1. Alâeddin Keykubad döneminde gerçekleşen olaylar şu şekildedir:

  • Alâeddin Keykubad döneminde Asya’da büyük bir tehlike haline gelmiş olan Moğollara karşı sıkı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere göre doğudaki kale ve surlar tamir edilmiş, geliştirilmiş ve komşu devletler ile ittifaklar kurulmuştur.
  • Alâeddin Keykubad, Akdeniz bölgesinde önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Alanya’yı, 1223 yılında topraklarına katmıştır. Ardından Alanya’ya bir tersane açmıştır. Bu olay ile Selçukluların denizcilikte büyük bir gelişme göstermesi sağlanmıştır.
  • Selçuklular, Akdeniz’den sonra Karadeniz’de de yoğun faaliyet göstermişlerdir.
  • Moğol tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Cengiz Han ile iyi geçinmek isteyen 1.Alaaddin Keykubat, Moğollardan kaçan Selçuklu sınırlarına gelen Harzemşahlara da iyi bir davranış sergiler. Fakat Celaleddin Harzemşah’ın Selçuklulara ait olan Ahlat’ı alıp tahrip etmesi sonucu ilişkiler bozulmuştur.
  • Erzincan’ın yakınlarında yapılan Yassı Çemen Savaşını Alâeddin Keykubad kazanmıştır. Bu savaşın ardından Harzemşahlar kesin olarak yıkılmıştır. Harzemşahların yıkılması ile birlikte Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasındaki tampon görevi gören bölge yok olmuştur.
  • Alâeddin Keykubad’ın ölümü sonrasında Türkiye Selçukluları eski gücünü kaybeder ve yıkılma sürecine girerler.

Moğol Tehlikesi için Alınan Önlemler Nelerdir?

Mogol Tehlikesi icin Alinan Onlemler Nelerdir

Moğol tehlikesine karşı Alâeddin Keykubad’ın aldığı önlemler şunlardır:

  • Eyyubiler ile ittifak yapıldı.
  • Konya, Sivas ve Kayseri gibi büyük şehirlerin surları tamir edilir. Böylece savunmayı güçlendirir.
  • Moğollar ile ilişkilerin iyi tutulması sağlanmıştır, elçi gönderilmiştir.
  • Moğollar ile mücadele eden Harzemşahlar desteklenmiştir.

1.Alâeddin Keykubad’ın Eserleri Nelerdir?

1.Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılan eserler, genel olarak Anadolu’da bulunmaktadır. Yaptırılan kervansaray, kale ve saray kalıntıları ise halen Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde mevcuttur. 1.Alâeddin Keykubad devri eserleri arasında, inşa edilme tarihi bilinmeyen 2 saraydan birisi Kayseri yolu üzerindeki Keykubadiye Sarayı ve Konya – Beyşehir yolunda yer alan Kubadabad Sarayıdır. Bu saraylar dışında bugün izi kalmasa da vakfiyesi kayıtlarda geçen Konya Darüşşifası bulunur. Konya’daki sağlık tesisleri arasında ise 1236 yılında yaptırılan bir ılıca da bulunmaktadır. Son olarak Niğde’de bulunan Alaaddin Camii, Alâeddin Keykubad adına Beşare Bin Abdullah tarafından yaptırılan bir camidir.

1.Alaaddin Keykubat’ın Popüler Kültürdeki Yeri Nedir?

1.Alaaddin Keykubatin Populer Kulturdeki Yeri Nedir

Alâeddin Keykubad’ın popüler kültürdeki yeri için Mahperi Hatun ile evliliği, Fransız yazar Gisele tarafından yazılan Mahperi Hatun ve Amerikalı yazar Katherine Branning’in yazdılığı Ay Sultan isimli romanlar örnek verilebilir. Ayrıca 1.Alaaddin Keykubat, 2014 – 2019 yılları arasında TRT 1’de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Burak Hakkı tarafından canlandırılmıştır. 2018 yılında ise yayımlanan bir sinema filmi olan Direniş Karatay’da Cahit Kayaoğlu tarafından canlandırılmıştır.

1.Alaaddin Keykubat’ın Ölümü Nasıldır?

1.Alâeddin Keykubad’ın ölümü, Amid seferi hazırlıkları yapılırken hazırlıklar sırasında misafirlerini ağırlarken yediği kuş etinden zehirlenerek 31 Mayıs 1237 tarihinde vefat etmiştir. 1.Alâeddin Keykubad’ın, oğlu Gıyaseddin Keyhusrev tarafından zehirlendiği de söylentiler arasında yer almaktadır.