Çamlıca’daki Eniştemiz eserinin sahibi, Abdülhak Şinasi Hisar’dır. Abdülhak Şinasi Hisar, Çamlıca’daki Eniştemiz romanını 1944 yılında yazmıştır.

Çamlıca’daki Eniştemiz Türü Nedir?

Abdülhak Şinasi’nin Çamlıca’daki Eniştemiz eserinin türü, romandır. Türk Edebiyatı için önemli romanlar arasında yer alır.

Çamlıca’daki Eniştemiz Kahramanları Kimlerdir?

camlicadaki enistemiz kahramanlari kimlerdir

Çamlıcakdaki eniştemiz romanının karakteri, şu kişilerdir:

 • Deli Enişte: Çamlıcadaki Eniştemiz adlı eserde konu edinmiş olan eniştedir. Bu eniştenin akıl sağlığının yerinde olmadığı herkesçe fark edilen bir durumdur. Bununla beraber enişte, yaşamaya, kadınlara ve zevke çok düşkün bir karakterdir.
 • Hala: Yazar ağzından anlatılan eserde, eniştenin eşi yani yazarın halası da vardır. Hala, eniştenin aksine çok sakin, dengeli ve ahlaklı bir kadındır. Uzun yıllar boyunca kocasına tahammül etmiş, ancak yıllar geçmesinden ve eniştenin her geçen gün daha da dengesizleşmesinden dolayı sabrı taşmış, romanın sonlarına doğru enişteyi terk etmiştir.
 • Hacı Vamık Bey: Hacı olarak tanınan ancak ahlak ile pek işi olmayan, romanda dalkavukluğu ile ortaya çıkan ve deli eniştenin babası olarak çizilmiş karakterdir. Çamlıcadaki eniştemiz romanında önemli bir yere sahiptir, çünkü oğlunun vali olmasını kendi sağlamış ve kendi kazandığı her şeyi de çevresinde olan insanların hatırı ile yapabilmiştir.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserleri Nelerdir?

Abdülhak Şinası tarafından yazılmış olan eserler, şöyle sıralanabilir:

 • Fahim Bey Ve Biz
 • Çamlıca’daki Eniştemiz
 • Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı Ve Şeyhliği
 • Boğaziçi Mehtapları
 • Boğaziçi Yalıları
 • Geçmiş Zaman Köşkleri
 • Geçmiş Zaman Fıkraları
 • Aşk İmiş Her Ne Var Alemde
 • İstanbul Ve Pierre Loti
 • Yahya Kemal’e Veda
 • Ahmet Haşim: Şiiri Ve Hayatı

Abdülhak Şinasi Hisar Hangi Döneme Aittir?

Abdülhak Şinası Hisar’ın eser verdiği dönemden dolayı dahil olduğu dönem, Cumhuriyet Dönemidir. Yazar, ilk eserini 1942 yılında vermiş ve bu eserle beraber ismini Cumhuriyet Dönemine yazdırmayı başarmıştır.

Çamlıca’daki Eniştemiz Ne Zaman Yazıldı?

camlicadaki enistemiz ne zaman yazildi

Ünlü eserin yazıldığı yıl, 1944’tür. Abdülhak Şinası Hisar, 1944 yılında yalnızca Çamlıca’daki Eniştemiz adlı eserini yazmıştır.

Abdülhak Şinasi Hisar Ne Şairidir?

Abdülhak Şinası Hisar’ın şair olarak tanınmasını sağlayacak fazla eseri mevcut değildir. Ancak Hisar, yazmış olduğu romanlarında izlenimci yani empresyonist olarak tanınan kişiler arasında yer alır. Özellikle anı türünde yazmış olduğu eserlerin neredeyse tamamında uzun ve güzel olarak tanımlanan tasvirleri mevcuttur.

Ali Nizami Bey Hangi Roman Karakteridir?

Ali Nizami Bey karakteri ile ortaya çıkmış olan roman, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği’dir. Çamlıca’daki Eniştemiz romanı gibi Abdülhak Şinasi Hisar’a ait olan bu romanda, Ali Nizami Bey karakteri ile çok zengin olan birinin her şeyini kaybetmesinden sonra büyük bir değişimin içine girebileceğini ve bu değişimle beraber aslında huzuru da kolaylıkla bulmasını sağladığını göstermek istemiştir.
Kategori: