Arap alfabesi ile ilgili olan Ebced, Ebûced olarak da halk arasında anılmaktadır. Peki, Ebced ve Ebced hesabı nedir? sizlere biraz bunlardan bahsetmeye çalışalım. Çünkü hem harflere, hem de harflerin karşılığı olan harf dizilerine tekabül ediyor. Bu nedenle pek çok analizin yapılmasında da kullanılan Ebced hesabı, Arap alfabesinin terimlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Şimdi sizlere bu terimin genel anlamından bahsetmeye çalışalım.

Ebced Nedir?

Ebced, yukarıdaki anlamlarından ziyade, aynı zamanda harflerin unutulmamasını sağladığı için çok önemli bir yere sahiptir. Yani Arap alfabesinin akılda kalıcılığını artırmak için bu terim dikkat çeker. Aynı zamanda harf dizilerine karşılık gelmesinin akabinde, bu dizide yer alan her harf için de bir değere sahiptir. Bu değer ise rakamlardır. Yani alfabedeki her harf ve dizi için bir rakam bulunmaktadır. Peki, Ebced ile ilgili olarak diğer bilinmesi gerekenler nelerdir?

  • Arap alfabesinde yer alan harflerin tamamı için 1’den başlayarak, 1000’e kadar çeşitli değerler verilmiştir. Bu değerler çerçevesinde de analizler gerçekleştirilmektedir.
  • İstanbul’un Fethi için bile Kuran-ı Kerim’de bir kelime bulunduğu göz önünde bulundurulursa, bu kelimenin Ebced hesabına göre karşılığı da 1453 yılını anlamlandırmaktadır. Bu kelime ise “Âherûn” olarak bilinir.
  • Ebced hesabıyla, İslamiyet ile ilgili önemli dini tarihlere de ulaşılmaktadır. Bugünün dini tarihleri Ebced hesabı ile de değerlendirildiğinde, doğru sonuçlar ortaya çıkar. Genel çerçevede düşünüldüğünde, belirli durumlarda Ebced hesabına başvurmak çok doğrudur.

Yukarıda da görüldüğü üzere, Kuran-ı Kerim’de geçen kelimelerin Ebced hesabı ile karşılıklarına bakıldığında, çok doğru sonuçların ve önemli tarihlerin bilindiği gözlemlenebilmektedir.

Ebced Hesabı Kesinlikle Doğru Sonuçları Verir Mi?

https://www.youtube.com/watch?v=vpAsChrj0Hc

Kuran-ı Kerim, Müslümanlık için indirilmiştir. Mutlak doğrudur, ancak Kuran-ı Kerim’deki bilgilerin yorumlanması insan aklı ile gerçekleştirildiği için, mutlak doğruları bizlere vermeyebilir. Bu durumda da hatalar ortaya çıkar. Kuran-ı Kerim’in yanlış olduğu sonuçlarına bile ulaşılabilir. Bu nedenle elde edilen verilerin bir hesaplama olduğu unutulmamalı, insanların hata yapma lükslerinin çok yüksek olduğu düşünülmelidir. Yani, Ebced hesabı bir seçenektir. Ancak elde edilen sonuçlara mutlak doğru demek de kesinlikle yanlıştır. Çünkü doğru olan, Kuran-ı Kerim’dir.

Kuran-ı Kerim’de bazı ayetlerin yorumlanması mümkündür. Bu da bizlere nitekim belirli sonuçları verir. Ancak Kuran-ı Kerim’i baştan sona yorumlamak imkansızdır. Bunun için bir seçenek olan Ebced hesabı da, yorumlamanın farklı bir tipidir. Yani kesin sonuç çoğu zaman elde edilemez. Yalnızca bir yorumdur.

Ebced Hesabında Basamak Değerleri

Günümüzün matematiğinde önemli bir yer tutan basamak analizinin karşılığı Ebced hesabında da bulunur. Bunun sebebi, Arap harflerinin kolay ezberlenmesi ve akılda tutulmasıdır. Şimdi sizlere basamakların karşılığı olan kelimelerden bahsedelim.

  • Birler Basamağı: Arap alfabesinin ilk 9 harfi, birler basamağını oluşturur. Bu basamağın Ebced hesabındaki karşılığı da, “âhâd” olarak bilinmektedir.
  • Onlar Basamağı: Arap alfabesindeki ikinci 9 harf ise, onlar basamağına karşılık gelir. Bu çerçevede verilen değerler de, onlar basamağına göredir. Ebced hesabındaki karşılığı ise “âşâr” olarak bilinmektedir.
  • Yüzler Basamağı: Üçüncü konumda yer alan 10 harf ise, yüzler basamağına karşılık gelmektedir. “Miât” olarak Ebced hesabında anlamlandırılmakla beraber, yüzler basamağındaki rakamsal değerler verilmiştir.

Ebced hesabının matematikteki basamak değerleri yukarıdaki gibidir. Hesaplamalar yapılırken ve harfler ezberlenirken bu değerler dikkat çekici bir şekilde kullanılmaktadır.

Ebced Hesabı Değerleri Nelerdir?

Ebced Hesabı Değerleri

Yukarıdaki resimde de gördüğünüz üzere, her harfe karşılık gelen 1’den 1000’e kadar değerler verilmiştir. Bu değerler, Ebced hesabının temelini oluşturur. Peki, Ebced hesabı ile ilgili olarak hesaplamada hangi hususlar dikkat çekmektedir?

  • Günümüze kadar Ebced değerlerinin ortaya çıkarılması aşamasında farklı iddialar ortaya atılmış ve bu çerçevede farklı hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere, bu hesaplamalardan ortaya çıkan değerler mutlak doğru değildir.
  • Cümmel de İslam âleminde Ebced’de olduğu gibi çeşitli hesaplamalarda kullanılmıştır.
  • Ebced harflerinin dizilişlerine göre farklı değerler verilmesi de, bu değerlerin önemini ortaya çıkarmıştır. Çünkü verilen değerler ile hesaplamalar yapılabilmiştir.

Ebced hesabı yapılırken, bu tür bilgilerin öğrenilmesi gerekir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim’deki kelimelerin ve cümlelerin bu şekilde bir tarihi hitap etmesi de çoğu zaman yanlış sonucu verecektir. Bu nedenle çıkan sonuçlara körü körüne inanmak kesinlikle yanlıştır. Üstelik Kuran-ı Kerim’i birebir yorumlamak da imkansızdır.

Ebced Hesabı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ebced Hesabı Nedir?

Kuran-ı Kerim’i okumak ve anlamak elbette ki her Müslümanın görevidir. Ancak burada önemli olan, anlamlandırmanın ileri boyuta ulaşmamasıdır. Çünkü rakamlar ile değer verip, bu değere körü körüne inanmak, Allah korusun ki Allah’a şirk koşmak ile aynı değerde olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir.

Ebced hesabına göre evlilik öğrenmek, hesap yapmak, isim değerlerini hesaplamak ve daha pek çok farklı amaç, sizlere doğru sonucu vermeyebilir. Bu nedenle hayatınızı Ebced hesabındaki değerlere göre şekillendirmeniz elbette ki tamamen yanlış olacaktır. Ebced hesabı ile ilgili olarak gerekli bilgi elde edilmeden de, bu hesaplamaları yapmamak en doğrusudur.