Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için yapılan, kazanıldığı takdirde isteğe göre parasız yatılılık veya karşılıksız burs alma imkanlarından faydalanılan sınavdır. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri zaten TEOG sınavlarına girdikleri için, farklı bir sınava girmelerine gerek kalmadan Bursluluk veya Parasız Yatılılık başvurusu yapabilmektedirler. Bu öğrenciler için TEOG sınavlarının her ikisinden aldıklar puanların ortalaması kullanılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı en önemli sınavlardan biri olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sadece ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Yükseköğretim için ÖSYM ve YÖK Yurt-Kur aracılığıyla başvuru almaktadır.

devlet-parasiz-yatililik-bursluluk-sinavi

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Hakkında Sorular ve Cevapları

 

Açık öğretim okuyanlar ile cezaevindeki öğrenciler başvuru yapabilir mi?

Bu sınava açık öğretim şeklinde okuyanlar ile tutuklu ya da hükümlüler kesinlikle başvuru yapamazlar.

 

Özel okullarda okuyan öğrenciler başvurabilir mi?

Özel okullarda okuyan öğrenciler sınava başvuru yapıp girebilirler ama kazanırlarsa bu haktan istifade edebilmeleri için devlet okuluna geçiş yapmaları gerekmektedir.

 

Parasız Yatılılık ile Bursluluk farklı şeyler mi?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Parasız Yatılılık kısmına 8. Sınıf bitirip lise tercihi yapan öğrenciler ile lise 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinden yatılılık imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurabilmektedir. Tabi olarak bu öğrenciler parasız yatılılık sınavını kazanıp da yatılı kalmak istemiyorlarsa bursu da tercih edebilirler. Ancak burada belirtilmelidir ki, üç aylık şekilde aldıkları bursun mali değeri ile yurtlara ödedikleri ücret arasında fark bulunmaktadır. Yurtta barınmak daha masraflı olduğu için, bu hakkı kazanan çocuklar genelde parasız yatılılığı tercih etmektedir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencileri ise sadece Bursluluk kısmına başvurabilmektedir. Bu öğrenciler sınavı kazandıkları takdirde üç aylık olarak yaklaşık 400 TL burs almaktadırlar. Bu sınavı kazandıktan sonra okudukları okul müdürlüğüne istenen belgeleri teslim edip, Ziraat Bankası’nda öğrenci adına hesap açtırıp burslarının yatmasını beklemektedirler.

 

Hem Parasız Yatılılıktan hem de Bursluluktan aynı anda yararlanılabilir mi?

Hayır. Kazanan öğrenci parasız yatılı kalmakla burs almak arasında seçim yapmak zorundadır.

 

DPYB Sınavına başvuru şartları nelerdir?

Her yıl yayınlanan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre;

Başvurmak isteyen öğrencinin TC veya KKTC vatandaşı olması şarttır. Öğrencinin sağlık nedeni hariç sınıfta kalmamış olması gerekir. Liselerde disiplin kurulu tarafından okul değiştirme veya daha kötü bir ceza almamış olmak gerekir.

En önemli madde ise ekonomik şartlarının tutması gerekir. Her yıl belirli kriterlere göre hesaplanan bu maddi sınırın hesaplanması bir önceki yılın gelirlerine göre yapılmaktadır. Örneğin 2016 DPYB Sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen gelirden kişi başına düşen miktar 2015 yılı için hesaplanmalıdır. (2016 yılı için belirtilen sınır 7.529,40 TL idi). Bu hesap yapılırken ailenin 2015 yılı içindeki tüm gelirleri dahil edilmelidir. Usulsüzlük yapanlardan burs faizi ile geri alınmaktadır.

2016-2017-pybs-sinav-sonuclari

 

Bursluluk Sınavına başvurabilmek için hangi belgeler gerekir?

Aile ilgili yönetmelikte belirtilen ve okul müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılan (EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname belgesini uygun şekilde doldurmalıdır. Çalışılan yerden alınan maaş bordroları da ekinde bulunmalıdır.

Diğer belge sınavın girileceği yıla ait PYBS başvuru formudur.

Ayrıca veli ailede bakmakla yükümlü olduğu kişilerin TC Kimlik numaralarının olduğu belgeyi de ibraz etmek zorundadır. Bu belge nüfus müdürlüklerinden alınabilmektedir.

 

SSK çalışanı belgelerini nerden temin edecek?

Tüm sosyal güvenceler tek çatı altında toplansa da biz çalışanları eski usul üzerinden anlatalım. Bir yerde sigortalı çalışan kişi, bursluluk sınavı başvuru için, çalıştığı şirketin muhasebe biriminden bir önceki yılın tamamının maaş dökümünü alacaktır.

Eğer çalışan bir önceki yıl farklı iki ya da daha çok şirkette çalışmışsa, tüm şirketlerden o belgeleri toplamak zorundadır.

 

Bağkuru olan esnaf hangi belgeleri teslim edecek?

Bağkurlu olan esnafın en gerçekçi ve kalıcı belgesi vergi levhasıdır. İşyeri vergi levhasında, bir önceki yılın vergi matrahı yani tüm geliri yazılı olduğundan başvuruda vergi levhasının fotokopisini verse yeterlidir.

Devlet memuru veli hangi belgeleri teslim edecek?

Bir devlet dairesinde çalışan memurun, mutemetinden, muhasebe biriminden veya amirinden onaylı maaş bordrosu alması gerekmektedir.

 

Emekliler hangi belgeleri teslim edecek?

Eğer emekli olan veli bir bankadan emekli maaşını alıyorsa o bankadan bir önceki yılın 12 aylık maaş bordrosunu alması gerekir veya hesap defterinde maaşının yattığını gösteren sayfanın fotokopisi de yeterli olmaktadır. Emekli maaşını PTT’den alıyorsa bu belgeleri oradan da alabilir.

 

Bunlar dışında gelire dahil edilecek şeyler var mı?

Eğer öğrencinin anne-babasının üzerine kayıtlı ve kirada olan herhangi bir motorlu taşıt, arsa, bahçe, işyeri veya ev varsa bunların yıllık kiraları da gelir beyannamesine işlenmelidir.

 

Kişi başına düşen yıllık gelir nasıl hesaplanacak?

Ailenin maddi durumunu gösterir gelir beyannamesinde yer alan velinin geliri kısmında, babanın yıllık maaşı, çalışıyorsa annenin de yıllık maaşı, varsa gelir getiren kiralık yerlerin getirisi toplanır.
Tüm gelirlerin toplamı aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplamına bölünür ve kişi başına düşen yıllık gelir bulunur. Hesap edilen ve bulunan kişi başına düşen yıllık gelirin, sınav kılavuzunda belirtilen miktarı aşmaması gerekir.

Önemli not: Eğer ailede aile üyelerinin yakın akrabalarından biri yaşıyorsa ve bu kişiye bakmakla yükümlü olunduğuna dair mahkeme kararı varsa, o kişi de aile üyelerinden biri sayılır. Dolayısıyla toplam gelir aile üyelerine bölünürken, bu kişide hesaba dahil edilir.

Eğer ailenin sigortada kayıtlı çalışan evli diğer bir ferdi varsa, o kişi aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında gösterilmemelidir.

 

PYBS sınavında özel kontenjan ayrılanlar var mı?

Öğretmen çocukları, ailenin yerleştiği yerde okul olmayıp taşımalı sistemle başka bir okula taşınan çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukların bu sınavda özel kontenjanları vardır. sınavı MEB yaptığı için kendi personeli olan öğretmenlerin çocuklarına özel kontenjan ayırmıştır; ancak tek maaşlı üç çocuğu olan bir öğretmenin bile çocuğu zaten istenen maddi kriterlere uymadığı için başvuru yapamamaktadır. Doğal olarak öğretmen çocuğu kontenjanı geçerli ve çok kişinin faydalandığı bir kontenjan değildir.

bursluluk-sinavi

 

Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklar sınava başvurabilir mi?

Eğer aile okulun bağlı olduğu Rehberlik Araştırma Merkezi’ne başvurup, özürlü sağlık raporu ile sınavda tedbir alınmasını talep ederse, özel eğitim gereksinimli çocuklara bursluluk sınavı için özel önlemler alınmaktadır.

Görme engelli öğrencilere, sınavı okuyan özel bir öğretmen görevlendirilmekte ve bu kişiler sınav salonlarında tek başlarına sınava alınmaktadır.

İşitme engelli öğrenciler için de özel olarak öğretmen görevlendirilmekte ve sınavı teknik hata yapmadan bitirmesi sağlanmaktadır.

Bedensel engeli olan öğrencilere, giriş katındaki salonlar ayrılmakta ve refakat için öğretmen görevlendirilmektedir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olanlara ek süre verilir mi?

Eğer öğrencinin psikiyatri uzmanı tarafından verilen DEHB raporu var ise bu öğrencilere toplam 30 dakika ek süre verilmektedir.

 

Zihinsel Engelli Öğrencilere sınavda ek süre verilir mi?

PYBS sınavlarında veli talep ederse zihinsel engeli olan öğrencilere de 30 dakika ek süre verilmektedir. Ancak tüm bu önlemlerin ve ek sürelerin uygulanması için öğrenci velisinin RAM’lara başvurması gerekmektedir.

 

Sınavda hangi derslerden kaç soru çıkmaktadır?

Bursluluk sınavında 4 seçenekli 100 soru sorulmakta ve toplamda 120 dakika süre verilmektedir.

Ortaokul öğrencileri için;
Türkçe dersinden 25 soru,
Matematik dersinden 25 soru,
Fen Bilimleri dersinden 25 soru,
Sosyal Bilgiler dersinden 25 soru çıkmaktadır.

Lise öğrencileri için;

Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım dersinden 25 soru,
Matematik (Geometri) dersinden 25 soru,
Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) dersinden 25 soru,
Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Felsefe) dersinden 25 soru çıkmaktadır.

Sınavda İngilizce dersinden soru çıkmamaktadır.

 

 

Sınavdaki derslerin puan ağırlıkları nasıldır?

Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım) dersi ile Matematik dersinin ağırlık katsayısı 3,5 tir. Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler derslerinin ağırlık katsayısı ise 2,5 tir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 gün içinde sınava itiraz edilebilmektedir.

 

2016 ve 2017 yılında DPYB nasıl ve ne zaman uygulanacak?

2016 yılı için planlanan sınav tarihi 28 Mayıs 2016 saat10:00’dur. Hem ortaokul öğrencileri hem de lise öğrencileri aynı tarihte sınava gireceklerdir. 2016 DPYB Sınavı için belirlenen başvuru tarihleri 21 Mart – 8 Nisan 2016 tarih aralığıdır. Öğrenciler ve veliler bu tarihler içinde gerekli belgeleri tamamlayıp okudukları okul idarelerine teslim edip başvurularını yapmak zorundadırlar. 8 Nisan başvuru tarihinin son günü olduğu için, o günden sonra sistem kapanmaktadır ve dolayısıyla başvuru alınamamaktadır.

 

2016-2017-bursluluk-sinavi-sonuclari

 

Bursluluk Sınavı Sonuçları 2016 – 2017

Sınava başvuran öğrenciler 17 Mayıs 2016 tarihinde sınav giriş belgelerini okudukları okulun müdürlüğünden alabileceklerdir. 28 Mayıs günü girecekleri sınavın sonuçları 15 Temmuz 2016 tarihinde açıklanacaktır.

8. Sınıflar ile 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri devlet pansiyonlarına başvurmak için 1 -14 Ağustos 2016 tarihleri arasında girişimde bulunmalıdır. Bu başvurunun sonucu ise 25 Ağustos’ta açıklanacaktır.

Başvuru dönemlerinde okullarda komisyon kurulur ve öğrenci velilerinin getirdikleri belgelerin usule uygun olup olmadığını, istenen mali şartları taşıyıp taşımadığını kontrol edip onaylarlar.