedir? sizlere ergonominin içerdiği değerlerden bahsetmeye çalışalım.

Ergonomi Ne Demek?

Ergonomi Nedir?

Ergonomi; teknik ve en önemlisi de doğal yönlerle; insan, çevre ve makine arasındaki uyumluluklarını inceleyen, yaşamın insan için daha uygun bir hale gelmesini sağlayan bilimsel ünitedir. Yani kısaca, insanların yaşamlarının, makine ve çevre ile uyumlu hale getirilmesi, ergonomi olarak adlandırılır. Yunanca kökenli olan bu kelime; insan yasası olarak da bilinmektedir.

Ergonominin Önemi Nedir?

İşgücünün en önemli tarafı olan insanın, yaşamın içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan bu bilimsel ünite, son zamanlarda önemini artırmaya başladı. Çünkü insan ne kadar kendini rahat hissederse ve çalışma koşulları ona göre uygun hazırlanırsa, elde edilecek olan başarı da bu kapsamda artacaktır. Peki, ergonominin önemi nedir? Sizlere bundan bahsedelim.

 • İnsanın, herhangi bir problem ile karşılaşmadan, sağlıklı ve rahat bir şekilde ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olmak,
 • Standardizasyonun denetlenmiş olması ve gerekli bir çalışma düzeninin sağlanması,
 • Ekipmanların kullanımının, ideal seçenekler çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma alanlarının, insanın yapısına uygun olarak düzenlenmesi,
 • İnsanlar için her türlü avantajı ortaya çıkaran çalışma alanlarının oluşturulması ve
 • Temel işgücü sağlayıcısı olan insanın, işgücüne katılırken kendini rahat hissetmesine yardımcı olmak, ergonominin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıdaki öncüller ile ön plana çıkan ergonomi, insanın işgücü faaliyetlerine rahat bir şekilde katılması için her türlü değerlendirmeyi göz önünde bulundurmaktadır. Çünkü insan ne kadar rahat olursa, işgücünden elde edilecek olan fayda da o kadar artacaktır.

Ergonomik Nedir?

Ergonomik Nedir?

Ergonomi nedir? Ergonomi kelimesi, insanın yaşam koşullarının; teknik, çevre ve duygu faktörlerine göre düzenlenmesine yardımcı olmayı tanımlamaktadır. İşte ergonomik kelimesi de bu çerçevede düşünülebilir. Yani, insanın yaşam koşullarına uygun olan, rahat çalışmasını sağlayan ve diğer insana yönelik kavramların sağlanması, ergonomik olarak adlandırılır. Yani ergonomik kelimesi, insana uygun olarak tanımlanabilir.

Ergonomi Nasıl Sağlanır?

İnsan için en uygun ortamı hazırlamayı amaçlayan ergonomi, bunun sağlanması için bazı faktörleri içerisinde barındırmaktadır. Peki, ergonomi nasıl sağlanır? Şimdi size bunu daha kapsamlı bir şekilde açıklamaya çalışalım.

 • İnsanın bir sosyal hayatı vardır. Bu nedenle sosyal açıdan bir çalışma ortamının oluşturulması gerekir.
 • Güvenlik, sağlık ve bu kavramların entegre bir şekilde çalışma ortamına uygulanmalıdır.
 • Çalışma alanlarında bulunan ve işin gerçekleştirilmesine yardımcı olan ekipmanlar, çalışma alanına göre değil de, insana uygun olarak tasarlanmalı ve düzenlenmelidir.
 • İnsanın kapasitesi ne ise, ona verilmesi gereken iş de kapasitesi kadar olmalıdır. Çünkü kapasitesinin üzerinde bir performans beklemek, insanın doğasına aykırıdır.

Yukarıda da net bir şekilde gördüğünüz üzere, ergonomi kavramı iş sağlığı ve güvenliği için de çok önemli bir yere sahiptir.

Ergonomi ve İş Güvenliği İlişkisi

Ergonomi ve İş Güvenliği İlişkisi

Çalışma ortamında, çeşitli sebepler çerçevesinde kazalar meydana gelebilir. Bunlara, iş kazaları adı verilmektedir. Ancak insanın, çalışma ortamında güvenliğinin de sağlanması gerekir. İşte bunun için de, insanların iş kazalarına maruz kalmamaları için, gerekli olan tüm tedbirlerin önceden ve iş sırasında alınması, iş güvenliği kavramını ortaya çıkarmaktadır.

Ergonomi, iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan, bunun için de gerekli şartları gerçekleştiren bir bilimsel ünitedir. Yani genel çerçevede iş güvenliğinin sağlanması için, ergonomi biliminin faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerekir. Buradan hareketle, ikisinin birbirine entegre bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.

Ergonominin İlişkili Olduğu Bilim Dalları

Her bilim dalı, farklı bilim dalları ile ilişki içerisinde olur. Diğer bilim dallarına istatistiksel, amaç ve uygulanış açısından da fayda sağlar. Aynı şekilde, o bilim dallarından, bahsedilen faktörler çerçevesinde faydalanır. Peki, ergonominin ilişkili olduğu bilim dalları hangileridir?

 • Tıp
 • Mimarlık
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Fizyoloji
 • Anatomi
 • Biyoloji
 • Antropoloji
 • Hukuk

Yukarıdaki bilim dalları ile yakından ilişkili olan ergonomi, insanın yaşamını olması gerektiği hale getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle günümüz koşullarında verimli çalışma gerekleri için ergonomi çok önemli bir yere sahiptir.

Ürün Tasarımında Ergonominin Önemi Nedir?

İnsanın çalışma ve günlük yaşantısında kullandığı ekipmanlar birbirinden farklıdır. Ancak masa ve sandalye gibi ekipmanlar iki alanda da kullanılsa da, ürünün tasarımlarının birbirinden farklı olması gerekir. Yani buradan hareketle, ürün tasarımında ergonominin önemi çok büyüktür.

İş yerinde kullanılan masa ve sandalyelerin, insanın çalışma yaşantısına göre düzenlenmesi gerekir. Bunun sonucunda da verimlilik artış gösterir. Ancak günlük yaşantımızda ve evimizde, verimlilik göz önünde bulundurulmaz. Daha çok sağlığa uygun olması göz önünde bulundurulur. Bu nedenle evlerimizde kullandığımız masa ve sandalyeler ile iş yerimizde kullandıklarımız, ergonomi açısından farklı şekillerde tasarlanması gerekir. Esas olan, insanın uyumlu bir şekilde yaşamını sürdürmesidir.

Ergonomi Örnekleri Nelerdir?

Ergonomi Örnekleri

Ergonomi nedir? İnsanın yaşantısını kolaylaştıran, ona kendini rahat hissetmesini sağlayan bilimsel ünite, ergonomidir. Peki, ergonomi örnekleri nelerdir?

 • Çalışma alanlarında kullanılan ekipmanların, ulaşılabilecek, rahatlıkla kullanılabilecek bir şekilde düzenlenmesi,
 • Kişinin yatağının, sağlığına uygun olarak düzenlenmesi ve tasarlanması,
 • Masa ve sandalyelerin, çalışma alanları veya evlerde, uygun standartlar çerçevesinde düzenlenmesi, ergonomi için verilmesi gereken örnekler arasında gösterilebilir.

Yukarıda da gördüğünüz üzere, ergonomi ile insanların yaşamlarının daha konforlu hale gelmesi sağlanabilmektedir.

Bu içeriğimizde sizlere, ergonomi nedir? sorusunun cevaplarını detayları ile birlikte vermeye çalıştık. Böylece ergonominin bir bilimsel ünite olduğundan ve insanın yaşantısı açısından çok önemli bir yere sahip olduğundan bahsettik. Umarız size faydalı bilgileri ulaştırabilme şansına sahip olabilmişizdir.

Kategori: