Kombinasyonel düşünme biçimi, var olan bir problemin farklı alt sorunlara ayrılması durumlarında kullanılan ve önce alt problem olarak görülen sorunların çözümlendirilerek birleştirilmesidir. Alt problemlerin tümünün birleştirilmesi, ana problemin çözümünü verir. Bu yönteme kombinasyonel düşünme adı verilir ve problem sahibi olan kişi, bu yöntem sayesinde çeşitli sorunlarını farklı yöntemlerle aslında daha kolay çözebileceğini öğrenir.

İkonik Düşünme Nedir?

İkonik düşünme tekniği, var olan bir sorunun hayal gücü kullanılarak çözülmeye çalışılmasıdır. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi eğitiminde oldukça aktif kullanılan metotlar arasında yer alır. Bu tekniğin kullanımının asıl amacı hem sağ hem de sol beynin aktif olarak kullanılmasıdır.

Saçaklı Düşünme Nedir?

Saçaklı düşünme yöntemi, herhangi konuda yaşanan bir sorunun her zaman birden fazla çözüm yöntemi olduğunun kavranması amacıyla öğretilen düşünme tekniklerinden biridir. Bu düşünce yöntemi aynı zamanda kişilerin hayatlarından at gözlüklerini çıkarmalarına yardımcı yöntemlerden biri olarak da bilinir. Ergenler veya çocuklar, objektif düşünmeyi bu yöntem sayesinde daha kolay öğrenebilirler.

Güdümlü Düşünme Nedir?

Gudumlu Dusunme Nedir

Güdümlü düşünce tarzı, eskiyi örnek alan ve eskinin izinden gidilmesi gerektiğini savunan düşünce biçimidir. Kombinasyonel düşünme ile çok zıt olan güdümlü düşünme, çağdaşlık ve modernliği reddeder. Güdümlü düşünceye göre geçmişten gelen her şey olduğu gibi kabul edilmelidir.

Doğrusal düşünme Nedir?

Doğrusal düşünme mantığı, var olan herhangi bir sorun için üretilebilecek olan en iyi çözümün düşünülmesi ve bu çözüm çerçevesinde hareket edilerek çözüme gidilmesidir. Doğrusal düşünme akılcıdır. Aklı esas almasından dolayı da her zaman asıl sorun için en mantıklı çözümün sunulmasını ister.

Hipotetik Düşünme Nedir?

Hipotetik düşünme biçimi, yaşanmış ve bitmiş bir durum için olan haricinde yaşanması mümkün olan sonuçların değerlendirmesi ile varsayımsal bir tez ortaya konmasıdır. Hipotetik düşünme, değiştirilemeyecek yaşanmışlıklar üzerine yapılabilir. Tarihi olaylar ve bilimsel gelişmeler gibi durumlardan, yaşanmış ve bitmiş şeyler farklı şekillerde yaşanmış olsaydı şu an bu durumlardan nasıl etkilenileceği konusu da öğrenen kişilere soru olarak yöneltilir ve cevap vermeleri talep edilir.

Empatik Düşünme Ne Demek?

Empatik Dusunme Ne Demek

Empatik düşünme tekniği olarak bilinen yöntem, herhangi bir sorunun çözülebilmesi veya durumun düzeltilebilmesi için empati yapılması, yani söz konusu durum içinde olan kişilerin yerine kendinin konulması ile düşünmeye devam edilmesidir. Empatik düşünce, kişilerin kendilerini var olan asıl şartlar içinde nasıl görebileceklerini fark etmeleri açısından önem taşıyan düşünce tekniklerinden biridir.

Olasılıklı Düşünme Ne Demek?

Olasılıklı düşünce yöntemi, çözülmesi gereken herhangi bir olayın farklı türevleri için de varsayım üretme ve tümünü ortaya çıkarma yöntemidir. Bu yöntemde genellikle beyin fırtınası düşünce tekniği kullanılır ve kombinasyonel düşünme ile de yakın olarak görülen teknikler arasında yer alır. Olasılıklı düşünce de kombinasyonel düşünme ile benzer özelliklere sahiptir.
Kategori: