Hinduizm tanım olarak mistik bir din olarak geçiyor. En az 5000 yıllık bir geçmişe sahip oluşu ile dünyanın en eski dini olduğu düşünülen Hinduizm, Hristiyanlık ile İslamiyet’ten sonra dünyanın en yaygın üçüncü dini olarak biliniyor.

Dinin en yaygın görüldüğü ülke ise %80’lik nüfusunun Hindu olması sebebi ile Hindistan olduğu görülmekte. Hindistan’dan sonra ise Nepal ve Bangladeş, Hindu nüfusunun fazla olması ile dikkat çeken diğer ülkeler arasında gösteriliyor.

Yaratıcı güç yerine Brahman adı verilen kutsal tanrı konuluyor. Herkesin Brahman’dan geldiğine ve yine O’na döneceğine inanılıyor. Aslında temel olarak herhangi bir kutsal kitabı olmasa da hem 5000 yıllık tarihi hem de dini ve kültürel birikimi içeren ve nesiller boyu sözlü şekilde aktarılagelen bir Kutsal Vedaları olduğu biliniyor.

Hinduizm nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Beka Sorunu nedir? Beka ne anlama gelir? Merak edilen bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Hinduizm’de Tanrılar

Hinduizm Nedir? İbadet Nasıl Yapılır?

Hinduizm, dışarıdan bakıldığında çok tanrılı bir din gibi gözükse de aslında durum tam olarak bu şekilde değildir. Tek tanrı olarak Brahman’ın varlığına inanılmaktadır. Diğer tüm tanrıların ise onun bir nevi yansıması olduğu düşünülmektedir.

Hinduizm’deki tüm tanrılar ve onlara yüklenen anlamları ise şöyledir:

 • Brahman: Evrenin yaratıcısı
 • Şiva: Yıkım tanrısı. Dinde reenkarnasyon yani yeniden yaratılma oldukça önemli bir unsur olduğundan evrenin belirli periyotlarla Şiva tarafından yok edilerek Brahman aracılığı ile yeniden yaratıldığına inanılmaktadır.
 • Geneşa: Bedeni insan kafası ise bir fil olarak sembolize edilen Geneşa, şans kapılarını açan tanrı olarak nitelendirilmektedir.
 • Vişnu: Vişnu’nun görevi evrenin dengesini sağlamak ve korumaktadır. Zaman zaman Rama, Lakşimi, Krisna ve Sarasvati gibi farklı avatarları aracılığı ile de kendini gösterdiğine inanılmaktadır.

Hinduizm’de İnanç

Hinduizm dinine mensup kişiler “Hindu” olarak nitelendirilmektedir. Hinduizm’e ait bilinen herhangi bir resmi öğretici kitap bulunmamakla beraber vahiy yolu ile geldiğine inanılan ve nesilden nesile sözlü şekilde aktarımı sağlanan Kutsal Vedalar’ı bulunmaktadır. Aktarımın sözlü biçimde gerçekleşmiş olmasından kaynaklı olarak pek çok farklı yorumun bulunduğu da bilinmektedir.

Hinduizm inancının özellikleri arasında en öne çıkan slogan “Çeşitlilik içinde birlik” tir. Topluma bir yansıması olan kast sistemi, halkı çeşitlilik içerisinde farklı gruplara bölmekte ancak günümüzde maalesef ki bu durum birlik içerisinde hareket etme yani millet olabilme bilincini törpülemektedir.

Herkesin bu dünyaya bir amaç uğruna geldiğine inanılmaktadır. Sahip olunan bu amaca/ göreve ise “drahma” denilmektedir. Yaşadığı süre boyunca kendisine verilen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmeyi başaranlar Nirvana olarak da değerlendirilen “mokşa” ya ulaşmış sayılırlar.

Her ruhun mokşaya ulaşıncaya değin tekrar tekrar dünyaya geleceğine yani reenkarnasyona inanırlar. Tam da bu sebepledir ki kast sistemine karşı saygı sonsuzdur.

Hinduizm’de peygamberlik ise İslamiyet ve Hristiyanlık gibi dinlerden çok daha farklıdır. Diğer dinlerde peygamberlik sıfatı yaratıcı tarafından verilirken Hinduizm’de peygamberlik, erişilen bir mertebedir. Tüm kastlarını tamamlamış, birçok kez reenkarne olmuş, tecrübe ve inanç sahibi bireylerin bir nevi ermesi olarak değerlendirilmektedir.

Yuğ nedir? Yuğ töreni nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Hinduizm İle İlgili Video Anlatımı

Hinduizm nedir konusuyla ilgili bilgilendirici bu videoyu da mutlaka izlemelisiniz.

Toplumda Hinduizm’in Karşılığı

Özellikle Hindistan odaklı bir değerlendirme yapılması gerektiğinde nüfusun çoğunluğunun Hinduizm dinine mensup olmasından ve bu dinde karma ile reenkarnasyonun büyük bir öneme sahip olması bakımından toplumda Hinduizm’in etkileri, normal toplumlardan farklı bir oluşum görülmesine sebep olmaktadır.

Hindistan’daki kast sistemi, toplumda dinin nasıl karşılık bulduğunu bariz şekilde ortaya koymaktadır. Mokşa ulaşmak için her kasttaki drahmalarını tek tek yerine getirmeye ve reenkarnasyon sayesinde yeniden doğup en sonunda mokşaya ulaşmayı hedeflerler.

Hinduizm ve kast sistemi, bireylerin toplumsal sınıflar içerisine kilitler. Yaşamları boyu içine doğdukları kasta ait olmalarını ve evliliklerini dahi bu kasttan yapmaları gerektiğini söyler. Aksi şekilde davranan ve kasta itaatsizlik edenleri ise şerefsizlik ile suçlar.

Kasta itaat edip hayatını buna uygun yaşayanların, bir sonraki hayatlarını bir üst kastta doğarak yaşayacaklarına inanılır. Dolayısıyla toplum, inançları gereği bu toplumsal sınıflara tamamen bölünmüş ve hapsolmuştur.

Kast sistemindeki sınıflar beş grup altında incelenmektedir. Bu gruplar şöyle sıralanmaktadır:

 • Brahmanlar: Din adamları bu sınıfta yer alır. Hiyerarşik sistemin en tepesinde bulunurlar.
 • Kshatriyalar: Savaşçılar ve yönetici sınıfının bulunduğu gruptur. Kast piramidinde en üstten ikinci sırada yer alırlar. Görevleri ise din adamlarını gözetip korumaktır.
 • Vaishyalar: Piramitteki üçüncü sırada yer alan Vaishyalar ise tüccar sınıfıdır. Ekonomiyi çekip çevirme görevini üstlenmişlerdir.
 • Shudralar: Proletarya olarak nitelendirilen bu sınıf, diğer üç gruba hizmet etmek ve onların işlerini yapmakla yükümlü işçi sınıfıdır.
 • Son grupta ise dokunulmazlar yer almaktadır. Aslında bu sınıf kast sistemine dahil edilmemektedir. Kast dışı kalan insanlar tarafından meydana gelmektedir. Öyle ki ülkenin tüm pis işlerini yaparlar ve kimse tarafından değer görmeyerek daimi suretle hor görülürler.

Kast sistemi, Hindistan’da milli bir bilinç oluşmasının önüne geçmektedir. Herkes kendini yalnızca ait olduğu kastın üyesi olarak gördüğünden kast dışındakiler neredeyse birey dahi sayılmamakta ve diğer kastlar arasında iletişim de kurulamamaktadır.

Hinduizm ve Karma

Hinduizm Nedir? İbadet Nasıl Yapılır?

Hinduizm, insanların yaşadıkları iyi ve kötü olayları Tanrı’ya ya da kadere bağlamaz. Bizzat bireylerin önceki hayatında yaptıkları iyilik ve kötülüklerin, onların şimdiki hayatına yön verdiğine yani karmaya inanırlar.  Bu sebepledir ki herkes kendi kaderini kendi belirleyeceğini düşünerek yaşar. Gelecekteki hayatlarında nasıl bir kader yaşamak istiyorlar ise şimdiki hayatlarını da o doğrultuda devam ettirmeleri gerektiklerinin bilincindedirler.

Hinduizm’de karma üçe ayrılmaktadır:

 • Sanchita Karma
 • Prarabdha Karma
 • Kriyamana Karma

Prarabdha karma değiştirilemeyen kaderdir. Kişi, bunu kabul etmeli ve ancak kendi elinde olan Kriyamana karmayı en iyi şekilde yönlendirmelidir. Bireyin ruhani evriminin sonlanması halinde tüm karmalarının temizleneceği, doğum ile ölüm arasındaki samsara kalacaktır. Bu aşamada birey, kendini gerçekleştirmiş sayılacak ve öğrenecek herhangi bir şeyi kalmayınca da mokşaya ulaşacaktır. Böylelikle yeniden doğma yani samsara son bulacaktır.

Etnografya nedir? Hakkında merak edilenler yazımızdadır.

Ganj Nehri ile Hinduizm

Hinduizm’de Ganj Nehri kutsal olarak kabul edilmektedir ve mitolojik bir hikayesi vardır. Efsaneye göre Tanrıça Ganga, kibrinden dolayı cezalandırılıp dünyaya nehir olarak inmeye başlamış ve tüm diğer Tanrılar da Şiva’ya dünyanın sular altında kalmaması için yalvarmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Şiva, Ganga’yı saçlarından yakalayı kibrini emdikten hemen sonra onu serbest bırakmış ve böylelikle d Ganj Nehri meydana gelmiştir.

Hinduizm’de Ganj Nehri’nin aslında Tanrıça Ganga olduğuna inanıldığından Hindular, nehirde yıkandıklarında günahlarından arınacaklarına inanmaktadırlar. Öyle ki ölüm döşeğindeki hastalara dahi şifa niyetine içirildiği bilinmektedir. Çünkü bu sudan yudumlamadan ölenlerin, şimdi yaşadıkları hayatlarını tamamlamadan ölmüş olacaklarına inanırlar.

Ruh ile bedeni birbirinden ayırarak ruhları özgürlüklerine kavuşturabilmek için ölülerini yaktıktan sonra küllerini Ganj’a atarlar. Ancak herkesin yakılma ritüeline tabi olmadığı da belirtilmelidir. Örneğin 10 yaş ve altı çocuklar, hamile kadınlar ve de ermiş kişiler yakılmak yerine ayaklarına taş bağlanarak nehre atılmaktadır.

Hinduizm Nedir Konusuyla Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

Hinduizm’in kurucusu kimdir?

Hinduizm’in kurucusunun kim olduğu bilinmemektedir.

Hinduizm’in kutsal kitabı var mıdır?

Hinduizm dinine ait herhangi bir kutsal kitap yoktur. Ancak geldiğine inanılan vahiylerin toplanıp derlendiği ve Kutsal Vedalar’ın yazıldığı üç temel kitap bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla “Vedanta Sutraları”, “Puranalar” ve “Tantralar”dır.

Hinduizm’de ibadet nasıl yapılır?

Hinduizm’de ibadet sabah güneşinden önce, öğlen ve akşam olmak üzere üç kez derin bir nefes alınarak ve “om” hecesi söylenerek yapılmaktadır. Bununla beraber bir de tanrı heykellerinin önünde yapılan ayinler vardır ki onlara da “puja” denilmektedir.

Hinduizm Nedir konusuyla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Kategori: