Alt tire nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi faydalı kısayolları listesi…

Bilgisayarları her gün aktif olarak kullanıyor olmamıza rağmen alt tire (_) işaretini yapmak çok kolay olsa da yeni bilgisayar kullanıcıları bu konuda zorlanabiliyor. Alt tire işaretini bilgisayarda yapabilmek için SHIFT tuşuna ve bastıktan sonra basılı tutarken tire işaretinin gösterildiği (sil tuşunun yanında olur) basarak _ alt tire yapabilirsiniz.

Faydalı Klavye Kısayolları Full ListeAlt Tire Nasıl Yapılır? – Bilgisayar Klavye Kısayolları Full Liste

Bu kısayollar Windows işletim sistemi için geçerlidir. Ancak her biri işinizi büyük oranda kolaylaştıracak ve 1 dakikada yapacağınız işlemi 2 saniyeye düşürecektir. Klavye kısayolları farklı programlarda farklı sonuçlar verebilir.

 • Alt + F – Mevcut programdaki dosya menüsü seçeneklerini açar.
 • Alt + E – Mevcut programdaki seçenekleri düzenlemeye yarar.
 • F1 – Evrensel yardım dosyasını açar, eğer varsa (yoksa açılmaz).
 • Ctrl + A – Tüm metni seçer (tüm sayfayı seçmek içinde kullanılabilir)
 • Ctrl + X – Seçili öğeyi keser.
 • Ctrl + Sil Tuşu – Seçili öğeyi siler (resmin bir kısmını işaretleyip kırpmaya yarar).
 • Ctrl + C – Seçili yazıyı kopyalar.
 • Ctrl + Ins – Seçili öğeyi kopyalayın.
 • Ctrl + V – Seçili yazıyı yapıştırır.
 • Shift + Ins – Seçili öğeyi yapıştırır.
 • Ana Sayfa – Kullanıcıyı mevcut satırın başına götürür – aynı zamanda sayfanın başına.
 • Ctrl + Home – Belgenin en başına götürür. Bazen direkt Home tuşu da kullanılabilir.
 • End – Mevcut sayfa veya satırın sonuna götürür.
 • Ctrl + End – Bir belgenin sonuna gitmek için kullanılır.
 • Shift + Home – Geçerli konumdan satırın başına kadar vurgulamaya yarar.
 • Shift + End – Geçerli konumdan satırın sonuna kadar vurgulamaya yarar.
 • Ctrl + (Sol ok) – Her seferinde bir kelime sola götürür.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Bir seferde bir kelime sağa götürür.

Microsoft Windows kısayol tuşları listesi

 • Alt + Tab – Açık uygulamalar arasında geçiş yapmaya yardımcı olur.
 • Alt + Shift + Tab – Açık uygulamalar arasında geriye doğru geçiş yaptırır.
 • Alt + Print Screen – Mevcut program için ekran görüntüsü alır.
 • Ctrl + Alt + Del – Yeniden Başlat / Windows görev yöneticisi.
 • Ctrl + Esc – Başlat menüsünü açın.
 • Alt + Esc – Görev çubuğundaki uygulamalar arasında geçiş yaptırır.
 • F2 – Seçili simgeyi yeniden adlandırmaya yarar.
 • F3 – Aramayı açar – Chrome’da yazı aramaya yardımcı olur.
 • F4 – Gezinirken sürücü seçimlerini gösterir.
 • F5 – Sayfayı yeniler.
 • Alt + F4 – Mevcut açık programı kapatır.
 • Ctrl + F4 – Programdaki pencereyi kapatır.
 • Ctrl + Artı Tuşu – Windows Gezgini’ndeki tüm sütunların genişliğini otomatik olarak ayarlar.
 • Alt + Enter – Seçili simge veya programın özellikler penceresini açın.
 • Shift + F10 – Seçili öğeye sağ tıklamayı simüle eder.
 • Shift + Del – Programları / dosyaları kalıcı olarak siler! (dikkat dosya geri alınamayabilir!!!)

Word kısayol tuşları

 • Ctrl + A – Sayfanın tüm içeriğini seçer.
 • Ctrl + B – Kalın vurgulanan yazı yaratır.
 • Ctrl + C – Seçili metni kopyalar.
 • Ctrl + X – Seçili metni keser.
 • Ctrl + N – Yeni / boş belge açar.
 • Ctrl + O – Seçenekleri açar.
 • Ctrl + P – Yazdırma penceresini açar.
 • Ctrl + F – Bul kutusunu açar.
 • Ctrl + I – Vurgulanan seçimi italik yapmanıza yardımcıdır.
 • Ctrl + K – Bağlantı – link eklemeye yardımcı olur.
 • Ctrl + U – Vurgulanan seçimin altını çizgili yapar.
 • Ctrl + V – Kopyalanan yazıyı veya öğeyi yapıştırır.
 • Ctrl + Y – Gerçekleştirilen son eylemi yeniden tekrarlar.
 • Ctrl + Z – Son eylemi geri alır.
 • Ctrl + G – Seçenekleri bulun ve değiştirin.
 • Ctrl + H – Seçenekleri bulun ve değiştirin.
 • Ctrl + J – Paragraf hizalamasını ayarlar.
 • Ctrl + L – Seçili metni veya satırı sola hizalar.
 • Ctrl + Q – Seçili paragrafı sola hizalar.
 • Ctrl + E – Seçili metni veya satırı ortaya hizalar.
 • Ctrl + R – Seçili metni veya satırı sağa hizalar.
 • Ctrl + M – Paragrafın girintisini arttırır.
 • Ctrl + T – Asılı girinti yaratır.
 • Ctrl + D – Yazı tipi seçeneklerini gösterir.
 • Ctrl + Üst Karakter + F – Yazı tipini değiştirir.
 • Ctrl + Üst Karakter +> – Seçili yazı tipini +1 artırın.
 • Ctrl +] – Seçili yazı tipini + 1 artırın.
 • Ctrl + [- Seçili yazı tipini -1 azaltmaya yarar.
 • Ctrl + Shift + * – Yazdırılmayan karakterleri görüntüleyin veya gizleyin. – Yazdırmaya yardımcı.
 • Ctrl + (Sol ok) – Bir kelime sola gider.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Bir kelime sağa gider.
 • Ctrl + (Yukarı ok) – Satırın veya paragrafın başına gider.
 • Ctrl + (Aşağı ok) – Paragrafın sonuna gider.
 • Ctrl + Del – İmlecin sağındaki kelimeyi siler.
 • Ctrl + Sil Tuşu – İmlecin solundaki kelimeyi siler.
 • Ctrl + End – İmleci belgenin sonuna getirir.
 • Ctrl + Home – İmleci belgenin başlangıcına taşır.
 • Ctrl + Boşluk – Vurgulanan metni varsayılan yazı tipine sıfırlar – Ctrl + A yaparsanız tüm sayfadaki metni varsayılan yazı tipine sıfırlar.
 • Ctrl + 1 – Tek aralıklı satırlar oluşturur.
 • Ctrl + 2 – Çift aralıklı satırlar oluşturur.
 • Ctrl + 5 – 1.5 satır aralığı oluşturur.
 • Ctrl + Alt + 1 Metni Başlık 1 olarak değiştir.
 • Ctrl + Alt + 2 Metni Başlık 2 olarak değiştir.
 • Ctrl + Alt + 3 Metni Başlık 3 olarak değiştir.
 • F1 – Yardımı açar.
 • Shift + F3 – Seçili metnin büyük / küçük harf durumunu değiştirir.
 • F4 – Yapılan son eylemi tekrarlar (Word 2000+ için geçerlidir).
 • F7 – Seçili metni ve / veya belgeyi yazım denetimi yapar. Kelime hatalarını tespit eder.
 • Shift + F7 – Eşanlamlılar sözlüğünü etkinleştirir.
 • F12 – Farklı kaydet.
 • Ctrl + S – Kaydet.
 • Shift + F12 – Kaydet.
 • Alt + Shift + D – Geçerli tarihi ekleyin.
 • Alt + Shift + T – Geçerli saati girin.
 • Ctrl + W – Belgeyi kapatın.

Excel kısayol tuşları

 • F2 – Seçili hücreyi düzenler.
 • F5 – Belirli bir hücreye gider.
 • F7 – Seçili metni ve / veya belgeyi yazım denetimi yapmaya yarar. Türkçe dilinde de kullanılabilir.
 • F11 – Grafik oluştur.
 • Ctrl + Shift +; – Güncel saati girer. Saati kendiniz girmeden bilgisayar otomatik olarak saati ekler.
 • Ctrl +; – Güncel tarihi girer:
 • Alt + Shift + F1 – Yeni çalışma sayfası ekler.
 • Shift + F3 – Excel formül penceresini açar.
 • Shift + F5 – Arama kutusunu açar.
 • Ctrl + A – Bir çalışma sayfasının tamamını seçmeye yardımcı olur.
 • Ctrl + B – Kalın vurgulanan metin yaratır.
 • Ctrl + I – Vurgulanan seçimi italik hale getirir.
 • Ctrl + C – Seçili metni kopyalar.
 • Ctrl + V – Yapıştır seçeneği
 • Ctrl + D – Doldur seçeneği
 • Ctrl + K – Bağlantı – link eklemeyi açar.
 • Ctrl + F – Bul ve değiştir seçeneklerini açar.
 • Ctrl + G – Git seçeneklerini açar.
 • Ctrl + H – Bul ve değiştir seçeneklerini açar.
 • Ctrl + U – Vurgulanan seçimin altını çizer.
 • Ctrl + Y – Seçili metnin altını çizgili yapar.
 • Ctrl + 5 – Üstü çizili vurgulanmış seçimler yaratır.
 • Ctrl + O – Seçenekleri açar.
 • Ctrl + N – Yeni belge açar.
 • Ctrl + P – Yazdırma sayfasını açar.
 • Ctrl + S – Kaydetme tuşudur.
 • Ctrl + Z – Son eylemi geri alır.
 • Ctrl + F9 – Geçerli pencereyi simge durumuna küçültür.
 • Ctrl + F10 – Seçili pencereyi büyütür.
 • Ctrl + F6 – Açık çalışma kitapları / pencereler arasında geçiş yapmaya yardımcı olur.
 • Ctrl + Home ve End – Aynı belgedeki Excel çalışma sayfaları arasında geçiş yapmaya yardımcı olur.
 • Ctrl + Sekme – İki veya daha fazla açık Excel dosyası arasında geçiş yapmaya yardımcı olur.
 • Alt + = – Yukarıdaki hücrelerin tümünü toplamak için formüller oluşturmayı sağlar.
 • Ctrl + – Yukarıdaki hücrenin değerini geçerli hücreye ekler.
 • Ctrl + Üst Karakter +! – Numarayı virgül biçiminde biçimlendirir.
 • Ctrl + Shift + $ – Sayıyı para birimi biçiminde değiştirir.
 • Ctrl + Shift + # – Sayıyı tarih biçiminde değiştirir.
 • Ctrl + Shift +% – Sayıyı yüzde biçiminde değiştirir.
 • Ctrl + Shift + ^ – Sayıyı bilimsel biçimde değiştirir.
 • Ctrl + Shift + @ – Sayıyı saat biçiminde değiştirir.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Metnin sonraki bölümüne götürür.
 • Ctrl + Boşluk – Tüm sütunu seçer.
 • Shift + Boşluk – Tüm satırı seçer.
 • Ctrl + W – Belgeyi kapatır.

Outlook kısayol tuşları

 • Alt + S – E-postayı gönderme tuş kombinasyonudur.
 • Ctrl + C – Seçili metni kopyalar.
 • Ctrl + X – Seçili metni keser.
 • Ctrl + P – Yazdırma sayfasını açar ve maili yazdırmayı sağlar.
 • Ctrl + K – Adres çubuğuna yazılan tam ad/e-posta bölümüne götürür.
 • Ctrl + B – Kalın vurgulanan seçimler yaratır – yazılar.
 • Ctrl + I – Vurgulanan yazıyı italik yapar.
 • Ctrl + U – Vurgulanan yazının altını çizgili yapar.
 • Ctrl + R – Bir e-postayı yanıtlama kısayoludur.
 • Ctrl + F – Bir e-postayı iletme seçeneğidir.
 • Ctrl + N – Yeni bir mail oluşturur.
 • Ctrl + Shift + A – Takviminize yeni bir randevu oluşturur.
 • Ctrl + Shift + O – Giden kutusunu açar.
 • Ctrl + Shift + I – Gelen kutusunu açar.
 • Ctrl + Shift + K – Yeni bir görev ekleme tuş kombinasyonudur.
 • Ctrl + Shift + C – Yeni bir kişi oluşturur.
 • Ctrl + Shift + J – Yeni geçmiş kaydı oluşturur.

Alt Tire Nasıl Yapılır Konusu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Alt tire işareti nasıl yapılır konusu ile ilgili en merak edilen sorular.

Alt tire kopyala

_ buradan alt tire işaretini kopyalayabilirsiniz. Bu _ alt tiredir.

Uzun alt çizgi nasıl yapılır?

Alt tire işaretine 1 kez basmak yerine daha uzun basarak. Uzun alt tire kopyalamak için ________ bu seçimi kopyalayabilirsiniz.

Bilgisayarda alt tire nasıl yapılır?

Görseldeki 1. tuşa basılı tutarken 2. tuşa basınız.

Alt Tire Nasıl Yapılır? – Bilgisayar Klavye Kısayolları Full Liste