Kardiyovasküler hastalıkların tanımı, kalp ve damar hastalıklarının genel adı biçiminde yapılmaktadır. Dolaşım sistemi hastalıklarının tamamı kardiyovasküler hastalıklar kapsamına girmektedir.

Her ne kadar bu tip rahatsızlıkların sebepleri çeşitlilik gösterse de en sık rastlanılan nedenlerden ikisi ateroskleroz ve hipertansiyondur.

Dünya genelinde en sık rastlanılan ve ölümlere en çok sebebiyet veren hastalıkların başında yer alan damar ve kalp hastalıklarına örnek olarak kalp, beyin ve böbrek damarlarını etkileyen hastalıklar verilebilmektedir.

Kardiyovasküler rahatsızlıklara en sık rastlanılan yaş grubu, ileri yaş yetişkinleridir. Özellikle de geçmişinde tansiyon rahatsızlığı ve sigara kullanımı bulunan bireylerde görülme sıklığı arttığından bu bireylerin düzenli periyotlarla sağlık kontrolüne girmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kardiyovasküler nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara bakalım.

Lesitin nedir? Faydaları nelerdir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kardiyovasküler Hastalıkların Çeşitleri

Kardiyovasküler Nedir? Kardiyovasküler Hastalıklar Nelerdir?

Kardiyovasküler hastalıkların türleri oldukça fazla olduğundan şu şekilde gruplamak doğru olacaktır:

 • Koroner kalp ve arter rahatsızlığı
 • Kalp kası rahatsızlığı (Kardiyomiyopati)
 • Kalp yetmezliği ve kor pulmonale (kalbin sağ tarafında yetmezlik)
 • Kalp ritmi anormallikleri (Kardiyak aritmiler)
 • Hipertansif kalp hastalığı
 • Kalp kapakçığı hastalıkları
 • Periferik arter hastalığı
 • İnme ve serebrovasküler rahatsızlıklar
 • İnflamatuar kalp hastalığı (endokardit, miyokardit ve inflamatuar kardiyomegali)

Kardiyovasküler Rahatsızlıklardaki Risk Faktörleri

Türkiye’de her yıl yüz elli bin ila iki yüz bin kişi, yalnızca kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’deki kalp krizi verilerinin çok daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi kardiyovasküler hastalıkların risk grubunu oluşturan pek çok etmenin varlığından söz etmek mümkündür. Sıralanan niteliklere sahip bireyler, yapılan araştırmalar sonucunda en çok kalp ve damar hastalıklarına yakalanma potansiyeli olan kişiler olarak öne çıkmaktadır.

 • Hipertansiyon
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Yüksek kolesterol seviyesi (dislipidemi)
 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Ailede kalp hastalığı öyküsü bulunanlar
 • Aşırı stres
 • Yetersiz fiziksel aktiviteli bir yaşam sürenler
 • Obezite ve sağlıksız beslenme

Bunların yanında ileriki yaşlardaki bireylerde de kardiyovasküler hastalıkların görülme oranı arttığından geçkin yaştaki kişilerin de konuya ekstra hassasiyet göstermeleri gerektiği önerilmektedir.

Son olarak her ne kadar cinsiyet bazında değerlendirildiğinde kadınlar ve erkeklerin bu hastalıklara yakalanma oranının aşağı yukarı eşit olduğu görülse de kadınların bu hastalıklara yakalanma yaşının, erkeklerle kıyaslandığında daha ileride olduğu görülmektedir. Toplum tarafından cinsiyetlere dayatılan birtakım olguların da buna sebep olduğu kanıtlanmıştır. Çalışma hayatında kadınlara kıyasla daha aktif olan ve vücudu yorulan, bununla beraber sigara ve alkol tüketme oranı daha yüksek olan erkek bireyler, kalp ve damar rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlere, kadınlarla kıyaslandığında çok daha erken yaşlarda yakalanmakta ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler.

Fermante nedir? Fermantasyon nasıl yapılır? Detayları yazımızdadır.

Kardiyovasküler İle İlgili Video Anlatımı

Kardiyovasküler nedir konusuyla ilgili izleyebileceğiniz bilgilendirici bir video.

Kalp ve Damar Hastalıklarının Teşhis Yöntemleri

Kardiyovasküler hastalıklarda tanı yöntemleri beş grup altında incelenmektedir.  Bu metotlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Efor Testi
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-Talyum Sintigrafisi
 • Holter Testi (Ritim ve Tansiyon)
 • Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu)

Elektrokardiyografi, elektrik akımı ile kabin şekillendirilmesidir. Bazı kalp rahatsızlıkları EKG üzerinde bir değişime neden olduğundan, tespit edilmeleri açısından büyük önem taşıyan yöntemlerden biridir.

Efor testi hastayı biraz yorarak değerlerini ölçmeyi hedefleyen teste denir. Kişi bir bant üzerinde yürütülür ve EKG kayıtları alınır. Özellikle koroner arter hastalıkları ile ritim bozukluklarının tespitinde yararlanılan bir metottur.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ya da diğer adıyla Talyum Sintigrafisi, kalbin nükleer biçimde görüntülenmesidir. Talyum-201 veya Tc-99m MIBI gibi radyoaktif maddelerin damar ylu aracılığı ile verilmesinin ardından nükleer bir kamera ile, bu maddelerin kalp ve damar sistemi ve kalp kasına yayılımı incelenmektedir. Özellikle damarların daralması gibi durumlar söz konusu olduğunda teşhis için kullanılan yöntemlerden biridir.

Holter testinde ise ritim holteri ile kişinin 24 saat süreyle kalp ritmi kaydedilmektedir. Özellikle çarpıntı ya da bayılma gibi şikayetler ile hastaneye başvuran hastaların ritim bozukluklarının teşhisleri için sıklıkla kullanılmaktadır.

Son olarak ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları ile görüntülenmesine verilen addır. Kalbin görüntülenmesi ile gerek doğumdan gelen kalp yetmezlikleri gerekse de kapak hastalıkları ve HT gibi kardiyovasküler hastalıkların tespiti yapılabilmektedir.

Kardiyovasküler Rahatsızlıklar ile Psikoloji

Kardiyovasküler Nedir? Kardiyovasküler Hastalıklar Nelerdir?

Kardiyovasküler rahatsızlıkların insan psikolojisine etkisi en başta yoğun strestir. Hemen her hastalık vücudu olumsuz etkilediğinden ve beyin de beden ile doğrudan ilişkili olduğundan bireyler, psikolojik bakımdan az ya da çok etkilenmektedir. Ancak bu etki, bazı hallerde daha büyük bir negatiflik yaratabilmektedir. Mide problemi yaşan bir birey ile kalp rahatsızlıkları ya da kanser gibi ciddi hayati risk barındıran hastalıklara sahip olan bireylerin aynı stresi duyduklarını söylemek mümkün olmayacaktır.

Psikopatoloji ve kardiyovasküler hastalıklar birbirlerini çift yönlü olarak etkilemektedir. Yani hem psikopatolojik sorunlar kalp ve damar rahatsızlıkları oluşumu riskini attırmakta hem de bu rahatsızlıklar, stres ve daha birçok psikopatolojik sorunun gelişimine neden olmaktadır. Özellikle sigara ve yüksek kolesterol, kişilik yapısından etkilenen sağlık problemleri olduğundan, bu karakterdeki bireylerde kardiyovasküler hastalıkların görülme olasılığının çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Holozoik beslenme nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kardiyovasküler Nedir Konusuyla İlgili Sıkça sorulan Sorular

Kardiyovasküler sistem nedir?

Kardiyovasküler sistem, kalp ve damar sisteminin bütününe verilen addır.

Kardiyovasküler hastalıklarda beslenmenin önemi nedir?

Sağlıksız beslenme düzeni ve obezite, kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açan etmenlerden biri olduğundan beslenme, bu tip rahatsızlıklarda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle kolesterole de sebebiyet veren doymuş yağlı gıdaların tüketiminden kaçınılmalı ve dengeli bir beslenme düzeninin yanında fiziksel aktiviteler de günlük rutinlere dahil edilmelidir.

Kardiyovasküler hastalıkların tedavisi var mıdır?

Evet, gerek cerrahi müdahaleler gerekse ilaçla tedavi yöntemleri ile kardiyovasküler sistemden kaynaklı rahatsızlıkların tedavi edilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Kardiyovasküler nedir konusuyla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Kategori: