Deniz canlılarının sayısının azalmaya başladığı birçok insanın bildiği bir konu. İnsanlar deniz canlılarını tüketiyor ancak onların tüketimesinden dolayı değil, yanlış avlanma, küresel ısınma ve daha birçok nedenden dolayı balıkların ve deniz canlılarının sayısı azalıyor. İnsanlık bugüne kadar yüzyıllardır Dünya’ya deniz canlılarını avlıyor ve onları tüketmek zorunda kalıyor. Protein ve diğer besin değerleri açısından her deniz canlısı insan için farklı faydalar getiriyor ve bu da özellikle modern Dünya’da deniz canlılarına ilgiyi arttırıyor.

Bir lüks yemek olarak tüketilebilmesinin yanında normal herkesin tüketebileceği bir yemek olan balık yüzyıllar önce besin değerlerinden dolayı değil, kolay ulaşım ve lezzetinden dolayı insanlar tarafından tercih ediliyordu. O dönemde denizlerde balık sayısının daha fazla olduğu tahmin edilirken bazı araştırmacılar ise o döneme oranla bugün balık sayısının denizlerde daha fazla olduğunu, insan sayısının nasıl ki yüzyıllar içerisinde rekor kırdı ise deniz canlıları açısından da benzer olduğunu düşünmekteler.

Balık sayısının azalmasının ilk sebepleri değişiyorDenizlerde Balık Sayısı Neden Azalıyor?

Denizlerde balık sayısının azalmaya başlamasının ilk sebeplerinden bir tanesi olarak özellikle gelişmemiş ve gelişmeye devam eden bazı ülkelerde denetimlerin sıkı olmamasına bağlı olarak yanlış avlanma ve hile sebep olarak gösteriliyor. Henüz olgunlaşma aşamasında olan balıkların avlanması ve beraberinde bir takım av tekniklerinin balık sürülerine zarar verdiği bunun ise balıkların sayısını azalttığı biliniyor.

Yanlış avlanma taktikleri ve tekniklerinin yine balık sayısının azalmasında en büyük etkenlerden olduğu ifade edilirken, beraberinde yaşanan sayıca düşüşte denizlerin kirliliği ilk nedenler arasında bulunmakta.Denizlerde Balık Sayısı Neden Azalıyor?

Denizler giderek daha fazla gemi ve savaş aracı ile küresel ısınmanın etkisinden dolayı kirleniyor, deniz sıcaklıkları giderek artarken balıklar daha farklı ısı odacıklarının olmadığı sulara kaçıyor. Bazı bölgelerde sudaki oksijen seviyesinin direkt olarak küresel ısınma nedeniyle etkilendiği belirtilirken, bir taraftan ise sıcaklıkların artması ve özellikle daha fazla küresel ısınmadan etkilenen gelişmemiş ve gelişmeye devam eden ülkelerin daha fazla etkilendikleri bilinmekte.

Kirliliğin giderek artmasının dışında özellikle denizlere dökülen fabrika atıklarının en fazla soruna sebep olanlar arasında olduğu biliniyor.