Mala mülke değer vermeyen kişiye zahid denmektedir. Küçümseyip terk eden, rağbet etmeyen manalarına gelen bu kelime tasavvufta ise dünyaya rağbet etmeyen, dünyadan elini eteğini çekerek kendisini ahirete ve Hakk’a veren, mala, mülke ve şöhrete rağbet etmeyen, dünyayı ahiret hayatına tercih eden kişiler için kullanılmaktadır. Kur’an’da bir yerde geçen zahid kelimesi, rağbet etmeyen anlamında kullanılmıştır. Zühd kelimesi, Arapça kökenlidir. Anlamı ise bir şeye karşı olan meyilden vazgeçme demektir. Zahid de zühd kelimesinden türemiş ve zühd sahibi insan demektir. Dünyada farz olan ibadetleri yapmaktan ziyade bazı helalleri de Allah rızası için terk etme meziyeti gösteren kişiler için zahid kelimesi kullanılmaktadır.

Tasavvufta Zahid Olmak Ne Demektir?

Tasavvufta Zahid Olmak Ne Demektir

Tasavvufta zahid olmanın anlamı ise dünya malına ve dünyaya önem vermeme, yapılan iyi işlerin karşılığını da ahirette almayı istemek demektir. Zahid olan kişiler, bir kanaate sahiptir. Sahip oldukları dünya malına kendilerini vermezler ve Allah’ın yolunca sahip oldukları parayı harcamaya çekinmezler.

Takva Sahibi İnsan Nasıl Davranmaktadır?

Takva sahibi insanların davranışı, günlük hayatında yaptığı davranış ve düşüncelerde Allah’ın rızasını gözetir, ona göre bir hareket yapar. Yasaklarından kaçınma konusunda oldukça dikkatli ve hassastır. Kâinatın efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV), gelmiş geçmiş bütün insanlar arasında Allah’a karşı en takvalı olan kişidir.

Zühd ve Takva Nedir?

Zühd kelimesinin anlamı, dünyaya fazla rağbet etmemek ve bu konuda çok hırslı olmamaktır. Ancak bu kelime bütün dünyayı terk etmek demek değildir. Takva kelimesi ise genellikle günahlardan sakınmak anlamlarına gelir. Bu anlayış, takva kavramının “çekinme, sakınma, korunma” anlamını da içerisinde barındırır.

Takvalı İnsanlar Neler Yapar?

Takva sahibi insanlar sözünde olan insanlardır. Davranışları ve hayat tarzları ile her daim Allah’ın huzurundaymış gibi davranırlar. Harama bulaşmak korkusu ile yaşarlar. Bütün varlığını Allah’a adarlar.

İnziva Ne Demektir?

Inziva Ne Demektir

İnziva kelimesi köşeye çekilmek ve insanlardan uzaklaşmak anlamlarına gelmektedir. İnziva kelimesinin uzlet ve havlet kelimeleri ile bir anlam birliği bulunur. Bu kelimeler, dünyadan bir süreliğine elini eteğini çekmek anlamlarına gelir. İnsan maddi alem ile ilahi alem arasında bir köprüdür. İnsanın iki önemli ögesinden birisi olan bedeni madde alemine; zihni ve ruhu ise ilahi aleme aittir. Bundan dolayı her iki alem ile iletişim içerisinde olma imkanına sahiptir.

Tasavvuf Ne Demektir?

Tasavvuf kelimesinin anlamı zühd hayatını tercih ederek onu yaşamak, dünyaya gönül bağlamamak, nefsi terbiye etmek ile kâmil bir insan olma uğraşı vermektir. Tasavvufta söz değil öz öne çıkar. Önemli olan şey ise söylemek değil yaşamak olur. Tasavvuf, kal ilmi değil de hal ilmidir. İslam dini temel anlamda iman, ibadet ve ahlak olarak tanımlanır. Kelam ilmi imanı, fıkıh ibadeti, tasavvuf ise ahlakı temsil eder ve ele alır.

Kategori: