Güneş olmasaydı Dünya nasıl bir yer olurdu? Güneş, Dünyamısın ısı kaynağı olduğu kadar, ışık kaynağıdır. Dünya’da ısı kaynağı olarak sadece Güneş bulunurken, ışık kaynağı olarak ise gece saatlerinde Ay ve yıldızlar devreye girer. İnsanlar tarihlerinde her zaman Güneş ile ilgili araştırmalar yaptılar ancak hiçbir zaman sonuca erişemediler. Teknolojik gelişmeler sonucunda ise bugün insanlık büyük adımlar atmış ve Güneş ile ilgili bazı bilgiler edinmiştir.

İnsanlar Güneş olmadan yaşayabilir mi?Güney Olmasaydı Ne Olurdu?

Evet ve hayır! Güneş bir anda ortadan kaybolursa bu durumda insanlar ve diğer canlıların büyük bölümü ölecektir. Dünya büyük bir hızla soğuyacak, aynı zamanda karanlık bir gezegen haline gelecektir. Sadece Dünya değil, aynı zamanda diğer Güneş Sistemi içerisinde yer alan gezegenlerde karanlığa bürünecektir.

Gezegenimiz Dünya’ya Güneş’ten gelecek ışınlar 8 dakika içerisinde kesilecek, Güneş ışığının 8 dakika içerisinde yok olması ile karşı karşıya kalacağımız bir durumda aniden Dünya’da soğuma başlayacaktır. Dünya sıcaklığını hapsedecek bir gezegen olmadığı için sürekli hava durumu değişiyor ve sürekli olarak atmosfer ve diğer kalkanlara rağmen sıcaklıklar çevresel olarak değişmektedir.

Güneş’in ortadan kalkmasından hemen sonra gezegende aşırı soğuma yaşanacak olduğu için kıtlık, sefalat başlayacaktır. Bitkiler kısa süre içerisinde öleceğinden ve aynı zamanda hayvanlarda öleceğinden ötürü kıtlık ve Güneş olmamasına bağlı olarak 7 milyardan daha fazla insanın ölmesi bekleniyor.

Birkaç Bin İnsan Sağ Kalabilir

Sığınaklarda uzun yıllar yaşamak ise mümkün olabilir. 2012: Buzul Çağı veya Colony filminde olduğu gibi insanlar yeraltı sığınaklarında yaşamaya devam edebilirler. Bu sığınaklar gıda ve elektrik üretimi sayesinde insanların yaşamının devamını sağlayabilecek düzeyde olacaklarından dolayı özellikle insanlar için güvenli yerler olacaktır. Aynı zamanda güvenilir bu sığınaklar sadece birkaç bin insanın yaşayabileceği yerler olacaktır. Bunların büyük kısmı özellikle zengin olan isimler olacağı gibi, fakir insanların bu tür sığınaklara erişimi pek de mümkün olmaz.

ABD ve diğer ülkelerde sığınak sayısı son derece fazla iken, Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise sığınakların sayısı yok denecek kadar az sayıdadır. Bu sebeple özellikle olası bir durumda dünyanın gelişmiş ülkelerinde binlerce insan hayatta kalırken, Türkiye ve Türkiye gibi onlarca sığınak sayısı az olan ülkelerde milyarlarca insan ölecektir.
Kategori: