Yaşam alanı nedir? Yaşam alanları bizim insanlar olarak yaşadığımız alanlardan ibaret değildir. Her birimiz belirli oranda yaşam alanlarına sahibiz ve bizim görmediğimiz canlıların bile belirli yaşam alanına ihtiyaç var. Yaşam alanı demek herhangi bir bitkinin, mantarın, hayvanın, insanın, bakteri ve virüslerin yaşadığı alana denir. Bugün corona virüsü nasıl ki hem vücudumuzda, hem taş üzerinde bir süre yaşayabiliyor ise yaşam alanı tam olarak buna denir. Bir yere yaşam alanı demek için o yerde bir şeylerin yaşayabiliyor olması gerekir. Mesela Güneş yüzeyi bir yaşam alanı değildir ancak binlerce sıcaklığa dayanabilecek olan canlılar varsa ve Güneş’te yaşam mümkünse bunlar için Güneş bir yaşam alanıdır. 

Habitat Nedir?Habitat Nedir?

Habitatın anlatımı öncesinde yanlış habitatı tanıtmak gereklidir. Bir balığı nasıl ki karaya çıkardığınızda yemek yemesi, solungaçlarını kullanması ve hareket etmesi mümkün değilse habitat bunun tam tersidir. Ama balığın yaşam alanı olarak suyun içerisine konması durumunda yaşaması mümkündür ve yaşam alanı orasıdır. Balık orada olduğu sürece farklı mikroplar yani bakteri ve virüsler yayabilir ve aynı zamanda farklı mikroplara yaşam alanı sağlayabileceği gibi, mevcut doğal ortamı korur.

Eğer ki çok sıcak olan bir yerde ayva ağacı dikseydiniz burada ayva olabilir miydi? Bu soruyu düşünün ve ardından okumaya devam edin. Olmazdı. Doğal olmayan yöntemler ile o ayva ağacı meyve verebilirdi ancak doğal olmayan organik şekilde kendi başına çöl sıcağında yaşaması mümkün olmazdı ve yetişmezdi. Bu da ayvanın yaşam alanının belirli iklimler ve bölgeler olduğuna işaret ediyor.

İnsanlar olarak belirli yaşam haklarına sahibiz ancak başka canlıların yaşam haklarını da görmezden gelmemeliyiz.

İnsan olarak siz -100 derece soğukta yaşayabilir miydiniz? Yaşamanız mümkün olmazdı. Bizim yaşam alanımız Dünya ve Dünya’nın her tarafı değil. Sadece belirli yerlerde yaşayabiliriz ve bu yerler belirli sıcaklık, oksijen ve diğer olanakların olduğu yerler olmak zorunda.

Yani habitat demek, doğru yerde doğru canlı yaşamı demektir. Eğer ki bir canlı yaşam alanında ise habitat buna denir. Ancak bir canlı doğru yaşam alanında değilse buna habitat denmez.

Ne Kadar Yaşam Alanı Var?Habitat Nedir?

Birçok farklı yaşam alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında ağaçlar, toprak, toprağın üstü, yeraltı, hava ve daha birçok yaşam alanı olabilir. İnsanın içi bile bazı bakteriler için yaşam alanıdır ve bazı bakterilerin yaşam alanı sadece insan vücududur. Bakterileri tamamen cansız olarak düşünmediğimiz zaman onların bile bir yaşam alanı olduğunu görürüz. Mesela bazı ot türleri yol kenarlarında kendiliğinden yetişir ancak oraya onun “tohumlarını” getiren mutlaka bir araba lastiği bile olsa etken sebep vardır. Canlılar için yaşam alanları çok fazla sayıdadır ve bu sayının net olarak bilinmesi de asla mümkün olmayacaktır.

Çünkü bir ağacı ele aldığımız zaman ağaç bir hayvan için yaşam alanı olabilir ancak ağacın farklı yerlerinde yaşaması mümkün olan hayvanlar, mikroplar vardır. Ağacın gövdesi, dalları, kökleri bir bütünden hariç olarak yaşam alanıdır ve bu yaşam alanının bozulması sadece 1 tür canlının değil onlarca tür canlının yok olmasına sebep olabilir. Ekolojik konuda çalışmalar yapan uzmanlar sürekli olarak yaşam alanları konusunda soru işaretleri ile karşı karşıya kalırken yaşam alanlarının tek çeşit olmadığını ve tek bir türden ibaret olmadığını belirtmişlerdir.

İnsan olarak bizler sadece kendimize uygun yaşam alanları inşa ederken hayvanlar, mikroplar ve bilmediğimiz canlılar kendilerine uygun olarak yeni yaşam alanları oluştururlar. Uzayda yaşamak mümkün olmadığı gibi uzayda da yaşayabilecek hayvanlar olabileceği iddiasının ardı arkası hiçbir zaman kesilmemektedir. Bazı mikrop türlerinin uzayın soğuk ve oksijensiz ortamında bile kendisine uygun bir zemin bulmaları durumunda yaşam alanı geliştirebilecek oldukları açıklanmıştır.

Birçok canlı yaşam alanına uygun renkte ve özelliktedir. Bir tırtılı düşünün gri veya yeşil tırtıl farketmez ancak ağacın dallarında durabilecek ayaklara ve cüsseye sahiptir. Eğer ki tırtıl bu kadar küçük cüsseye sahip olmasaydı ne olurdu? Ağacın dallarında yaşaması asla mümkün olamazdı ve bunun sonucunda tırtıl ağacın yapraklarını bir yaşam alanı olarak göremezdi.

Habitat nedir? Sorusunun yanıtını artık anladınız. Habitat oluşması için sıcaklık, iklim, doğal koşullar ve canlının yaşam koşullarına uygunluğu son derece önemlidir. Taş bir zemin kaplumbağa için çok iyi bir zemin olabilir ancak bu taş zemin çöl sıcağında sıcak ise kaplumbağa için bu zemin pek uygun olmayacaktır.

İklim değişikliği bugün Dünya üzerindeki habitatı yakından etkilemektedir. Her geçen gün farklı türlerin yok olmasına sebep olan iklim değişikliği özellikle sadece belirli bölgelerde yaşaması mümkün olan bazı hayvan türlerinin yok olmasına sebep olmuştur. Çünkü bu hayvan türleri başka bölgelerde yaşayamaz ve mevcut olan iklim koşulları değişmeye devam ettiği için örneğin penguenler üremek konusunda çok yavaş davranmaya başlamışlardır.

İnsan İçin En İyi Habitat Neresidir?

İnsan olarak en iyi habitat olarak yeryüzü bizim için uygun yerdir. Eğer ki siz bir insan olarak yerin altında, yani toprağın altında yaşamayı uygun buluyorsanız bu mümkün değildir ve bedeniniz bunu kabul etmeyecektir. Psikolojik olarak yaşam alanınızı toprağın altı olarak kabul etseniz bile hareket etmenin mümkün olmadığı, nefes almanın ve gıda-su erişiminin mümkün olmayacağı toprağın altında yaşamak insan ırkı için uygun bir habitat değildir.Habitat Nedir?

Ancak solucanlar için toprağın altı, özellikle taş gibi zeminlerin altı son derece iyi bir yaşam alanı olabilir. Biz insanlar bir taşın altında yaşayabiliriz ancak bu taş ancak evlerimizin üzerinde olan taşlar olabilir. Tamamen üzerimize düşmüş olan bir taşın altında yaşamamız, hareket etmemiz veya yaşam oluşturmamız mümkün olamaz.

Bugün Dünya’da bazı türlerin henüz oluşmadığı ve yeni türlerin oluşmaya devam ettiği bilinmektedir. Bu türlerin özellikle kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmak istedikleri ve bunun için belirli noktada hareket ettikleri belirtilmektedir.

Örneğin penguenlerin belirli bölgeden uzaklaşmaya ve daha soğuk olan bölgeleri tercih etmeye yönelik eylemleri olduğu araştırma konusudur. Kendilerinden sonra doğacak olan çocukları için daha uygun bir yer bulma gayreti içerisinde olan penguenler dışında yeraltında da birçok küçük ve büyük canlının yaşam alanlarını değiştirmek bir yana dursun mevcut yaşam alanlarını genişletmek için hareket ettiklerine dönük gelecekte araştırma sonuçlarının yayınlanması beklenmektedir

Bir habitat oluşması için ısı, nem ve diğer değerler son derece önemli olan faktörler olarak kayda geçer. Bu faktörler arasında özellikle de 1 tanesi bile eksik olsa orada bir canlı için yaşam oluşmayabilir. Örneğin insanlar üzerinden yaşam alanı değerlendirmesi yapıldığında oksijen olmadan yaşamamız mümkün değildir. Dünya bugün olduğu gibi olsun ancak oksijen olmasın yaşam alanı oluşturmamız doğal olarak mümkün olmaz. Bunun yanında bir tuzlu su balığı için su olsun ancak tatlı su olsun diyemezsiniz. Çünkü o tuzlu su için uygun balıktır ve tatlı suya girmesi durumunda ölecektir ve yaşaması mümkün olmayacaktır.

Tatlı su ile tuzlu suyu nasıl bir araya getiremeyecekseniz bir tuzlu su balığını da tatlı suya uygun bir balık haline getiremezsiniz. Her canlının kendisine has özelliklerine uygun olan bir yaşam alanı vardır ve bu yaşam alanları korunmaması durumunda felakete yol açabilir.