Dünyanın birçok ülkesinde güneş enerjisi aktif olarak kullanılıyor. Ancak güneş enerjisinin ne kadar verimli olduğu ve neden çok sayıda hanede kullanılmadığı birçok soru işaretlerine ve testlere dayanıyor. Yapılan araştırmalarda Güneş’ten elde edilen enerjinin bugün Dünya’da %25 oranında kullanıldığı, bunun giderek daha fazla artması gerektiğine değiniliyor.

Güneş enerjisinden elde edilen verimin birçok enerji kaynağına oranla aslında yeterli olduğu, ancak yüksek güç üretimi ve depolaması için çok daha gelişmiş yüksek teknoloji güneş enerjisi panellerine ve daha fazla sayıda alana ihtiyaç olduğuna değiniliyor.Güneş Olmasaydı Ne Olurdu?

Bunun sebebi olarak ise günümüzde evlerde bile artık çok yüksek oranda enerji tüketiminin söz konusu olması, her odada klima olması ve elektrikli araçlar gibi iletişim ve ulaşım araçlarının yüksek enerji tüketiyor olması sebep gösterilmekte.

Bu tür araçların çok yüksek oranda enerji tüketiyor olmasından dolayı özellikle evlerin çatısına kurulacak bir apartman için yeterli olabilecek güneş enerjisi sistemi olmadığı belirtiliyor. Büyük devasa yapılar, özellikle yüzlerce daireden oluşan siteler için bir güneş enerji panelinin yeterli olmadığı, sadece birkaç daireye yetecek kadar panelin yerleştirilebileceği yer olduğu belirtilmekte.

Yüksek Tüketim, Az Verim

Güneş enerjisinin bu sebeple yüksek enerji tüketiminin olduğu günümüzde tek başına asla yeterli olmayacağı biliniyor. Günümüzde aslında hiçbir enerji kaynağının tek başına yeterli olmayacağı, nükleer enerji, güneş enerjisi, sudan elde edilen enerji ve kömürden elde edilen enerji ile doğalgazdan elde edilen enerji üretiminin mecburen çeşitlilik için gerekli olduğu belirtilmekte. Bu çeşitliliğin olmasının özellikle olası bir duruma karşı enerji depolamak ve üretmek için güçlü temelleri olduğu, aksi durumda olası bir patlama veya benzer sorunda enerjini bir anda kesilebilecek olduğuna işaret edilmekte.

Güneş enerjisinin tek başına kullanılmasının gelecekte bile mümkün olamayabileceği, özellikle giderek daha fazla çeşitli enerji kaynaklarına ihtiyacın olacağı kesin olarak bilinen bir gerçek. Eğer ki nükleer enerji gibi enerji kaynaklarından çok daha fazla performans ve verim alabilecek yapılar ve enerji kaynakları üretilebilir ise gelecekte mevcut çeşitli enerji kaynaklarının sonlandırılarak tek bir enerji kaynağına geçilmesinin mümkün olabileceği belirtilmekte.